สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กำแพงเพชร เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลคลองลาน 11 5 8 24 24 7 1 4 32
2 บ้านบึงหล่ม 9 3 2 14 15 7 6 1 28
3 บ้านอุดมทรัพย์ 8 4 4 16 16 2 2 1 20
4 บ้านคลองลึกพัฒนา 8 4 2 14 13 4 3 2 20
5 บ้านปากคลองลาน 7 6 2 15 12 8 1 4 21
6 บ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 7 5 2 14 13 8 2 3 23
7 ชุมชนบ้านคลองลาน 7 3 5 15 18 6 3 3 27
8 บ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 7 3 4 14 14 5 5 2 24
9 ชุมชนประชาสามัคคี 6 5 0 11 11 7 4 6 22
10 บ้านวังชะโอน 6 0 1 7 9 9 6 6 24
11 วัดพรหมประดิษฐ์ 5 6 3 14 16 11 13 4 40
12 บ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 5 5 8 18 16 6 4 5 26
13 บ้านชายเคือง 5 5 2 12 10 7 3 8 20
14 บ้านวังน้ำพัฒนา 5 4 1 10 11 4 1 8 16
15 บ้านวังบัว 5 4 1 10 8 4 6 4 18
16 ศรีวรลักษณ์ 5 2 1 8 9 5 1 3 15
17 บ้านทุ่งทอง 5 2 1 8 8 7 4 6 19
18 บ้านวังตาช่วย 4 6 0 10 8 14 5 4 27
19 ชุมชนบ้านสลกบาตร 4 4 3 11 12 2 3 2 17
20 บ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 4 2 1 7 8 9 5 14 22
21 บ้านโป่งน้ำร้อน 4 2 1 7 7 5 6 1 18
22 บ้านคลองแขยงวิทยา 4 1 3 8 11 3 5 7 19
23 บ้านเพชรมงคล 4 1 2 7 6 5 4 2 15
24 บ้านใหม่เจริญสุข 3 5 3 11 11 5 2 2 18
25 รังษีวิทยา 3 3 5 11 10 3 3 1 16
26 บ้านเขาน้ำอุ่น 3 1 1 5 5 1 1 0 7
27 บ้านเขาพริกอนุสรณ์ 3 1 0 4 5 2 0 0 7
28 บ้านปางตาไว 3 0 5 8 9 2 1 3 12
29 บ้านใหม่ธงชัย 3 0 3 6 5 2 2 1 9
30 บ้านหนองชะแอน 2 5 3 10 8 5 9 9 22
31 อุทิศศึกษา 2 4 2 8 13 7 7 2 27
32 เทพผดุงศิษย์ศึกษา 2 4 1 7 8 4 1 3 13
33 บ้านพัดโบก 2 3 1 6 6 4 4 4 14
34 คีรีวงศ์วัฒนา 2 3 0 5 5 2 1 0 8
35 บ้านสุขสำราญ 2 2 7 11 9 9 5 3 23
36 บ้านมอเจริญ 2 2 4 8 9 4 0 3 13
37 บ้านหนองน้ำแดง 2 2 1 5 10 5 4 1 19
38 บ้านคลองสุขใจ 2 2 1 5 5 2 1 3 8
39 บ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 2 2 0 4 6 6 2 0 14
40 บ้านช้างคับ 2 1 4 7 9 10 1 6 20
41 บ้านส่องตาแล 2 1 3 6 8 1 2 2 11
42 บ้านหัวรัง 2 1 2 5 6 2 0 0 8
43 บ้านวังโป่งพัฒนา 2 1 1 4 3 0 0 1 3
44 อ่างทองราษฎร์วิทยา 2 1 0 3 8 6 6 2 20
45 บ้านเขาพริกไทย 2 1 0 3 3 2 0 0 5
46 บ้านวังน้ำแดง 2 0 1 3 3 3 0 3 6
47 บ้านคลองน้ำไหลใต้ 2 0 1 3 3 1 5 0 9
48 บ้านดงเย็น 2 0 0 2 2 4 2 2 8
49 บ้านท่าช้าง 2 0 0 2 2 1 0 2 3
50 บ้านไพรสวรรค์ 2 0 0 2 2 0 3 0 5
51 อนุบาลมิ่งขวัญ 1 4 1 6 7 10 4 2 21
52 อนุบาลคลองขลุง 1 4 1 6 7 8 6 5 21
53 บ้านทรัพย์มะนาว 1 4 1 6 6 9 8 4 23
54 อนุบาลวังไทร 1 3 2 6 9 1 1 4 11
55 บ้านโชคชัยพัฒนา 1 3 1 5 4 5 0 0 9
56 บ้านคลองแขยง 1 1 3 5 4 6 0 2 10
57 บ้านท่าขึ้น 1 1 2 4 4 5 9 10 18
58 บ้านหนองตะเคียน 1 1 1 3 5 1 4 4 10
59 วัดอุเบกขาราม 1 1 1 3 4 3 2 4 9
60 บ้านท่าข้ามสามัคคี 1 1 1 3 4 1 0 2 5
61 สหราษฎร์ศึกษา 1 1 1 3 3 5 5 6 13
62 บ้านวังพลับ 1 1 1 3 3 0 0 0 3
63 บ้านหนองโมก 1 1 1 3 2 3 0 0 5
64 บ้านศรีเกษตรพัฒนา 1 1 0 2 3 2 2 0 7
65 บ้านเกาะฝ้าย 1 1 0 2 3 0 1 0 4
