สรุปเหรียญรางวัล สพป. กำแพงเพชร เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลคลองลาน 20 5 1 4 26
2 ชุมชนบ้านคลองลาน 17 6 3 3 26
3 วัดพรหมประดิษฐ์ 16 11 13 4 40
4 บ้านบึงหล่ม 15 7 6 1 28
5 บ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 14 4 3 5 21
6 อุทิศศึกษา 13 7 7 2 27
7 บ้านคลองลึกพัฒนา 13 4 3 2 20
8 บ้านอุดมทรัพย์ 13 2 2 1 17
9 บ้านปากคลองลาน 11 8 1 3 20
10 บ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 11 4 5 2 20
11 บ้านวังน้ำพัฒนา 11 4 1 7 16
12 บ้านคลองแขยงวิทยา 11 3 5 7 19
13 ชุมชนบ้านสลกบาตร 11 2 3 2 16
14 รังษีวิทยา 10 3 3 1 16
15 บ้านสุขสำราญ 9 8 5 3 22
16 บ้านใหม่เจริญสุข 9 5 2 2 16
17 ศรีวรลักษณ์ 9 5 1 3 15
18 บ้านมอเจริญ 9 4 0 3 13
19 บ้านหนองน้ำแดง 9 2 4 1 15
20 บ้านช้างคับ 8 9 1 5 18
21 บ้านทุ่งทอง 8 7 4 6 19
22 บ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 8 6 0 3 14
23 บ้านหนองชะแอน 8 5 9 9 22
24 บ้านวังบัว 8 4 5 4 17
25 เทพผดุงศิษย์ศึกษา 8 4 1 3 13
26 บ้านส่องตาแล 8 1 2 2 11
27 อนุบาลวังไทร 8 1 1 4 10
28 บ้านปางตาไว 8 1 1 3 10
29 อนุบาลมิ่งขวัญ 7 10 4 2 21
30 บ้านวังชะโอน 7 9 6 6 22
31 อนุบาลคลองขลุง 7 7 6 5 20
32 ชุมชนประชาสามัคคี 7 7 4 6 18
33 บ้านโป่งน้ำร้อน 7 5 6 1 18
34 บ้านพัดโบก 6 4 4 4 14
35 บ้านคลองมดแดง 6 3 3 2 12
36 บ้านหัวรัง 6 2 0 0 8
37 บ้านวังตาช่วย 5 9 5 2 19
38 บ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 5 7 4 14 16
39 บ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 5 6 2 0 13
40 บ้านถาวรวัฒนา 5 5 6 1 16
41 อนุบาลปางศิลาทอง 5 4 5 3 14
42 บ้านใหม่ธงชัย 5 2 2 1 9
43 บ้านคลองสุขใจ 5 2 1 3 8
44 คีรีวงศ์วัฒนา 5 2 1 0 8
45 บ้านเขาพริกอนุสรณ์ 5 2 0 0 7
46 บ้านหนองตะเคียน 5 1 4 4 10
47 บ้านเขาน้ำอุ่น 5 1 1 0 7
48 บ้านทรัพย์มะนาว 4 9 8 4 21
49 วัชรสหศึกษา 4 7 0 2 11
50 ประชารักษ์ศึกษา 4 6 7 7 17
51 บ้านคลองแขยง 4 6 0 2 10
52 บ้านชายเคือง 4 5 2 6 11
53 บ้านโชคชัยพัฒนา 4 5 0 0 9
54 บ้านบึงลาด 4 3 1 0 8
55 บ้านตากฟ้าพัฒนา 4 3 0 1 7
56 วรรณวัฒน์ศึกษา 4 2 2 1 8
57 บ้านพรหมมาสามัคคี 4 1 1 0 6
58 บ้านท่าข้ามสามัคคี 4 1 0 2 5
