หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ลำปาง เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1) 78 44 59.46% 21 28.38% 3 4.05% 6 8.11% 74
2 โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 62 36 60% 11 18.33% 3 5% 10 16.67% 60
3 โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 50 36 76.6% 9 19.15% 1 2.13% 1 2.13% 47
4 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 90 33 39.29% 27 32.14% 11 13.1% 13 15.48% 84
5 โรงเรียนบ้านสบพลึง 44 23 53.49% 8 18.6% 5 11.63% 7 16.28% 43
6 โรงเรียนบ้านปงสนุก 34 23 67.65% 2 5.88% 4 11.76% 5 14.71% 34
7 โรงเรียนบ้านอ้อน 53 18 33.96% 16 30.19% 6 11.32% 13 24.53% 53
8 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 35 18 54.55% 8 24.24% 2 6.06% 5 15.15% 33
9 โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา 25 17 68% 4 16% 3 12% 1 4% 25
10 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 48 16 35.56% 13 28.89% 5 11.11% 11 24.44% 45
11 โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา 29 15 51.72% 4 13.79% 4 13.79% 6 20.69% 29
12 โรงเรียนบ้านแม่ตีบ 38 14 37.84% 11 29.73% 7 18.92% 5 13.51% 37
13 โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 32 14 45.16% 10 32.26% 6 19.35% 1 3.23% 31
14 โรงเรียนธงชัยวิทยา 31 13 41.94% 7 22.58% 7 22.58% 4 12.9% 31
15 โรงเรียนบ้านปงยางคก 29 13 48.15% 5 18.52% 6 22.22% 3 11.11% 27
16 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 19 13 72.22% 5 27.78% 0 0% 0 0% 18
17 โรงเรียนผาแดงวิทยา 24 13 54.17% 2 8.33% 5 20.83% 4 16.67% 24
18 โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา 57 12 21.82% 19 34.55% 12 21.82% 12 21.82% 55
19 โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น 20 12 60% 7 35% 1 5% 0 0% 20
20 โรงเรียนเมืองยาววิทยา 39 11 28.21% 7 17.95% 9 23.08% 12 30.77% 39
21 โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ 28 11 42.31% 5 19.23% 5 19.23% 5 19.23% 26
22 โรงเรียนสบป้าดวิทยา 28 10 40% 7 28% 1 4% 7 28% 25
23 โรงเรียนสบเมาะวิทยา 20 10 52.63% 2 10.53% 2 10.53% 5 26.32% 19
24 โรงเรียนบ้านทุ่งหก 13 10 76.92% 2 15.38% 1 7.69% 0 0% 13
25 โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา 31 9 31.03% 7 24.14% 8 27.59% 5 17.24% 29
26 โรงเรียนบ้านบ่อห้อ 19 9 47.37% 7 36.84% 3 15.79% 0 0% 19
27 โรงเรียนวัดน้ำโท้ง 23 8 38.1% 4 19.05% 6 28.57% 3 14.29% 21
28 โรงเรียนดอนไชยวิทยา 12 8 66.67% 2 16.67% 2 16.67% 0 0% 12
29 โรงเรียนบ้านเหล่า 20 7 35% 8 40% 3 15% 2 10% 20
30 โรงเรียนบ้านสัน 15 7 46.67% 7 46.67% 0 0% 1 6.67% 15
31 โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา 17 7 43.75% 4 25% 3 18.75% 2 12.5% 16
32 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) 20 7 38.89% 4 22.22% 2 11.11% 5 27.78% 18
33 โรงเรียนชุมชนบ้านสันกำแพง 27 6 22.22% 8 29.63% 5 18.52% 8 29.63% 27
34 โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย 14 6 42.86% 5 35.71% 2 14.29% 1 7.14% 14
35 โรงเรียนพิชัยวิทยา 23 6 35.29% 3 17.65% 7 41.18% 1 5.88% 17
36 โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม) 20 5 26.32% 8 42.11% 2 10.53% 4 21.05% 19
37 โรงเรียนบ้านปันง้าว 16 5 33.33% 6 40% 2 13.33% 2 13.33% 15
38 โรงเรียนวัดสบจาง 15 5 33.33% 5 33.33% 2 13.33% 3 20% 15
39 โรงเรียนวอแก้ววิทยา 18 5 29.41% 3 17.65% 5 29.41% 4 23.53% 17
40 โรงเรียนผดุงวิทย์ 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
41 โรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง 13 5 38.46% 2 15.38% 1 7.69% 5 38.46% 13
42 โรงเรียนบ้านหมากหัววัง 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
43 โรงเรียนพินิจวิทยา 9 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 2 25% 8
44 โรงเรียนบ้านหวด 14 4 33.33% 4 33.33% 2 16.67% 2 16.67% 12
45 โรงเรียนบ้านสันทราย 13 4 33.33% 3 25% 0 0% 5 41.67% 12
46 โรงเรียนบ้านโป่งขวาก 8 4 50% 2 25% 0 0% 2 25% 8
47 โรงเรียนวัดบ้านแลง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
48 โรงเรียนบ้านกาศเมฆ 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
49 โรงเรียนบ้านทาน 12 3 25% 5 41.67% 3 25% 1 8.33% 12
50 โรงเรียนบ้านแม่เฟือง 8 3 37.5% 4 50% 0 0% 1 12.5% 8
51 โรงเรียนวัดเสด็จ 9 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 9
52 โรงเรียนไตรภพวิทยา 8 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
53 โรงเรียนบ้านนาสัก 7 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
54 โรงเรียนบ้านแม่อาง 7 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
