หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 040 โรงเรียนคีรีวงศ์วัฒนา 8 10 9
2 123 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 30 70 49
3 020 โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร 19 25 22
4 010 โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ 3 5 4
5 068 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี 29 55 36
6 078 โรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา 6 10 9
7 176 โรงเรียนบ้านกระบวยทอง 2 2 2
8 082 โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย 2 5 3
9 146 โรงเรียนบ้านคลองขุด 8 13 12
10 121 โรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้ 12 20 14
11 145 โรงเรียนบ้านคลองปลาสร้อย 0 0 0
12 132 โรงเรียนบ้านคลองพลูประชาสรรค์ 0 0 0
13 112 โรงเรียนบ้านคลองมดแดง 16 54 24
14 104 โรงเรียนบ้านคลองยาง 0 0 0
15 137 โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 22 97 49
16 115 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 4 6 4
17 042 โรงเรียนบ้านคลองสะพานช้าง 3 5 5
18 155 โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ 11 23 18
19 116 โรงเรียนบ้านคลองเตย 6 12 7
20 092 โรงเรียนบ้านคลองแขยง 13 34 24
21 183 โรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยา 26 39 28
22 126 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ 6 9 9
23 114 โรงเรียนบ้านคลองไพร 8 16 10
24 165 โรงเรียนบ้านคอปล้อง 10 15 12
25 186 โรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา 4 11 6
26 002 โรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนา 5 11 8
27 170 โรงเรียนบ้านชายเคือง 29 75 52
28 158 โรงเรียนบ้านชุมนาก 6 13 11
29 023 โรงเรียนบ้านช่องลม 3 7 6
30 086 โรงเรียนบ้านช้างคับ 30 54 34
31 142 โรงเรียนบ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5 3 7 5
32 022 โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 14 22 15
33 159 โรงเรียนบ้านดงเจริญ 7 19 11
34 173 โรงเรียนบ้านดงเย็น 10 43 17
35 063 โรงเรียนบ้านดอนขวาง 0 0 0
36 143 โรงเรียนบ้านตากฟ้าพัฒนา 9 33 16
37 065 โรงเรียนบ้านถนนงาม 6 15 11
38 152 โรงเรียนบ้านถนนน้อย 5 5 5
39 160 โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา 18 29 21
40 085 โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 28 64 39
41 120 โรงเรียนบ้านทะเลพัฒนา 0 0 0
42 167 โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน 10 19 10
43 153 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 25 47 36
44 102 โรงเรียนบ้านทุ่งหันตรา 4 8 7
45 147 โรงเรียนบ้านท่าขึ้น 29 52 32
46 118 โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี 7 9 8
47 128 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 5 8 7
48 089 โรงเรียนบ้านท่าพุทรา 12 30 13
49 182 โรงเรียนบ้านท่ามะเขือ 3 7 3
50 025 โรงเรียนบ้านนาเหนือ 0 0 0
51 105 โรงเรียนบ้านนิคม 5 11 8
52 096 โรงเรียนบ้านบึงลาด 8 42 11
53 172 โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต 9 15 10
54 162 โรงเรียนบ้านบึงสำราญ 14 25 16
55 134 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 29 61 40
56 050 โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี 2 4 3
57 047 โรงเรียนบ้านบึงเสือเต้น 5 16 9
58 018 โรงเรียนบ้านบ่อกระบาก 0 0 0
59 106 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1 1 1
60 119 โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 25 52 38
61 144 โรงเรียนบ้านปางตาไว 15 36 25
62 039 โรงเรียนบ้านปางมะนาว 2 6 2
63 109 โรงเรียนบ้านปางลับแล 5 13 8
64 093 โรงเรียนบ้านป่าเหียง 3 4 4
65 117 โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี 9 23 12
66 035 โรงเรียนบ้านพัดโบก 18 41 22
67 113 โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 26 45 31
68 185 โรงเรียนบ้านมอเจริญ 16 43 30
69 202 โรงเรียนบ้านมอเจริญ(สาขาบ้านใหม่เชียงราย) 4 7 5
