หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านปงสนุก อ.เมือง จ.ลำปาง นายสิงห์ทอง จุมพิต   089-2626830
2 โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) อ.เมือง จ.ลำปาง นายอนันต์ สิงห์โตทอง   086-9178290

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายอนันต์ สิงห์โตทอง กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต1 Tel.054-335068-9 Fax. 054-335065

Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]