เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
สูจิบัตรและตารางการแข่งขัน สพป.กพ.2
รายชื่อผู้ประสานงานกลุ่มโรงเรียน สพป.กพ.2
ชื่อโรงเรียนและรหัสรายโรงเรียน
รหัสสำหรับโรงเรียนเข้าสู่ระบบ
แผนผังสถานที่จัดงาน
คำสั่งคณะกรรมการจัดงาน สพป.กพ.2
เว็บไซต์ระดับภาคเหนือ เพชรบูรณ์
ภาพกิจกรรมงานเปิดโลกฯ56
ภาพกิจกรรมงานเปิดโลกการเรียนรู้ฯ
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
20 ก.ย. 2556
21 ก.ย. 2556
22 ก.ย. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
  การพิมพ์เกียรติบัตรของคณะกรรมการดำเนินงาน คณะกรรการกลางสาระต่างๆ ผู้ที่ได้รับรางวัล OBEC AWORD และ Best Practice ให้คลิกที่ ช่องทาง "เข้าระบบการพิมพ์" ในบล็อก "ระบบจัดการ" ใส่รหัส user name : art password : 1234 แล้วเลือกรายการ "พิมพ์เกียรติบัตรคณะกรรมการดำเนินงาน" แล้วเลือกรายการที่ต้องการพิมพ์ ไฟล์ PDF ดาวน์โหลดและเปิดไฟล์เพื่อพิมพ์ค่ะ....หากมีปัญหาในการพิมพ์ ติดต่อ ศน.ธรารัตน์ 0877314711 ค่ะ  
  เปิดให้พิมพ์เกียรติบัตรได้แล้วค่ะ...รายการแข่งขันบางรายการที่ยังไม่ประกาศผล..อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการของ สพป.กพ.2 ผลจะแจ้งให้ทราบต่อไป...  
  ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ลำดับการแข่งขันทุกรายการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 อยู่ในลำดับที่ ๒๙ ส่วนโรงเรียนที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันต้องดูตารางการแข่งขันในกลุ่มสาระฯของตนเองอีกครั้ง จากเว็บ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือที่จังหวัดเพชรบูรณ์  
  แจ้งครูที่ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลก่อนการเปิดให้พิมพ์เกียรติบัตร โดยเข้าไปกรอกข้อมูลใน"แบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลก่อนพิมพ์เกียรติบัตร"ได้ที่บล็อกด้านซ้ายมือค่ะได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 ....เพื่อรอการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลและการทักท้วงการประกาศผลคะแนน...หลังจากการนั้นจะไม่รับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆทั้งสิ้น....จะเปิดให้พิมพ์เกียรติบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ...  
  เปิดให้ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมในงานเปิดโลกการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ได้ที่บล็อกด้านซ้ายมือ(รายการ ภาพกิจกรรมงานเปิดโลกการเรียนรู้ฯ) ค่ะ...หรือดาวน์โหลดที่ Facebook "สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2" ..มีปัญหาการดาวน์โหลด ติดต่อ ศน.เดียว..087-7314711  
  แจ้ง...เปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน รายการกลุ่มสาระฯ การงาน(งานอาชีพ) บางรายการ ดังนี้ ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ ป.4-6, ม.1-3 ย้ายไปโรงรถข้างโดมธงชาติ การจักสานไม้ไผ่ ป.4-6, ม.1-3 ย้ายไปใต้อาคาร 1 พานพุ่มสักการะ ป.4-6, ดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-3 ย้ายไปใต้อาคาร 3 โครงงานอาชีพ ป.4-6, ม.1-3 ย้ายไปโรงรถหลังอาคาร 3 จัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-6 ย้ายไปโรงรถหน้าห้องน้ำ(ข้างอาคาร1) จัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-3 ย้ายไปโรงรถหลังอาคาร 3  
  แจ้ง..เปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-6 ย้ายไป หอประชุม แข่งขันเวลา 13.00-16.00น.  
  แจ้ง...เปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน ร้องเพลงลูกทุ่งชาย หญิง ป.1-6 ย้ายไปเวทีกลาง แข่งขันเวลา 13.00-16.00น. และร้องเพลงลูกทุ่งชาย หญิง ม.1-3 ย้ายไปหอประชุมแข่งขันเวลา 13.00-16.00น.  
