หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานเปิดโลกการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2556
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต2
ณ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร1 ห้อง 113 20 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร1 ห้อง 114 20 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร1 ห้อง 115 20 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม เต้นท์ 20 - 22 20 ก.ย. 2556 09.00 - 16.00
-
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม เต้นท์ 22 - 23 20 ก.ย. 2556 09.00 - 16.00
-
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม เต้นท์ 20 - 22 20 ก.ย. 2556 09.00 - 16.00
-
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม เต้นท์ 22 - 23 20 ก.ย. 2556 09.00 - 16.00
-
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม ห้องประชุม 20 ก.ย. 2556 09.00 - 16.00
-
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม ห้องประชุม 20 ก.ย. 2556 09.00 - 16.00
-
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม ห้องประชุม 1 20 ก.ย. 2556 09.00 - 16.00
-
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม ห้องประชุม 1 20 ก.ย. 2556 09.00 - 16.00
-
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม ห้องประชุม 1 20 ก.ย. 2556 09.00 - 16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.ปัญญา ภาษาทอง ศึกษานิเทศก์ 089-7037953 และศน.รุ่งนภา ประทีปแก้ว ศน.ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ 087-7314711 e-mail : thararatkpp@hotmail.com งานเปิดโลกการเรียนรู้ สพป.กพ.2 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]