หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานเปิดโลกการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2556
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต2
ณ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม สนามตะกร้อ เต้นท์ 39 - 42 21 ก.ย. 2556 9.00-12.00
-
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม สนามตะกร้อ เต้นท์ 43 - 44 21 ก.ย. 2556 13.00-16.00
-
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม สนามตะกร้อ เต้นท์ 45 - 46 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม สนามตะกร้อ เต้นท์ 47 21 ก.ย. 2556 13.00-16.00
-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม สนามตะกร้อ เต้นท์ 49 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม สนามตะกร้อ เต้นท์ 49 21 ก.ย. 2556 13.00-16.00
-
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม เต๊นท์ 50 - 51 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม เต๊นท์ 53 - 56 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม เต๊นท์ 52 21 ก.ย. 2556 13.00-16.00
-
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม เต๊นท์ 57 - 59 21 ก.ย. 2556 13.00-16.00
-
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม เต๊นท์ 28 21 ก.ย. 2556 13.00-16.00
-
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม เต๊นท์ 29 - 30 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
13 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 3 ชั้น 1 ห้อง 5 22 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
14 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม เต๊นท์ 20 - 21 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
15 034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม เต๊นท์ 31 21 ก.ย. 2556 13.00-16.00
-
16 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม เต๊นท์ 32 - 33 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
17 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม เต๊นท์ 34 21 ก.ย. 2556 13.00-16.00
-
18 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม สนามตะกร้อ เต้นท์ 35 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
19 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม สนามตะกร้อ 21 ก.ย. 2556 13.00-16.00
-
20 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร3 ห้อง 314 21 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
21 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร3 ห้อง 317 20 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
22 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 3 ห้อง 313 21 ก.ย. 2556 13.00-16.00
-
23 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 3 ห้อง 313 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
24 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 3 ห้อง 315 20 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
25 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 3 ห้อง 324 20 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
26 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 3 ห้อง 313 22 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
27 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 3 ห้อง 314 22 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
28 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 3 ห้อง 313 22 ก.ย. 2556 13.00-16.00
-
29 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 3 ห้อง 318 20 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
30 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 3 ห้อง 316 20 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
31 235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม ใต้อาคาร1 20 ก.ย. 2556 13.00-16.00
-
32 238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม ใต้อาคาร1 20 ก.ย. 2556 13.00-16.00
-
33 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม ใต้อาคาร1 20 ก.ย. 2556 13.00-16.00
-
34 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม ใต้อาคาร1 20 ก.ย. 2556 13.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.ปัญญา ภาษาทอง ศึกษานิเทศก์ 089-7037953 และศน.รุ่งนภา ประทีปแก้ว ศน.ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ 087-7314711 e-mail : thararatkpp@hotmail.com งานเปิดโลกการเรียนรู้ สพป.กพ.2 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]