หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานเปิดโลกการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2556
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต2
ณ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 วัดจันทราราม ศาลาการเปรียญ 22 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 วัดจันทราราม ลานวัด 22 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังแขม"สว่างชัยวงษ์" สนามฟุตบอล 22 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังแขม"สว่างชัยวงษ์" ห้องสมุด 22 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังแขม"สว่างชัยวงษ์" ห้องสมุด 22 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังแขม"สว่างชัยวงษ์" อาคาร 1 ชั้น ล่าง ห้อง 1 22 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 วัดจันทราราม โรงเรียนปริยัติธรรม 22 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 วัดจันทราราม โรงเรียนปริยัติธรรม 22 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านวังแขม"สว่างชัยวงษ์" อาคารเอนกประสงค์ 22 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังแขม"สว่างชัยวงษ์" อาคารเอนกประสงค์ 22 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังแขม"สว่างชัยวงษ์" อาคาร 1 ชั้น ล่าง ห้อง 1 22 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังแขม"สว่างชัยวงษ์" อาคาร 1 ชั้น ล่าง ห้อง 2 22 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังแขม"สว่างชัยวงษ์" อาคาร 2 ชั้น บน ห้อง 5 22 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังแขม"สว่างชัยวงษ์" อาคาร 2 ชั้น บน ห้อง 6 22 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังแขม"สว่างชัยวงษ์" อาคาร 2 ชั้น บน ห้อง 7 22 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังแขม"สว่างชัยวงษ์" อาคาร 2 ชั้น บน ห้อง 8 22 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังแขม"สว่างชัยวงษ์" อาคาร 2 ชั้น ล่าง ห้อง 3 22 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังแขม"สว่างชัยวงษ์" อาคาร 2 ชั้น ล่าง ห้อง 4 22 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
19 718 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังแขม"สว่างชัยวงษ์" สนามฟุตบอล 22 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
20 719 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังแขม"สว่างชัยวงษ์" สนามฟุตบอล 22 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.ปัญญา ภาษาทอง ศึกษานิเทศก์ 089-7037953 และศน.รุ่งนภา ประทีปแก้ว ศน.ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ 087-7314711 e-mail : thararatkpp@hotmail.com งานเปิดโลกการเรียนรู้ สพป.กพ.2 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]