สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กำแพงเพชร เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลคลองลาน 10 3 6 19 20 5 1 4 26
2 บ้านบึงหล่ม 9 3 2 14 15 7 6 1 28
3 บ้านคลองลึกพัฒนา 8 4 2 14 13 4 3 2 20
4 บ้านปากคลองลาน 7 5 2 14 11 8 1 3 20
5 ชุมชนบ้านคลองลาน 7 2 5 14 17 6 3 3 26
6 บ้านอุดมทรัพย์ 6 4 3 13 13 2 2 1 17
7 บ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 6 1 4 11 11 4 5 2 20
8 วัดพรหมประดิษฐ์ 5 6 3 14 16 11 13 4 40
9 บ้านวังน้ำพัฒนา 5 4 1 10 11 4 1 7 16
10 บ้านวังบัว 5 4 0 9 8 4 5 4 17
11 บ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 5 3 7 15 14 4 3 5 21
12 ศรีวรลักษณ์ 5 2 1 8 9 5 1 3 15
13 บ้านทุ่งทอง 5 2 1 8 8 7 4 6 19
14 บ้านโป่งน้ำร้อน 4 2 1 7 7 5 6 1 18
15 บ้านคลองแขยงวิทยา 4 1 3 8 11 3 5 7 19
16 บ้านวังชะโอน 4 0 1 5 7 9 6 6 22
17 ชุมชนบ้านสลกบาตร 3 4 3 10 11 2 3 2 16
18 ชุมชนประชาสามัคคี 3 4 0 7 7 7 4 6 18
19 รังษีวิทยา 3 3 5 11 10 3 3 1 16
20 บ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 3 3 2 8 8 6 0 3 14
21 บ้านเขาน้ำอุ่น 3 1 1 5 5 1 1 0 7
22 บ้านเขาพริกอนุสรณ์ 3 1 0 4 5 2 0 0 7
23 บ้านปางตาไว 3 0 4 7 8 1 1 3 10
24 บ้านใหม่ธงชัย 3 0 3 6 5 2 2 1 9
25 บ้านหนองชะแอน 2 5 3 10 8 5 9 9 22
26 อุทิศศึกษา 2 4 2 8 13 7 7 2 27
27 เทพผดุงศิษย์ศึกษา 2 4 1 7 8 4 1 3 13
28 บ้านพัดโบก 2 3 1 6 6 4 4 4 14
29 คีรีวงศ์วัฒนา 2 3 0 5 5 2 1 0 8
30 บ้านสุขสำราญ 2 2 7 11 9 8 5 3 22
31 บ้านมอเจริญ 2 2 4 8 9 4 0 3 13
32 บ้านคลองสุขใจ 2 2 1 5 5 2 1 3 8
33 บ้านส่องตาแล 2 1 3 6 8 1 2 2 11
34 บ้านหัวรัง 2 1 2 5 6 2 0 0 8
35 บ้านวังโป่งพัฒนา 2 1 1 4 3 0 0 1 3
36 บ้านช้างคับ 2 0 4 6 8 9 1 5 18
37 บ้านเพชรมงคล 2 0 1 3 3 4 3 1 10
38 บ้านวังน้ำแดง 2 0 1 3 3 2 0 2 5
39 บ้านคลองน้ำไหลใต้ 2 0 1 3 3 1 5 0 9
40 บ้านท่าช้าง 2 0 0 2 2 1 0 2 3
41 บ้านไพรสวรรค์ 2 0 0 2 2 0 3 0 5
42 บ้านใหม่เจริญสุข 1 5 3 9 9 5 2 2 16
43 อนุบาลมิ่งขวัญ 1 4 1 6 7 10 4 2 21
44 อนุบาลคลองขลุง 1 4 1 6 7 7 6 5 20
45 บ้านวังตาช่วย 1 4 0 5 5 9 5 2 19
46 บ้านโชคชัยพัฒนา 1 3 1 5 4 5 0 0 9
47 อนุบาลวังไทร 1 2 2 5 8 1 1 4 10
48 บ้านหนองน้ำแดง 1 2 1 4 9 2 4 1 15
49 บ้านชายเคือง 1 2 1 4 4 5 2 6 11
50 บ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 1 2 0 3 5 6 2 0 13
51 บ้านคลองแขยง 1 1 3 5 4 6 0 2 10
52 บ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 1 1 1 3 5 7 4 14 16
53 บ้านหนองตะเคียน 1 1 1 3 5 1 4 4 10
54 บ้านท่าข้ามสามัคคี 1 1 1 3 4 1 0 2 5
55 สหราษฎร์ศึกษา 1 1 1 3 3 5 5 6 13
56 บ้านวังพลับ 1 1 1 3 3 0 0 0 3
57 บ้านหนองโมก 1 1 1 3 2 3 0 0 5
58 บ้านศรีเกษตรพัฒนา 1 1 0 2 3 2 2 0 7
59 บ้านเกาะฝ้าย 1 1 0 2 3 0 1 0 4
60 บ้านถนนน้อย 1 1 0 2 2 3 0 0 5
61 หนองปรือประชาสรรค์ 1 1 0 2 2 2 1 1 5
62 บ้านปางลับแล 1 1 0 2 2 1 1 1 4
63 บ้านเขาพริกไทย 1 1 0 2 2 1 0 0 3
64 บ้านบึงเสือเต้น 1 1 0 2 2 0 2 0 4
65 บ้านถาวรวัฒนา 1 0 2 3 5 5 6 1 16
