หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานเปิดโลกการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2556
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต2
ณ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 325 21 ก.ย. 2556 9.00-12.00
-
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 328 21 ก.ย. 2556 9.00-12.00
-
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 323 21 ก.ย. 2556 9.00-12.00
-
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 325 21 ก.ย. 2556 13.00-16.00
-
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 322 21 ก.ย. 2556 13.00-16.00
-
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 323 21 ก.ย. 2556 13.00-16.00
-
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 324 21 ก.ย. 2556 9.00-12.00
-
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 322 21 ก.ย. 2556 9.00-12.00
-
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 317 21 ก.ย. 2556 9.00-12.00
-
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 318 21 ก.ย. 2556 9.00-12.00
-
11 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 321 21 ก.ย. 2556 9.00-12.00
-
12 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
-
-
13 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
-
-
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
15 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 315 21 ก.ย. 2556 9.00-12.00
-
16 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 315 21 ก.ย. 2556 13.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.ปัญญา ภาษาทอง ศึกษานิเทศก์ 089-7037953 และศน.รุ่งนภา ประทีปแก้ว ศน.ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ 087-7314711 e-mail : thararatkpp@hotmail.com งานเปิดโลกการเรียนรู้ สพป.กพ.2 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]