หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. กำแพงเพชร เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 36 24 66.67% 7 19.44% 1 2.78% 4 11.11% 36
2 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 30 18 60% 6 20% 3 10% 3 10% 30
3 โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 47 16 36.36% 11 25% 13 29.55% 4 9.09% 44
4 โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 31 16 51.61% 6 19.35% 4 12.9% 5 16.13% 31
5 โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 21 16 76.19% 2 9.52% 2 9.52% 1 4.76% 21
6 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 29 15 51.72% 7 24.14% 6 20.69% 1 3.45% 29
7 โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 27 14 53.85% 5 19.23% 5 19.23% 2 7.69% 26
8 โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 26 13 50% 8 30.77% 2 7.69% 3 11.54% 26
9 โรงเรียนอุทิศศึกษา 29 13 44.83% 7 24.14% 7 24.14% 2 6.9% 29
10 โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 22 13 59.09% 4 18.18% 3 13.64% 2 9.09% 22
11 โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 25 12 48% 8 32% 1 4% 4 16% 25
12 โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร 19 12 63.16% 2 10.53% 3 15.79% 2 10.53% 19
13 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี 29 11 39.29% 7 25% 4 14.29% 6 21.43% 28
14 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 20 11 55% 5 25% 2 10% 2 10% 20
15 โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา 25 11 45.83% 4 16.67% 1 4.17% 8 33.33% 24
16 โรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยา 26 11 42.31% 3 11.54% 5 19.23% 7 26.92% 26
17 โรงเรียนบ้านชายเคือง 29 10 35.71% 7 25% 3 10.71% 8 28.57% 28
18 โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 20 10 50% 5 25% 4 20% 1 5% 20
19 โรงเรียนรังษีวิทยา 17 10 58.82% 3 17.65% 3 17.65% 1 5.88% 17
20 โรงเรียนบ้านช้างคับ 30 9 34.62% 10 38.46% 1 3.85% 6 23.08% 26
21 โรงเรียนบ้านวังชะโอน 30 9 30% 9 30% 6 20% 6 20% 30
22 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 26 9 34.62% 9 34.62% 5 19.23% 3 11.54% 26
23 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ 18 9 50% 5 27.78% 1 5.56% 3 16.67% 18
24 โรงเรียนบ้านมอเจริญ 16 9 56.25% 4 25% 0 0% 3 18.75% 16
25 โรงเรียนบ้านปางตาไว 15 9 60% 2 13.33% 1 6.67% 3 20% 15
26 โรงเรียนอนุบาลวังไทร 15 9 60% 1 6.67% 1 6.67% 4 26.67% 15
27 โรงเรียนบ้านวังตาช่วย 35 8 25.81% 14 45.16% 5 16.13% 4 12.9% 31
28 โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 40 8 22.22% 9 25% 5 13.89% 14 38.89% 36
29 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 25 8 32% 7 28% 4 16% 6 24% 25
30 โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา 24 8 36.36% 6 27.27% 6 27.27% 2 9.09% 22
31 โรงเรียนบ้านหนองชะแอน 34 8 25.81% 5 16.13% 9 29.03% 9 29.03% 31
32 โรงเรียนบ้านวังบัว 22 8 36.36% 4 18.18% 6 27.27% 4 18.18% 22
33 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา 17 8 50% 4 25% 1 6.25% 3 18.75% 16
34 โรงเรียนบ้านส่องตาแล 14 8 61.54% 1 7.69% 2 15.38% 2 15.38% 13
35 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ 23 7 30.43% 10 43.48% 4 17.39% 2 8.7% 23
36 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 27 7 26.92% 8 30.77% 6 23.08% 5 19.23% 26
37 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 19 7 36.84% 5 26.32% 6 31.58% 1 5.26% 19
38 โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 28 6 22.22% 9 33.33% 8 29.63% 4 14.81% 27
39 โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 14 6 42.86% 6 42.86% 2 14.29% 0 0% 14
40 โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง 21 6 28.57% 5 23.81% 6 28.57% 4 19.05% 21
41 โรงเรียนบ้านเพชรมงคล 19 6 35.29% 5 29.41% 4 23.53% 2 11.76% 17
42 โรงเรียนบ้านพัดโบก 18 6 33.33% 4 22.22% 4 22.22% 4 22.22% 18
43 โรงเรียนบ้านคลองมดแดง 16 6 42.86% 3 21.43% 3 21.43% 2 14.29% 14
44 โรงเรียนบ้านหัวรัง 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
45 โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา 18 5 29.41% 5 29.41% 6 35.29% 1 5.88% 17
46 โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย 10 5 50% 2 20% 2 20% 1 10% 10
47 โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ 11 5 45.45% 2 18.18% 1 9.09% 3 27.27% 11
48 โรงเรียนคีรีวงศ์วัฒนา 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
49 โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
50 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 16 5 35.71% 1 7.14% 4 28.57% 4 28.57% 14
51 โรงเรียนบ้านเขาน้ำอุ่น 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
52 โรงเรียนวัชรสหศึกษา 13 4 30.77% 7 53.85% 0 0% 2 15.38% 13
53 โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา 26 4 16.67% 6 25% 7 29.17% 7 29.17% 24
54 โรงเรียนบ้านบึงสำราญ 14 4 30.77% 6 46.15% 0 0% 3 23.08% 13
55 โรงเรียนบ้านคลองแขยง 13 4 33.33% 6 50% 0 0% 2 16.67% 12
56 โรงเรียนบ้านท่าขึ้น 29 4 14.29% 5 17.86% 9 32.14% 10 35.71% 28
57 โรงเรียนบ้านห้วยน้อย 12 4 33.33% 5 41.67% 1 8.33% 2 16.67% 12
58 โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา 9 4 44.44% 5 55.56% 0 0% 0 0% 9
59 โรงเรียนวัดอุเบกขาราม 13 4 30.77% 3 23.08% 2 15.38% 4 30.77% 13
60 โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี 9 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
61 โรงเรียนบ้านบึงลาด 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
