หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ เบอร์โทรศัพท์
1 วัดจันทราราม ต.วังแขม นายไพฑูรย์ ดาวเรื่อง  
2 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม ต.วังแขม นายบุญเชิด ขำชุ่ม  
3 โรงเรียนบ้านวังแขม"สว่างชัยวงษ์" ต.วังแขม นายไพฑูรย์ ดาวเรื่อง  
4 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม ต.วังแขม นายมานิต นาคเมือง  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.ปัญญา ภาษาทอง ศึกษานิเทศก์ 089-7037953 และศน.รุ่งนภา ประทีปแก้ว ศน.ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ 087-7314711 e-mail : thararatkpp@hotmail.com งานเปิดโลกการเรียนรู้ สพป.กพ.2 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]