66 บ้านถนนน้อย 1 1 0 2 2 3 0 0 5
67 หนองปรือประชาสรรค์ 1 1 0 2 2 2 1 1 5
68 บ้านปางลับแล 1 1 0 2 2 1 1 1 4
69 บ้านบึงเสือเต้น 1 1 0 2 2 0 2 0 4
70 บ้านถาวรวัฒนา 1 0 2 3 5 5 6 1 16
71 บ้านหนองช้างงาม 1 0 2 3 3 2 3 2 8
72 บ้านวังหันน้ำดึง 1 0 2 3 3 0 4 5 7
73 บ้านคลองไพร 1 0 2 3 2 2 3 1 7
74 บ้านคลองเตย 1 0 1 2 3 1 1 0 5
75 วัดคูหาสวรรค์ 1 0 1 2 2 3 5 2 10
76 บ้านวังแขม "สว่างชัยวงษ์" 1 0 1 2 2 2 2 1 6
77 บ้านไผ่ยาวสามัคคี 1 0 1 2 2 1 0 0 3
78 รอดนิลวิทยา 1 0 1 2 2 0 0 0 2
79 บ้านเกาะตาล 1 0 0 1 3 1 0 2 4
80 บ้านคลองสะพานช้าง 1 0 0 1 2 1 0 0 3
81 บ้านโป่งแต้ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
82 บ้านหนองกระทุ่ม 1 0 0 1 2 0 0 1 2
83 อนุบาลปางมะค่า 1 0 0 1 1 4 1 2 6
84 บ้านวังเจ้า 1 0 0 1 1 4 0 6 5
85 บ้านคลองขุด 1 0 0 1 1 2 0 5 3
86 บ้านชุมนาก 1 0 0 1 1 2 0 3 3
87 บ้านสระตาพรม 1 0 0 1 1 2 0 0 3
88 บ้านคลองสมบูรณ์ 1 0 0 1 1 1 0 2 2
89 ประชารักษ์ศึกษา 0 3 2 5 4 6 7 7 17
90 อนุบาลทุ่งทราย(หนองนกชุม) 0 3 1 4 3 2 1 0 6
91 อนุบาลปางศิลาทอง 0 2 6 8 6 5 6 4 17
92 บ้านคลองมดแดง 0 2 1 3 6 3 3 2 12
93 บ้านบึงลาด 0 2 0 2 4 3 1 0 8
94 บ้านดงเจริญ 0 2 0 2 2 1 2 2 5
95 บ้านท่าพุทรา 0 1 2 3 2 4 4 2 10
96 บ้านโพธิ์เอน 0 1 2 3 1 4 5 1 10
97 บ้านบึงสำราญ 0 1 1 2 4 6 0 3 10
98 บ้านหนองหิน 0 1 1 2 4 0 1 0 5
99 บ้านโพธิ์ทอง 0 1 1 2 1 7 0 0 8
100 บ้านจอมทองพัฒนา 0 1 1 2 1 3 0 0 4
101 บ้านระหานประชาศึกษา 0 1 1 2 1 2 3 1 6
102 บ้านหนองผักหนาม 0 1 1 2 1 2 1 3 4
103 วัดปรีชาราษฎร์บำรุง 0 1 0 1 3 1 0 1 4
104 บ้านสามเรือน 0 1 0 1 2 3 2 2 7
105 บ้านวังหัวแหวนพัฒนา 0 1 0 1 2 1 0 0 3
106 บ้านช่องลม 0 1 0 1 2 0 1 0 3
107 อนุบาลธัญรดา 0 1 0 1 1 4 1 1 6
108 อนุบาลบึงสามัคคี 0 1 0 1 1 1 2 4 4
109 บ้านใหม่หนองยาง 0 1 0 1 1 1 1 2 3
110 สักงามประชาสรรค์ 0 1 0 1 1 1 1 1 3
111 บ้านบึงหล่มสามัคคี 0 1 0 1 1 1 0 0 2
112 บ้านเพชรนิยม 0 1 0 1 1 0 0 1 1
113 บ้านสามขา 0 1 0 1 0 3 0 1 3
114 บ้านมอเจริญ(สาขาบ้านใหม่เชียงราย) 0 1 0 1 0 3 0 1 3
115 บ้านคลองใหญ่ใต้ 0 1 0 1 0 2 2 2 4
116 บ้านห้วยน้อย 0 0 3 3 4 5 1 2 10
117 บ้านพรหมมาสามัคคี 0 0 3 3 4 3 1 1 8
118 วัชรสหศึกษา 0 0 2 2 4 7 0 2 11
119 บ้านหนองปรือ 0 0 2 2 2 2 0 2 4
120 บ้านแปลงสี่ 0 0 2 2 2 1 2 1 5
121 บ้านตากฟ้าพัฒนา 0 0 1 1 4 3 0 1 7
122 วัดคลองเจริญ 0 0 1 1 2 3 0 0 5
123 บ้านทุ่งซ่าน 0 0 1 1 2 2 2 3 6
124 บ้านไร่ดอนแตง 0 0 1 1 2 2 1 3 5
125 บ้านหัวเสลา 0 0 1 1 2 2 1 1 5
126 บ้านนิคม 0 0 1 1 2 2 0 1 4
127 วชิรสารศึกษา 0 0 1 1 2 1 0 0 3
128 บ้านหาดชะอม 0 0 1 1 2 0 2 2 4
129 วัดสว่างอารมณ์ 0 0 1 1 1 4 2 5 7
130 บ้านจิตตมาสพัฒนา 0 0 1 1 1 2 0 2 3
131 บ้านวังน้ำ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
132 ประชาราษฎร์สามัคคี 0 0 1 1 1 0 0 0 1
133 อนุบาลขาณุวรลักษบุรี 0 0 1 1 1 0 0 0 1
134 วัดพิกุลทอง 0 0 1 1 0 8 3 6 11
135 บ้านหนองไผ่ 0 0 1 1 0 1 0 0 1
136 วรรณวัฒน์ศึกษา 0 0 0 0 4 2 2 1 8