62 โรงเรียนบ้านตากฟ้าพัฒนา 9 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
63 โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 9 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
64 โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี 7 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
65 โรงเรียนบ้านหนองหิน 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
66 โรงเรียนสหราษฎร์ศึกษา 19 3 15.79% 5 26.32% 5 26.32% 6 31.58% 19
67 โรงเรียนบ้านวังน้ำแดง 10 3 33.33% 3 33.33% 0 0% 3 33.33% 9
68 โรงเรียนบ้านหนองช้างงาม 10 3 30% 2 20% 3 30% 2 20% 10
69 โรงเรียนบ้านศรีเกษตรพัฒนา 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
70 โรงเรียนอนุบาลทุ่งทราย(หนองนกชุม) 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
71 โรงเรียนบ้านเขาพริกไทย 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
72 โรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้ 12 3 33.33% 1 11.11% 5 55.56% 0 0% 9
73 โรงเรียนวัดแสงอุทัย 8 3 37.5% 1 12.5% 4 50% 0 0% 8
74 โรงเรียนบ้านคลองเตย 6 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
75 โรงเรียนบ้านเกาะตาล 6 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
76 โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุง 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
77 โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง 13 3 25% 0 0% 4 33.33% 5 41.67% 12
78 โรงเรียนบ้านเกาะฝ้าย 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
79 โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
80 โรงเรียนบ้านวังพลับ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
81 โรงเรียนวัดหนองเหมือด 18 2 11.76% 7 41.18% 3 17.65% 5 29.41% 17
82 โรงเรียนบ้านท่าพุทรา 12 2 16.67% 4 33.33% 4 33.33% 2 16.67% 12
83 โรงเรียนบ้านดงเย็น 10 2 20% 4 40% 2 20% 2 20% 10
84 โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ 12 2 16.67% 3 25% 5 41.67% 2 16.67% 12
85 โรงเรียนบ้านสามเรือน 9 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 9
86 โรงเรียนบ้านถนนน้อย 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
87 โรงเรียนบ้านหนองโมก 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
88 โรงเรียนวัดคลองเจริญ 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
89 โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต 9 2 22.22% 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 9
90 โรงเรียนบ้านคลองไพร 8 2 25% 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 8
91 โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน 10 2 22.22% 2 22.22% 2 22.22% 3 33.33% 9
92 โรงเรียนบ้านวังแขม "สว่างชัยวงษ์" 7 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
93 โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง 8 2 25% 2 25% 1 12.5% 3 37.5% 8
94 โรงเรียนบ้านหัวเสลา 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
95 โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
96 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 6 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
97 โรงเรียนบ้านนิคม 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
98 โรงเรียนบ้านดงเจริญ 7 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 7
99 โรงเรียนบ้านแปลงสี่ 7 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
100 โรงเรียนบ้านปางลับแล 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
101 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
102 โรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคี 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
103 โรงเรียนบ้านคลองสะพานช้าง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
104 โรงเรียนบ้านวังหัวแหวนพัฒนา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
105 โรงเรียนบ้านโป่งแต้ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
106 โรงเรียนวชิรสารศึกษา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
107 โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ 5 2 40% 0 0% 3 60% 0 0% 5
108 โรงเรียนบ้านหาดชะอม 6 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 2 33.33% 6
109 โรงเรียนบ้านโนนตารอด 5 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
110 โรงเรียนบ้านบึงเสือเต้น 5 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
111 โรงเรียนบ้านช่องลม 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
112 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 5 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
113 โรงเรียนรอดนิลวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
114 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 8 1 12.5% 7 87.5% 0 0% 0 0% 8
115 โรงเรียนบ้านโพธิ์เอน 12 1 9.09% 4 36.36% 5 45.45% 1 9.09% 11
116 โรงเรียนบ้านคอปล้อง 10 1 10% 4 40% 3 30% 2 20% 10
117 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 12 1 8.33% 4 33.33% 2 16.67% 5 41.67% 12
118 โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า 8 1 12.5% 4 50% 1 12.5% 2 25% 8
119 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา 7 1 14.29% 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 7
120 โรงเรียนบ้านถนนงาม 6 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
121 โรงเรียนบ้านวังเจ้า 11 1 9.09% 4 36.36% 0 0% 6 54.55% 11
122 โรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
123 โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา 8 1 12.5% 2 25% 3 37.5% 2 25% 8