55 โรงเรียนบ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
56 โรงเรียนวิชชานารี 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
57 โรงเรียนอรุโณทัย 6 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
58 โรงเรียนบ้านแม่ส้าน 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
59 โรงเรียนบ้านบุญนาค 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
60 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
61 โรงเรียนลำปางวิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
62 โรงเรียนบ้านแม่ตาลน้อย-ปางปงปางทราย 10 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
63 โรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า 7 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
64 โรงเรียนบ้านหลวงใต้ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
65 โรงเรียนบ้านแม่งาวใต้ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
66 โรงเรียนประชาวิทย์ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
67 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
68 โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
69 โรงเรียนชุมชนบ้านทราย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
70 โรงเรียนบ้านท่าโทก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
71 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
72 โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
73 โรงเรียนบ้านยางอ้อย 11 1 9.09% 6 54.55% 3 27.27% 1 9.09% 11
74 โรงเรียนแม่แป้นวิทยา 11 1 11.11% 4 44.44% 1 11.11% 3 33.33% 9
75 โรงเรียนบ้านจำค่า 8 1 12.5% 4 50% 0 0% 3 37.5% 8
76 โรงเรียนวัดศรีปรีดานุเคราะห์ 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
77 โรงเรียนวัดบ้านสัก 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
78 โรงเรียนสบมายสามัคคีวิทยา 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
79 โรงเรียนชุมชนบ้านแหง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
80 โรงเรียนบ้านโป่ง 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
81 โรงเรียนบ้านกล้วยแพะ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
82 โรงเรียนบ้านแม่จาง 4 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
83 โรงเรียนบ้านปงวัง 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
84 โรงเรียนบ้านนาแช่ 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
85 โรงเรียนบ้านใหม่ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
86 โรงเรียนบ้านวังตม 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
87 โรงเรียนวัดค่ากลาง 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
88 โรงเรียนบ้านสบค่อม 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
89 โรงเรียนบ้านสำเภา 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
90 โรงเรียนวัดทุ่งโจ้ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
91 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
92 โรงเรียนบ้านทุ่งฝาย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
93 โรงเรียนบ้านปงแท่น 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
94 โรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ลำปาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
95 โรงเรียนวัดบ้านฮ่อง 5 0 0% 3 60% 2 40% 0 0% 5
96 โรงเรียนบ้านทรายมูล 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
97 โรงเรียนบ้านทุ่ง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
98 โรงเรียนบ้านปันเต้า 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
99 โรงเรียนบ้านห้วยอูน 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
100 โรงเรียนวัดหัวฝาย 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
101 โรงเรียนบ้านพระบาท 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
102 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง(ห้างฉัตร) 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนบ้านสบเติ๋น 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
104 โรงเรียนบ้านเวียงหงส์ล้านนา 4 0 0% 0 0% 3 75% 1 25% 4
105 โรงเรียนบ้านกาด 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
106 โรงเรียนวัดนาน้อย 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
107 โรงเรียนบ้านป่าตันกุมเมือง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
108 โรงเรียนวัดท่าสี 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
109 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายอนันต์ สิงห์โตทอง กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต1 Tel.054-335068-9 Fax. 054-335065

Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]