70 127 โรงเรียนบ้านมอแดง 1 1 1
71 066 โรงเรียนบ้านมาบคล้า 4 10 4
72 166 โรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษา 8 16 10
73 017 โรงเรียนบ้านรังแถว 4 12 8
74 064 โรงเรียนบ้านร้อยไร่ 2 2 2
75 168 โรงเรียนบ้านวังชะโอน 30 70 38
76 101 โรงเรียนบ้านวังตะล่อม 3 3 3
77 030 โรงเรียนบ้านวังตาช่วย 35 63 46
78 100 โรงเรียนบ้านวังน้ำ 2 5 3
79 026 โรงเรียนบ้านวังน้ำซึม 3 8 3
80 045 โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา 25 58 36
81 154 โรงเรียนบ้านวังน้ำแดง 10 21 13
82 095 โรงเรียนบ้านวังบัว 22 38 28
83 051 โรงเรียนบ้านวังพลับ 3 3 3
84 007 โรงเรียนบ้านวังล้อมรำลึก 2 5 4
85 103 โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง 13 30 19
86 003 โรงเรียนบ้านวังหัวแหวนพัฒนา 3 12 7
87 001 โรงเรียนบ้านวังหามแห 1 2 2
88 175 โรงเรียนบ้านวังเจ้า 11 18 12
89 097 โรงเรียนบ้านวังแขม "สว่างชัยวงษ์" 7 17 9
90 008 โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา 4 16 8
91 171 โรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคี 6 11 7
92 036 โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา 8 12 9
93 163 โรงเรียนบ้านศรีอุดมธัญญะ 1 1 1
94 043 โรงเรียนบ้านศรีเกษตรพัฒนา 7 13 9
95 034 โรงเรียนบ้านศรีไพศาล 0 0 0
96 028 โรงเรียนบ้านสระตาพรม 3 4 4
97 178 โรงเรียนบ้านสามขา 5 19 10
98 084 โรงเรียนบ้านสามเรือน 9 27 11
99 088 โรงเรียนบ้านสามแยก 1 3 1
100 129 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 26 57 29
101 033 โรงเรียนบ้านส่องตาแล 14 45 23
102 046 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 5 9 8
103 169 โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง 4 15 6
104 087 โรงเรียนบ้านหนองจอก 0 0 0
105 011 โรงเรียนบ้านหนองชะแอน 34 78 53
106 024 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 5 5 5
107 006 โรงเรียนบ้านหนองช้างงาม 10 20 16
108 053 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 16 30 17
109 081 โรงเรียนบ้านหนองทองหล่อ 5 9 5
110 201 โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 20 81 34
111 021 โรงเรียนบ้านหนองบอน 1 3 1
112 110 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 6 15 8
113 009 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1 3 2
114 079 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 7 10 7
115 150 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1 2 1
116 140 โรงเรียนบ้านหนองหิน 5 11 7
117 074 โรงเรียนบ้านหนองโมก 5 10 6
118 157 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1 2 2
119 004 โรงเรียนบ้านหัวรัง 8 33 18
120 049 โรงเรียนบ้านหัวเสลา 6 8 6
121 059 โรงเรียนบ้านหาดชะอม 6 11 9
122 139 โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 31 97 58
123 069 โรงเรียนบ้านห้วยน้อย 12 27 18
124 027 โรงเรียนบ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม 4 6 4
125 135 โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 21 33 29
126 055 โรงเรียนบ้านอุดมสามัคคี 1 2 2
127 057 โรงเรียนบ้านเกาะตาล 6 11 8
128 052 โรงเรียนบ้านเกาะฝ้าย 4 10 6
129 044 โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 27 91 49
130 136 โรงเรียนบ้านเขาน้ำอุ่น 7 11 10
131 005 โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ 7 17 10
132 041 โรงเรียนบ้านเขาพริกไทย 5 10 8
133 015 โรงเรียนบ้านเปาะสวอง 5 7 7
134 108 โรงเรียนบ้านเพชรนิยม 2 5 2
135 138 โรงเรียนบ้านเพชรมงคล 19 42 27
136 125 โรงเรียนบ้านแปลงสี่ 7 10 6
137 071 โรงเรียนบ้านแม่ลาด 4 7 6
138 029 โรงเรียนบ้านโคกเลาะ 3 5 3
139 122 โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา 9 16 11
140 062 โรงเรียนบ้านโนนตารอด 5 12 8
141 019 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 0 0 0
142 174 โรงเรียนบ้านโนนพลวง 2 4 2