124 โรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษา 8 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 7
125 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 7 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 7
126 โรงเรียนบ้านรังแถว 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
127 โรงเรียนบ้านคลองขุด 8 1 12.5% 2 25% 0 0% 5 62.5% 8
128 โรงเรียนบ้านชุมนาก 6 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 3 50% 6
129 โรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนา 5 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
130 โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
131 โรงเรียนบ้านสระตาพรม 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
132 โรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคี 8 1 12.5% 1 12.5% 2 25% 4 50% 8
133 โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
134 โรงเรียนบ้านทุ่งหันตรา 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
135 โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
136 โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
137 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
138 โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
139 โรงเรียนมิตรอารีวิทยาสิน 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
140 โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
141 โรงเรียนบ้านวังน้ำ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
142 โรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
143 โรงเรียนบ้านแม่ลาด 4 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
144 โรงเรียนบ้านท่ามะเขือ 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
145 โรงเรียนบ้านโคกเลาะ 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
146 โรงเรียนบ้านเพชรนิยม 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
147 โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
148 โรงเรียนอนุบาลขาณุวรลักษบุรี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
149 โรงเรียนวัดพิกุลทอง 19 0 0% 8 47.06% 3 17.65% 6 35.29% 17
150 โรงเรียนบ้านหนองทองหล่อ 5 0 0% 3 60% 1 20% 1 20% 5
151 โรงเรียนเบญจมาศศึกษา 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
152 โรงเรียนบ้านสามขา 5 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
153 โรงเรียนบ้านมอเจริญ(สาขาบ้านใหม่เชียงราย) 4 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
154 โรงเรียนวัดน้อยวรลักษณ์ 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
155 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ 6 0 0% 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 6
156 โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
157 โรงเรียนบ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
158 โรงเรียนวชิรนิติโสภณ 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
159 โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
160 โรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคี 6 0 0% 2 33.33% 0 0% 4 66.67% 6
161 โรงเรียนบ้านกระบวยทอง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
162 โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
163 โรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา 6 0 0% 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 6
164 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 5 0 0% 1 20% 2 40% 2 40% 5
165 โรงเรียนบ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
166 โรงเรียนบ้านร้อยไร่ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
167 โรงเรียนบ้านโนนพลวง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
168 โรงเรียนบ้านเปาะสวอง 5 0 0% 1 20% 0 0% 4 80% 5
169 โรงเรียนบ้านป่าเหียง 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
170 โรงเรียนบ้านไผ่งาม 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
171 โรงเรียนวัดพัฒนราษฎร์บำรุง 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
172 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
173 โรงเรียนบ้านหนองบอน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
174 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
175 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
176 โรงเรียนบ้านอุดมสามัคคี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
177 โรงเรียนบ้านมาบคล้า 4 0 0% 0 0% 3 75% 1 25% 4
178 โรงเรียนบ้านวังตะล่อม 3 0 0% 0 0% 3 100% 0 0% 3
179 โรงเรียนบ้านวังน้ำซึม 3 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
180 โรงเรียนบ้านวังหามแห 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
181 โรงเรียนพิบูลวิทยาคาร 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
182 โรงเรียนบ้านวังล้อมรำลึก 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
183 โรงเรียนบ้านมอแดง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
184 โรงเรียนบ้านศรีอุดมธัญญะ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
185 โรงเรียนบ้านสามแยก 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
186 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
187 โรงเรียนบ้านปางมะนาว 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.ปัญญา ภาษาทอง ศึกษานิเทศก์ 089-7037953 และศน.รุ่งนภา ประทีปแก้ว ศน.ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ 087-7314711 e-mail : thararatkpp@hotmail.com งานเปิดโลกการเรียนรู้ สพป.กพ.2 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]