66 บ้านหนองช้างงาม 1 0 2 3 3 2 3 2 8
67 บ้านคลองไพร 1 0 2 3 2 2 3 1 7
68 บ้านคลองเตย 1 0 1 2 3 1 1 0 5
69 บ้านวังหันน้ำดึง 1 0 1 2 3 0 3 5 6
70 วัดคูหาสวรรค์ 1 0 1 2 2 3 5 2 10
71 บ้านวังแขม "สว่างชัยวงษ์" 1 0 1 2 2 2 2 1 6
72 บ้านไผ่ยาวสามัคคี 1 0 1 2 2 1 0 0 3
73 บ้านคลองสะพานช้าง 1 0 0 1 2 1 0 0 3
74 บ้านโป่งแต้ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
75 บ้านหนองกระทุ่ม 1 0 0 1 2 0 0 1 2
76 บ้านวังเจ้า 1 0 0 1 1 4 0 6 5
77 บ้านคลองขุด 1 0 0 1 1 2 0 5 3
78 บ้านชุมนาก 1 0 0 1 1 1 0 3 2
79 ประชารักษ์ศึกษา 0 3 2 5 4 6 7 7 17
80 บ้านทรัพย์มะนาว 0 3 1 4 4 9 8 4 21
81 อนุบาลทุ่งทราย(หนองนกชุม) 0 3 1 4 3 2 1 0 6
82 อนุบาลปางศิลาทอง 0 2 3 5 5 4 5 3 14
83 บ้านคลองมดแดง 0 2 1 3 6 3 3 2 12
84 บ้านบึงลาด 0 2 0 2 4 3 1 0 8
85 บ้านดงเจริญ 0 2 0 2 2 1 2 2 5
86 บ้านท่าขึ้น 0 1 2 3 3 5 9 9 17
87 บ้านท่าพุทรา 0 1 2 3 2 4 4 2 10
88 บ้านหนองหิน 0 1 1 2 4 0 1 0 5
89 บ้านโพธิ์ทอง 0 1 1 2 1 7 0 0 8
90 บ้านโพธิ์เอน 0 1 1 2 1 4 4 1 9
91 บ้านจอมทองพัฒนา 0 1 1 2 1 3 0 0 4
92 บ้านหนองผักหนาม 0 1 1 2 1 2 1 3 4
93 วัดปรีชาราษฎร์บำรุง 0 1 0 1 3 1 0 1 4
94 บ้านสามเรือน 0 1 0 1 2 3 2 2 7
95 บ้านวังหัวแหวนพัฒนา 0 1 0 1 2 1 0 0 3
96 บ้านช่องลม 0 1 0 1 2 0 1 0 3
97 อนุบาลธัญรดา 0 1 0 1 1 4 1 1 6
98 อนุบาลบึงสามัคคี 0 1 0 1 1 1 2 4 4
99 บ้านใหม่หนองยาง 0 1 0 1 1 1 1 2 3
100 สักงามประชาสรรค์ 0 1 0 1 1 1 1 1 3
101 บ้านบึงหล่มสามัคคี 0 1 0 1 1 1 0 0 2
102 บ้านเพชรนิยม 0 1 0 1 1 0 0 1 1
103 บ้านสามขา 0 1 0 1 0 3 0 1 3
104 บ้านคลองใหญ่ใต้ 0 1 0 1 0 2 1 2 3
105 วัชรสหศึกษา 0 0 2 2 4 7 0 2 11
106 บ้านพรหมมาสามัคคี 0 0 2 2 4 1 1 0 6
107 บ้านหนองปรือ 0 0 2 2 2 2 0 2 4
108 บ้านแปลงสี่ 0 0 2 2 2 1 2 1 5
109 บ้านตากฟ้าพัฒนา 0 0 1 1 4 3 0 1 7
110 บ้านห้วยน้อย 0 0 1 1 2 5 0 1 7
111 วัดคลองเจริญ 0 0 1 1 2 3 0 0 5
112 บ้านทุ่งซ่าน 0 0 1 1 2 2 2 3 6
113 บ้านไร่ดอนแตง 0 0 1 1 2 2 1 2 5
114 บ้านหัวเสลา 0 0 1 1 2 2 1 1 5
115 บ้านนิคม 0 0 1 1 2 2 0 1 4
116 วชิรสารศึกษา 0 0 1 1 2 1 0 0 3
117 บ้านหาดชะอม 0 0 1 1 2 0 2 2 4
118 วัดสว่างอารมณ์ 0 0 1 1 1 4 2 5 7
119 บ้านจิตตมาสพัฒนา 0 0 1 1 1 2 0 2 3
120 บ้านวังน้ำ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
121 ประชาราษฎร์สามัคคี 0 0 1 1 1 0 0 0 1
122 อนุบาลขาณุวรลักษบุรี 0 0 1 1 1 0 0 0 1
123 บ้านหนองไผ่ 0 0 1 1 0 1 0 0 1
124 วรรณวัฒน์ศึกษา 0 0 0 0 4 2 2 1 8
125 อ่างทองราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 3 5 5 2 13
126 วัดแสงอุทัย 0 0 0 0 3 1 4 0 8
127 วัดหนองเหมือด 0 0 0 0 2 7 3 5 12
128 บ้านบึงสำราญ 0 0 0 0 2 4 0 2 6
129 บ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต 0 0 0 0 2 2 3 2 7
130 บ้านโนนตารอด 0 0 0 0 2 0 2 1 4
131 บ้านเกาะตาล 0 0 0 0 2 0 0 2 2
132 บ้านถนนงาม 0 0 0 0 1 4 0 0 5
133 บ้านคอปล้อง 0 0 0 0 1 3 3 2 7
134 บ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา 0 0 0 0 1 2 3 2 6
135 บ้านรังแถว 0 0 0 0 1 2 1 0 4
