กำหนดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
กำหนดการแข่งขันระดับ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 วันที่ 23-25 กันยายน 2556
วันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม 2556 เวลา 17:25 น.