หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานเปิดโลกการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2556
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต2
ณ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 113 22 ก.ย. 2556 9.00-12.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 115 22 ก.ย. 2556 9.00-12.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 116 22 ก.ย. 2556 9.00-12.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม เต้นท์ 24 22 ก.ย. 2556 9.00-16.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม เต้นท์ 25 - 26 22 ก.ย. 2556 9.00-16.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม เต้นท์ 27 22 ก.ย. 2556 9.00-16.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 114 22 ก.ย. 2556 9.00-12.00
-
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 114 22 ก.ย. 2556 13.00-16.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม เวทีกลาง 22 ก.ย. 2556 9.00-12.00 ด้านบนเวที
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม ใต้อาคาร3 22 ก.ย. 2556 13.00-16.00 ด้านบนเวที
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม ใต้อาคาร1 22 ก.ย. 2556 9.00-16.00 ด้านบนเวที
12 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 ไม่มีผู้เข้าแข่งขัน
-
-
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 322 22 ก.ย. 2556 9.00-12.00
-
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 323 22 ก.ย. 2556 9.00-12.00
-
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 321 22 ก.ย. 2556 9.00-12.00
-
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 324 22 ก.ย. 2556 9.00-12.00
-
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 325 22 ก.ย. 2556 9.00-12.00
-
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 326 22 ก.ย. 2556 9.00-12.00
-
19 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 327 22 ก.ย. 2556 9.00-12.00
-
20 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 328 22 ก.ย. 2556 9.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.ปัญญา ภาษาทอง ศึกษานิเทศก์ 089-7037953 และศน.รุ่งนภา ประทีปแก้ว ศน.ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ 087-7314711 e-mail : thararatkpp@hotmail.com งานเปิดโลกการเรียนรู้ สพป.กพ.2 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]