59 บ้านหนองหิน 4 0 1 0 5
60 บ้านท่าขึ้น 3 5 9 9 17
61 สหราษฎร์ศึกษา 3 5 5 6 13
62 อ่างทองราษฎร์วิทยา 3 5 5 2 13
63 บ้านเพชรมงคล 3 4 3 1 10
64 บ้านหนองช้างงาม 3 2 3 2 8
65 บ้านศรีเกษตรพัฒนา 3 2 2 0 7
66 อนุบาลทุ่งทราย(หนองนกชุม) 3 2 1 0 6
67 บ้านวังน้ำแดง 3 2 0 2 5
68 บ้านคลองน้ำไหลใต้ 3 1 5 0 9
69 วัดแสงอุทัย 3 1 4 0 8
70 บ้านคลองเตย 3 1 1 0 5
71 วัดปรีชาราษฎร์บำรุง 3 1 0 1 4
72 บ้านวังหันน้ำดึง 3 0 3 5 6
73 บ้านเกาะฝ้าย 3 0 1 0 4
74 บ้านวังโป่งพัฒนา 3 0 0 1 3
75 บ้านวังพลับ 3 0 0 0 3
76 วัดหนองเหมือด 2 7 3 5 12
77 บ้านห้วยน้อย 2 5 0 1 7
78 บ้านท่าพุทรา 2 4 4 2 10
79 บ้านบึงสำราญ 2 4 0 2 6
80 วัดคูหาสวรรค์ 2 3 5 2 10
81 บ้านสามเรือน 2 3 2 2 7
82 บ้านหนองโมก 2 3 0 0 5
83 บ้านถนนน้อย 2 3 0 0 5
84 วัดคลองเจริญ 2 3 0 0 5
85 บ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต 2 2 3 2 7
86 บ้านคลองไพร 2 2 3 1 7
87 บ้านทุ่งซ่าน 2 2 2 3 6
88 บ้านวังแขม "สว่างชัยวงษ์" 2 2 2 1 6
89 บ้านไร่ดอนแตง 2 2 1 2 5
90 หนองปรือประชาสรรค์ 2 2 1 1 5
91 บ้านหัวเสลา 2 2 1 1 5
92 บ้านหนองปรือ 2 2 0 2 4
93 บ้านนิคม 2 2 0 1 4
94 บ้านดงเจริญ 2 1 2 2 5
95 บ้านแปลงสี่ 2 1 2 1 5
96 บ้านปางลับแล 2 1 1 1 4
97 บ้านท่าช้าง 2 1 0 2 3
98 บ้านเขาพริกไทย 2 1 0 0 3
99 บ้านไผ่ยาวสามัคคี 2 1 0 0 3
100 บ้านคลองสะพานช้าง 2 1 0 0 3
101 บ้านโป่งแต้ 2 1 0 0 3
102 บ้านวังหัวแหวนพัฒนา 2 1 0 0 3
103 วชิรสารศึกษา 2 1 0 0 3
104 บ้านไพรสวรรค์ 2 0 3 0 5
105 บ้านหาดชะอม 2 0 2 2 4
106 บ้านโนนตารอด 2 0 2 1 4
107 บ้านบึงเสือเต้น 2 0 2 0 4
108 บ้านช่องลม 2 0 1 0 3
109 บ้านเกาะตาล 2 0 0 2 2
110 บ้านหนองกระทุ่ม 2 0 0 1 2
111 บ้านโพธิ์ทอง 1 7 0 0 8
112 บ้านโพธิ์เอน 1 4 4 1 9
113 วัดสว่างอารมณ์ 1 4 2 5 7
114 อนุบาลธัญรดา 1 4 1 1 6
115 บ้านวังเจ้า 1 4 0 6 5
116 บ้านถนนงาม 1 4 0 0 5
117 บ้านคอปล้อง 1 3 3 2 7
118 บ้านจอมทองพัฒนา 1 3 0 0 4
119 บ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา 1 2 3 2 6
120 บ้านหนองผักหนาม 1 2 1 3 4
121 บ้านรังแถว 1 2 1 0 4
122 บ้านคลองขุด 1 2 0 5 3
123 บ้านจิตตมาสพัฒนา 1 2 0 2 3
124 บ้านไร่ใหม่ 1 2 0 1 3