137 วัดแสงอุทัย 0 0 0 0 3 1 4 0 8
138 วัดหนองเหมือด 0 0 0 0 2 7 3 5 12
139 บ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต 0 0 0 0 2 2 3 2 7
140 บ้านโนนตารอด 0 0 0 0 2 0 2 1 4
141 บ้านคอปล้อง 0 0 0 0 1 4 3 2 8
142 บ้านถนนงาม 0 0 0 0 1 4 1 0 6
143 บ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา 0 0 0 0 1 2 3 2 6
144 บ้านรังแถว 0 0 0 0 1 2 1 0 4
145 บ้านไร่ใหม่ 0 0 0 0 1 2 0 1 3
146 บ้านทุ่งหันตรา 0 0 0 0 1 1 1 1 3
147 บ้านหนองคล้าพงษ์ทอง 0 0 0 0 1 1 1 1 3
148 ชุมชนบ้านโค้งไผ่ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
149 มิตรอารีวิทยาสิน 0 0 0 0 1 1 0 1 2
150 วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี 0 0 0 0 1 1 0 0 2
151 บ้านแม่ลาด 0 0 0 0 1 0 2 1 3
152 บ้านท่ามะเขือ 0 0 0 0 1 0 2 0 3
153 บ้านโคกเลาะ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
154 บ้านหนองทองหล่อ 0 0 0 0 0 3 1 1 4
155 เบญจมาศศึกษา 0 0 0 0 0 3 1 0 4
156 วัดน้อยวรลักษณ์ 0 0 0 0 0 3 0 0 3
157 อนุบาลทรายทองวัฒนา 0 0 0 0 0 2 2 0 4
158 บ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม 0 0 0 0 0 2 1 1 3
159 วชิรนิติโสภณ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
160 อนุบาลฑิฆัมพร 0 0 0 0 0 2 1 0 3
161 บ้านศรีทองสามัคคี 0 0 0 0 0 2 0 4 2
162 บ้านกระบวยทอง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
163 บ้านกระโดนเตี้ย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
164 ทุ่งน้อยพัฒนา 0 0 0 0 0 1 4 1 5
165 บ้านหนองชุมแสง 0 0 0 0 0 1 2 2 3
166 บ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5 0 0 0 0 0 1 2 0 3
167 บ้านร้อยไร่ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
168 บ้านโนนพลวง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
169 บ้านเปาะสวอง 0 0 0 0 0 1 0 4 1
170 บ้านป่าเหียง 0 0 0 0 0 1 0 2 1
171 บ้านไผ่งาม 0 0 0 0 0 1 0 2 1
172 วัดพัฒนราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 1 0 2 1
173 บ้านบ่อทอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
174 บ้านหนองบอน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
175 บ้านหนองปล้อง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
176 บ้านอุดมสามัคคี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
177 บ้านมาบคล้า 0 0 0 0 0 0 3 1 3
178 บ้านวังตะล่อม 0 0 0 0 0 0 3 0 3
179 บ้านวังน้ำซึม 0 0 0 0 0 0 2 0 2
180 บ้านวังหามแห 0 0 0 0 0 0 1 0 1
181 พิบูลวิทยาคาร 0 0 0 0 0 0 0 2 0
182 บ้านวังล้อมรำลึก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
183 บ้านมอแดง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
184 บ้านศรีอุดมธัญญะ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
185 บ้านสามแยก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
186 บ้านหนองหล่ม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
187 บ้านปางมะนาว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 233 194 183 610 683 522 340 350 1,545