136 บ้านไร่ใหม่ 0 0 0 0 1 2 0 1 3
137 บ้านทุ่งหันตรา 0 0 0 0 1 1 1 1 3
138 บ้านหนองคล้าพงษ์ทอง 0 0 0 0 1 1 1 1 3
139 ชุมชนบ้านโค้งไผ่ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
140 มิตรอารีวิทยาสิน 0 0 0 0 1 1 0 1 2
141 วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี 0 0 0 0 1 1 0 0 2
142 บ้านแม่ลาด 0 0 0 0 1 0 2 1 3
143 บ้านท่ามะเขือ 0 0 0 0 1 0 2 0 3
144 บ้านโคกเลาะ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
145 วัดพิกุลทอง 0 0 0 0 0 7 3 6 10
146 อนุบาลปางมะค่า 0 0 0 0 0 4 1 2 5
147 วัดอุเบกขาราม 0 0 0 0 0 3 2 4 5
148 บ้านหนองทองหล่อ 0 0 0 0 0 3 1 1 4
149 เบญจมาศศึกษา 0 0 0 0 0 3 1 0 4
150 วัดน้อยวรลักษณ์ 0 0 0 0 0 3 0 0 3
151 บ้านดงเย็น 0 0 0 0 0 2 2 2 4
152 อนุบาลทรายทองวัฒนา 0 0 0 0 0 2 2 0 4
153 บ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม 0 0 0 0 0 2 1 1 3
154 วชิรนิติโสภณ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
155 อนุบาลฑิฆัมพร 0 0 0 0 0 2 1 0 3
156 บ้านศรีทองสามัคคี 0 0 0 0 0 2 0 4 2
157 บ้านมอเจริญ(สาขาบ้านใหม่เชียงราย) 0 0 0 0 0 2 0 1 2
158 บ้านกระบวยทอง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
159 บ้านกระโดนเตี้ย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
160 บ้านสระตาพรม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
161 ทุ่งน้อยพัฒนา 0 0 0 0 0 1 4 1 5
162 บ้านหนองชุมแสง 0 0 0 0 0 1 2 2 3
163 บ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5 0 0 0 0 0 1 2 0 3
164 บ้านร้อยไร่ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
165 บ้านโนนพลวง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
166 บ้านคลองสมบูรณ์ 0 0 0 0 0 1 0 2 1
167 บ้านป่าเหียง 0 0 0 0 0 1 0 2 1
168 บ้านไผ่งาม 0 0 0 0 0 1 0 2 1
169 วัดพัฒนราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 1 0 2 1
170 บ้านบ่อทอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
171 บ้านหนองบอน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
172 บ้านหนองปล้อง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
173 บ้านอุดมสามัคคี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
174 บ้านระหานประชาศึกษา 0 0 0 0 0 0 3 1 3
175 บ้านมาบคล้า 0 0 0 0 0 0 3 1 3
176 บ้านวังตะล่อม 0 0 0 0 0 0 3 0 3
177 บ้านวังน้ำซึม 0 0 0 0 0 0 2 0 2
178 บ้านวังหามแห 0 0 0 0 0 0 1 0 1
179 บ้านเปาะสวอง 0 0 0 0 0 0 0 3 0
180 พิบูลวิทยาคาร 0 0 0 0 0 0 0 2 0
181 บ้านวังล้อมรำลึก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
182 บ้านมอแดง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
183 บ้านศรีอุดมธัญญะ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
184 บ้านสามแยก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
185 บ้านหนองหล่ม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
186 บ้านปางมะนาว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 190 168 162 520 608 480 326 334 1,414