เปิดให้พิมพ์เกียรติบัตรระดับเขตพื้นที่แล้ว
คณะกรรมการและโรงเรียนสามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้เองโดยเลือกรายการ"พิมพ์เกียรติบัตร" แล้วเข้าสู่รายการที่ต้องการพิมพ์ ดาวน์โหลดและสั่งพิมพ์ ได้ทันที
วันพุธ ที่ 02 ตุลาคม 2556 เวลา 14:25 น.