เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
19 ส.ค. 2556
20 ส.ค. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

   ดาวน์โหลดรายละเอียดการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาค

หัวข้อการแข่งขันกิจกรรมภาษาต่างประเทศ  คลิกที่นี่
คุณลักษณะคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์  คลิกที่นี่
คุณสมบัติการส่งประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก.  คลิกที่นี่
แก้ไขตารางการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ในสูจิบัตร  คลิกที่นี่
การเตรียมอุปกรณ์โครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ   คลิกที่นี่
รายละเอียดการจัดนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียนและครูและกิจกรรมคลินิกครู  คลิกที่นี่
รายละเอียดการประกวดโครงงานออกแบบและเทคโนโลยีและการแข่งขันหุ่นยนต์  คลิกที่นี่
 
 

ดาวน์โหลดเกณฑ์การแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ระดับภาคและระดับประเทศ) คลิกที่นี่ 

 
  ข้อความร่วมมือโรงเรียนที่เป็นตัวแทนระดับภาค ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและครูผู้ควบคุมให้ถูกต้อง ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1 จะทำการส่งข้อมูลผู้เข้าร่วมแข่งขัน ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2556  
 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
 

   ดาวน์โหลดรายละเอียดตารางการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาค

1.ดาวน์โหลดรายละเอียดตารางการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      คลิกที่นี่ 

2.ดาวน์โหลดรายละเอียดตารางการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   คลิกที่นี่ 

 

 
 

 กำหนดการลงทะเบียนระดับภาค
1.เขตพื้นที่สามารถส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 1 ก.ย. – 15 พ.ย. 2556
2.โรงเรียนตรวจสอบแก้ไขรายชื่อ (แนบเอกสารตามเกณฑ์) 21 – 27 พ.ย. 2556
3.คณะกรรมการพิจารณาการแก้ไขรายชื่อและประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1 ธันวาคม 2556
4.โรงเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน 1 - 15 ธันวาคม 2556

 
 

   ดาวน์โหลดรายละเอียดตารางการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาค

1.ดาวน์โหลดรายละเอียดตารางการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  คลิกที่นี่ 

2.ดาวน์โหลดรายละเอียดตารางการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขัน Crossword ,A Math,คำคม,ซูโดกุ  คลิกที่นี่ 

3.ดาวน์โหลดรายละเอียดตารางการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม   คลิกที่นี่

4.ดาวน์โหลดรายละเอียดตารางการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
คลิกที่นี่

5.ดาวน์โหลดรายละเอียดตารางการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา คลิกที่นี่

6.ดาวน์โหลดรายละเอียดตารางการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)    คลิกที่นี่

7.ดาวน์โหลดรายละเอียดตารางการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) คลิกที่นี่

8.ดาวน์โหลดรายละเอียดตารางการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฎศิลป์)
คลิกที่นี่

9.ดาวน์โหลดรายละเอียดตารางการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์) คลิกที่นี่

10.ดาวน์โหลดรายละเอียดตารางการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (กิจกรรมงานอาชีพ) คลิกที่นี่

11.ดาวน์โหลดรายละเอียดตารางการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-กิจกรรมลูกเสือยุวกาชาด คลิกที่นี่

12.ดาวน์โหลดรายละเอียดตารางการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศคลิกที่นี่

 
  ประชาสัมพันธ์ ทางสำนักงานเขตพื้นที่ ขอให้โรงเรียนได้ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนและครูผู้สอนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับภาคให้เรียบร้อยตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 15 ตุลาคม 2556   หากผู้ดูแลระบบจะโอนฐานข้อมูลไปยังระดับภาคแล้ว จากนั้นการดำเนินการเปลี่ยนตัวโรงเรียนจะต้องดำเนินการเปลี่ยนตัวตามขั้นตอน การเปลี่ยนตัวของระดับภาค  
  การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค
1. การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันในแต่ละกิจกรรมเมื่อได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน ของเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันระดับภาค และเป็นตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขัน ในระดับชาติ ต้องมีหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน โดยผู้อํานวยการโรงเรียน ลงนามอนุญาต พร้อมทั้งสําเนาหนังสือดังกล่าวยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน การแข่งขัน (วันรายงานตัว) ทั้งนี้เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน
2. การแข่งขันประเภทเดี่ยวหรือมีผู้แข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งได้
3. การแข่งขันประเภททีม เปลี่ยนตัวได้ ดังนี้   
       3.1) ทีม2-3 คน เปลี่ยนตัวได้ 1 คน
       3.2) ทีม 4-6 เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 คน
       3.3) ทีม 7-10 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3คน
       3.4) ทีม 11-20 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 4 คน
       3.5) ทีม 20ขึ้นไป เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน

4. การเพิ่มผู้เข้าแข่งขัน กรณีการแข่งขันระดับภาค ส่งผู้เข้าแข่งขันไม่ครบตาม จํานวนสูงสุดที่กําหนดในเกณฑ์การแข่งขัน โรงเรียนสามารถเพิ่มนักเรียนได้ แต่ต้องไม่เกินจํานวนผู้เข้าแข่งขันตามเกณฑ์ ที่กําหนด
5. กรณีที่ (ทีม/คน) ผู้ได้รับการประกาศให้เป็นตัวแทนระดับใดไปเข้าแข่งขัน ในระดับ สูงขึ้น แต่ (ทีม/คน) ไม่สามารถเข้าร่วมแข่งขันด้วยเหตุอันใดก็ตาม ให้ผู้บริหารโรงเรียนส่งเรื่องขอสละสิทธิ์การเป็นตัวแทนไปยังประธานจัดการ แข่งขันและให้ประธานจัดการแข่งขันแต่ละระดับพิจารณาเลื่อน (ทีม/คน) ที่อยู่ในลําดับถัดไปเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันต่อไป
6. การเปลี่ยนตัวครูผู้สอน ในแต่ละกิจกรรมเปลี่ยนตัวได้แต่ต้องมีหนังสือ ยินยอมจากครูผู้สอน คนเดิม และผู้อํานวยการโรงเรียนลงนามอนุญาต พร้อมทั้งสําเนาหนังสือดังกล่าวยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขัน (วันรายงานตัว) ทั้งนี้เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน
 