  แจ้ง...กิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานด้วยโปรแกรม GSP (กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์) ย้ายไปแข่งขันที่ ห้องประชุม อบต.วังแขม  
  โรงเรียนสามารถดูรหัสการเข้าสู่ระบบ ได้ที่เว็บไซต์ https://docs.google.com/file/d/0B2tBcxfybLdzbFpyckt6RllBRDA/edit  
  แจ้ง....เปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน เป็น เวทีกลาง ตามรายการดังนี้ เวลา 09.00-12.00น. แข่งขันละครคุณธรรม ป.1-6 ระบำมาตรฐาน ป.1-6 และรำวงมาตรฐาน ป.1-6 เวลา 13.00-16.00น. แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-3 และรำวงมาตรฐาน ม.1-3  
  แจ้ง..ผู้อำนวยโรงเรียนทุกโรงเรียน...กรณีรายการ/กิจกรรมที่มีผู้เข้าแข่งขัน จำนวน 1 ทีม ไม่ต้องทำการแข่งขัน ให้ถือเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่ เพื่อเตรียมเข้าแข่งขันระดับภาคเหนือ จ.เพชรบูรณ์ ต่อไป  
  ประกาศ!!! โรงเรียนจะโหลดบัตรประจำตัวนักเรียน และครูผู้ฝึกสอน ระบบจะเปิดให้โหลดได้ ของวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป  
  แจ้งประชาสัมพันธ์ ผู้ที่ต้องการติดต่อสอบถาม เกี่ยวกับ สถานที่การจัดการแข่งขัน ของงานเปิดโลกการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน สพป.กพ.2 ..........ได้ที่ ศน.เอนก จาดดำ>>>> โทร.081-6055925 หรือ ศน.ไพทูรย์ นุชทรวง โทรใ>>087-3152231  
  โรงเรียนที่ต้องการแก้ไขข้อมูลใดๆก่อนการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ ของสพป.กพ.2 ให้ติดต่อผู้ประสานงานได้ โดยดูช่องทางการติดต่อได้ที่ https://docs.google.com/file/d/0B2tBcxfybLdzalFSYWQwazF3a0U/edit หรือ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ได้ที่ บล็อก"เว็บไซต์" ด้านล่างขวาของเว็บไซต์นี้ หรือ บล็อกด้านซ้ายบนค่ะ  
  ประกาศ!!! ให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและครู คณะกรรมการที่เข้าแข่งขัน ภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ถึง วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ หากมีข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไข ให้ติดต่อประสานงาน ที่เจ้าหน้าที่ทะเบียนของกลุ่มโรงเรียน หรือฝ่ายทะเบียนกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้นๆ รายชื่อเจ้าหน้าที่ทะเบียนกลุ่มโรงเรียน (ในช่องเว็บไซต์ด้านซ้ายมือ)
 
  ประกาศ! ให้โรงเรียนดาวน์โหลดไฟล์ แบบบันทึกข้อมูลรายงานผลการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน (ในช่องเว็บไซต์ด้านขวามือ) เพื่อบันทึกข้อมูลการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียนเก็บไว้เป็นไฟล์ข้อมูล รอการบันทึกข้อมูลลงในระบบระดับเขตพื้นที่ต่อไป ส่วนกำหนดการบันทึกระดับเขตนั้นจะแจ้งให้ทราบภายหลัง  
  ประกาศ การจัดส่งรายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขันในแต่ละกลุ่มโรงเรียน ให้ส่งรายชื่อพร้อมให้ฝ่ายทะเบียนของกลุ่ม เข้าประชุมชี้แจงกรอกรายชื่อผ่านเว็บ ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมวิบูล สพป.กำแพงเพชร เขต ๒  
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
  ผู้ประสานงาน นายปัญญา ภาษาทอง 08-9703-7953 snkpp2@hotmail.com นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว 08-9268-6567 rprateep2552@gmail.com นายเอนก จาดดำ 0816055925 นางธรารัตน์ เย็นใจราษฏร์ 0877314771  
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เปิดให้พิมพ์เกียรติบัตรระดับเขตพื้นที่แล้ว
คณะกรรมการและโรงเรียนสามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้เองโดยเลือกรายการ"พิมพ์เกียรติบัตร" แล้วเข้าสู่รายการที่ต้องการพิมพ์ ดาวน์โหลดและสั่งพิมพ์ ได้ทันที
วันพุธ ที่ 02 ตุลาคม 2556 เวลา 14:25 น.
การแก้ไขข้อมูลนักเรียน กรรมการ ผู้ฝึกสอน
การแก้ไขข้อมูลนักเรียน กรรมการ ผู้ฝึกสอน แจ้ง ผู้รับผิดชอบ นายทะเบียนกลุ่มโรงเรียน และฝ่ายทะเบียนกลุ่มสาระฯ ให้ดำเนินการแก้ไขรายชื่อและเปลี่ยนแปลงรายชื่อให้เสร็จในเวลา ๑๘.๐๐ น.วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ ระบบเปิดให้โรงเรียนดำเนินการพิมพ์ได้ใรวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
วันพุธ ที่ 18 กันยายน 2556 เวลา 14:06 น.
ประกาศ การโหลดบัตรประจำตัวนักเรียน และกรรมการ ผู้ฝึกสอน
การโหลดบัตรประจำตัวนักเรียน และกรรมการ ผู้ฝึกสอน ระบบจะเปิดให้พิมพ์ได้วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ตอนนี้กำลังปรับปรุงระบบครับ
วันพุธ ที่ 18 กันยายน 2556 เวลา 13:44 น.
ประกาศ การจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ประกาศ การจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ กลุ่มโรงเรียนต้องดำเนินการคัดเลือกตัวแทนทั้งนักเรียนปกติและนักเรียนเรียนร่วมในระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำแนกตามระดับชั้นตามรายละเอียด ที่นี่
http://www.sillapa.net/home/wp-content/uploads/2013/08/obec2.pdf
วันจันทร์ ที่ 26 สิงหาคม 2556 เวลา 13:39 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:44 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 199
จำนวนทีม 1,959
จำนวนนักเรียน 4,426
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,721
จำนวนกรรมการ 813
ครู+นักเรียน 7,147
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,960
ประกาศผลแล้ว 234/243 (96.30%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคกลางและภาคตะวันออก
สูจิบัตรและตารางการแข่งขัน สพป.กพ.2
แผนผังสถานที่จัดงาน
ภาคใต้
รายชื่อผู้ประสานงานกลุ่มโรงเรียน สพป.กพ.2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
แบบบันทึกข้อมูลผลการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 96
เมื่อวาน 130
สัปดาห์นี้ 226
สัปดาห์ที่แล้ว 871
เดือนนี้ 1,849
เดือนที่แล้ว 3,762
ปีนี้ 36,795
ทั้งหมด 396,353