125 อนุบาลบึงสามัคคี 1 1 2 4 4
126 บ้านใหม่หนองยาง 1 1 1 2 3
127 สักงามประชาสรรค์ 1 1 1 1 3
128 บ้านทุ่งหันตรา 1 1 1 1 3
129 บ้านหนองคล้าพงษ์ทอง 1 1 1 1 3
130 บ้านชุมนาก 1 1 0 3 2
131 ชุมชนบ้านโค้งไผ่ 1 1 0 1 2
132 มิตรอารีวิทยาสิน 1 1 0 1 2
133 บ้านบึงหล่มสามัคคี 1 1 0 0 2
134 บ้านวังน้ำ 1 1 0 0 2
135 วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี 1 1 0 0 2
136 บ้านแม่ลาด 1 0 2 1 3
137 บ้านท่ามะเขือ 1 0 2 0 3
138 บ้านโคกเลาะ 1 0 1 0 2
139 บ้านเพชรนิยม 1 0 0 1 1
140 ประชาราษฎร์สามัคคี 1 0 0 0 1
141 อนุบาลขาณุวรลักษบุรี 1 0 0 0 1
142 วัดพิกุลทอง 0 7 3 6 10
143 อนุบาลปางมะค่า 0 4 1 2 5
144 วัดอุเบกขาราม 0 3 2 4 5
145 บ้านหนองทองหล่อ 0 3 1 1 4
146 เบญจมาศศึกษา 0 3 1 0 4
147 บ้านสามขา 0 3 0 1 3
148 วัดน้อยวรลักษณ์ 0 3 0 0 3
149 บ้านดงเย็น 0 2 2 2 4
150 อนุบาลทรายทองวัฒนา 0 2 2 0 4
151 บ้านคลองใหญ่ใต้ 0 2 1 2 3
152 บ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม 0 2 1 1 3
153 วชิรนิติโสภณ 0 2 1 0 3
154 อนุบาลฑิฆัมพร 0 2 1 0 3
155 บ้านศรีทองสามัคคี 0 2 0 4 2
156 บ้านมอเจริญ(สาขาบ้านใหม่เชียงราย) 0 2 0 1 2
157 บ้านกระบวยทอง 0 2 0 0 2
158 บ้านกระโดนเตี้ย 0 2 0 0 2
159 บ้านสระตาพรม 0 2 0 0 2
160 ทุ่งน้อยพัฒนา 0 1 4 1 5
161 บ้านหนองชุมแสง 0 1 2 2 3
162 บ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5 0 1 2 0 3
163 บ้านร้อยไร่ 0 1 1 0 2
164 บ้านโนนพลวง 0 1 1 0 2
165 บ้านคลองสมบูรณ์ 0 1 0 2 1
166 บ้านป่าเหียง 0 1 0 2 1
167 บ้านไผ่งาม 0 1 0 2 1
168 วัดพัฒนราษฎร์บำรุง 0 1 0 2 1
169 บ้านหนองไผ่ 0 1 0 0 1
170 บ้านบ่อทอง 0 1 0 0 1
171 บ้านหนองบอน 0 1 0 0 1
172 บ้านหนองปล้อง 0 1 0 0 1
173 บ้านอุดมสามัคคี 0 1 0 0 1
174 บ้านระหานประชาศึกษา 0 0 3 1 3
175 บ้านมาบคล้า 0 0 3 1 3
176 บ้านวังตะล่อม 0 0 3 0 3
177 บ้านวังน้ำซึม 0 0 2 0 2
178 บ้านวังหามแห 0 0 1 0 1
179 บ้านเปาะสวอง 0 0 0 3 0
180 พิบูลวิทยาคาร 0 0 0 2 0
181 บ้านวังล้อมรำลึก 0 0 0 1 0
182 บ้านมอแดง 0 0 0 1 0
183 บ้านศรีอุดมธัญญะ 0 0 0 1 0
184 บ้านสามแยก 0 0 0 1 0
185 บ้านหนองหล่ม 0 0 0 1 0
186 บ้านปางมะนาว 0 0 0 0 0
รวม 608 480 326 334 1,748