 

กำหนดการแข่งขันทักษะวิชาการ
(งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภูมิภาค) จังหวัดเพชรบูรณ์

คลิกที่นี่

 
  แจ้งกรรมการตัดสินแต่ละกิจกรรม หากเกิดข้อผิดพลาดในการกรอกคะแนนสามารถติดต่อadmin เพื่อระงับการประกาศผลการแข่งขัน  
  เกียรติบัตรแต่ละกิจกรรม
สามารถดาวน์โหลดได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556
 
  ประกาศ!!! กรรมการแต่ละกิจกรรมสามารถ print เกียรติบัตรได้ที่
เมนูหลัก--->คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
เมนูหลัก ----->พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
  ขอให้โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์เช็คตารางการแข่งขันใหม่อีกครั้ง (แก้ไขวันที่16-8-56)  
   หลักฐานที่ต้องส่งเบิก การเงิน
1.สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
2.สำเนาบัตรผู้รับจ้าง
3.บิลเงินสดผู้รับจ้าง
4.รายมือชื่อคณะกรรมการ
 
  โรงเรียนที่ประสงค์จะใช้บัตรประจำตัวสามารถเข้าไปprintบัตรประจำตัวนักเรียน ครูผู้สอนหรือคณะกรรมการได้ที่เมนูพิมพ์บัตรประจำตัว/พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน  
   ติดต่อสอบถาม
รายละเอียดการแข่งขัน ศน.อนันต์ สิงห์โตทอง T.086 9178290 หรือ
ศน.สิงห์ทอง จุมพิต T.081-9501136
ปัญหาการเข้าใช้ระบบต่างๆในเว็บไซค์ น.ส.เพ็ญศิรินภางค์ ใจตาบุตร T.0801234373
 
 
 ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต1 ได้ปิดระบบลงทะเบียนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันแล้วหากกลุ่มเครือข่ายมีการแก้ไขรายชื่อนักเรียนให้ติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นไว้หน้าเว็บ
 

 
ดาวน์โหลดประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

คลิกที่นี่

แก้ไขวันที่ 16 สิงหาคม 2556
วันอังคาร ที่ 13 สิงหาคม 2556 เวลา 14:15 น.
แจ้งผู้เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ (ประถม)

ให้ส่งรายงานโครงงานจำนวน 4 เล่ม ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2556

วันพฤหัสบดี ที่ 08 สิงหาคม 2556 เวลา 11:48 น.
ศูนย์แนะแนวประกาศรับสมัครทีมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันแบบ open ดังนี้

1. กิจกรรมสภานักเรียน

2. กิจกรรมมาร์ชชิงความดี ไม่จำกัดทีม

โดยให้ลงชื่อผ่านกลุ่มเครือข่ายมาก่อนแล้วสมัครโดยตรงได้ที่ ศูนย์แนะแนวโรงเรียนบ้านปงสนุก ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 สิงหาคม 2556 สอบถามเพิ่มเติม 089-835-3198

วันอังคาร ที่ 06 สิงหาคม 2556 เวลา 15:27 น.
ดาวน์โหลดแนวทางการดำเนินงานสู่การเป็นนักประดิษฐ์2556(สิ่งประดิษฐ์วิทย์) ตั้งแต่หน้า 9-17 เป็นต้นไป

คลิกที่นี่

วันอังคาร ที่ 06 สิงหาคม 2556 เวลา 11:19 น.
ปฏิทินโครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ (งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน)

1) กรกฎาคม 2556 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดนโยบายการแข่งขัน

2) กรกฎาคม - สิงหาคม 2556 ประชุมชี้แจง/ผู้บริหาร/ศูนย์วิชาการ การดำเนินงานการแข่งขัน ความเป็นเลิศทางวิชาการ

3) สิงหาคม 2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแต่ละศูนย์พัฒนาวิชาการ

4) กรกฎาคม -7 สิงหาคม 2556 กลุ่มเครือข่ายดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทน กลุ่มเครือข่าย

5) 19 - 20 สิงหาคม 2556 สพป.ลป.1 ดำเนินการแข่งขันคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทน

6) 25 กันยายน 2556  สพป.ลป.1 ส่งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมศิลปหัตถกรรม นักเรียน

7) 18-20 ธันวาคม 2556  ตัวแทน สพป.ลป.1 แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ที่จังหวัดเพชรบูรณ์

8) มกราคม 2556 ตัวแทน สพป.ลป.1 เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ที่กรุงเทพฯ / จัดทำรายงาน

  

วันจันทร์ ที่ 05 สิงหาคม 2556 เวลา 16:15 น.
ดาวน์โหลดรายการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับประถมศึกษา

คลิกที่นี่

 

วันจันทร์ ที่ 05 สิงหาคม 2556 เวลา 15:44 น.
ประชาสัมพันธ์
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:44 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 163
จำนวนทีม 1,536
จำนวนนักเรียน 3,463
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,165
จำนวนกรรมการ 1,006
ครู+นักเรียน 5,628
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,634
ประกาศผลแล้ว 237/263 (90.11%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 85
เมื่อวาน 106
สัปดาห์นี้ 191
สัปดาห์ที่แล้ว 842
เดือนนี้ 1,793
เดือนที่แล้ว 3,565
ปีนี้ 38,148
ทั้งหมด 240,929