ประกาศ การจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ประกาศ การจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ กลุ่มโรงเรียนต้องดำเนินการคัดเลือกตัวแทนทั้งนักเรียนปกติและนักเรียนเรียนร่วมในระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำแนกตามระดับชั้นตามรายละเอียด ที่นี่
http://www.sillapa.net/home/wp-content/uploads/2013/08/obec2.pdf
วันจันทร์ ที่ 26 สิงหาคม 2556 เวลา 13:39 น.