143 031 โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 40 86 55
144 107 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 19 67 22
145 038 โรงเรียนบ้านโป่งแต้ 3 8 6
146 149 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 8 18 11
147 177 โรงเรียนบ้านโพธิ์เอน 12 15 12
148 124 โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย 10 21 10
149 013 โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง 5 15 7
150 133 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 20 43 37
151 164 โรงเรียนบ้านไผ่งาม 3 6 4
152 148 โรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคี 4 9 6
153 141 โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ 5 11 5
154 032 โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง 8 14 8
155 099 โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ 4 11 4
156 073 โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา 26 46 39
157 014 โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี 1 5 2
158 070 โรงเรียนพิบูลวิทยาคาร 2 3 3
159 130 โรงเรียนรอดนิลวิทยา 2 3 2
160 016 โรงเรียนวชิรสารศึกษา 3 7 4
161 094 โรงเรียนวัดคลองเจริญ 5 17 10
162 012 โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ 12 22 12
163 058 โรงเรียนวัดน้อยวรลักษณ์ 3 7 3
164 056 โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุง 5 27 11
165 067 โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 47 88 59
166 048 โรงเรียนวัดพัฒนราษฎร์บำรุง 3 5 3
167 076 โรงเรียนวัดพิกุลทอง 19 34 28
168 098 โรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี 2 2 2
169 060 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 12 35 16
170 061 โรงเรียนวัดหนองเหมือด 18 35 24
171 077 โรงเรียนวัดอุเบกขาราม 13 19 17
172 091 โรงเรียนวัดแสงอุทัย 8 15 9
173 111 โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ 4 10 4
174 181 โรงเรียนหนองน้ำแดง 0 0 0
175 075 โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ 6 13 9
176 054 โรงเรียนอนุบาลขาณุวรลักษบุรี 1 1 1
177 090 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 27 54 33
178 131 โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 36 93 44
179 161 โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา 4 8 5
180 156 โรงเรียนอนุบาลทุ่งทราย(หนองนกชุม) 6 8 7
181 179 โรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคี 8 13 9
182 037 โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า 8 10 8
183 151 โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง 21 44 29
184 083 โรงเรียนอนุบาลวังไทร 15 46 24
185 080 โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา 24 43 32
186 196 โรงเรียนมิตรอารีวิทยาสิน 3 13 4
187 189 โรงเรียนรังษีวิทยา 17 61 27
188 191 โรงเรียนวชิรนิติโสภณ 3 9 3
189 197 โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 9 16 11
190 187 โรงเรียนวัชรสหศึกษา 13 26 18
191 188 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ 18 32 21
192 195 โรงเรียนสหราษฎร์ศึกษา 19 92 37
193 199 โรงเรียนอนุบาลจิตรวี 0 0 0
194 190 โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร 3 18 4
195 200 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา 7 12 11
196 198 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ 23 73 37
197 194 โรงเรียนอุทิศศึกษา 29 60 44
198 193 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา 17 35 18
199 192 โรงเรียนเบญจมาศศึกษา 4 4 4
รวม 1959 4426 2721
7147

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.ปัญญา ภาษาทอง ศึกษานิเทศก์ 089-7037953 และศน.รุ่งนภา ประทีปแก้ว ศน.ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ 087-7314711 e-mail : thararatkpp@hotmail.com งานเปิดโลกการเรียนรู้ สพป.กพ.2 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]