หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 129 โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 32 56 45
2 155 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 0 0 0
3 043 โรงเรียนชุมชนบ้านทราย 2 25 7
4 005 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 90 196 126
5 061 โรงเรียนชุมชนบ้านร้อง 0 0 0
6 092 โรงเรียนชุมชนบ้านสันกำแพง 27 50 44
7 106 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว 1 2 2
8 080 โรงเรียนชุมชนบ้านแหง 3 6 5
9 154 โรงเรียนดอนไชยวิทยา 12 22 16
10 034 โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา 29 45 44
11 101 โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา 31 64 42
12 051 โรงเรียนธงชัยวิทยา 31 73 47
13 150 โรงเรียนนานาชาติอังกฤษภาคเหนือ 0 0 0
14 052 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 20 3
15 053 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 4 11 6
16 073 โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา 17 26 21
17 015 โรงเรียนบ้านกล้วยแพะ 2 2 2
18 009 โรงเรียนบ้านกาด 2 5 4
19 002 โรงเรียนบ้านกาศเมฆ 5 9 5
20 071 โรงเรียนบ้านขุนแหง 0 0 0
21 062 โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 3 4 3
22 063 โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 สาขาบ้านแม่งาวใต้ 0 0 0
23 084 โรงเรียนบ้านงิ้วงาม 0 0 0
24 109 โรงเรียนบ้านจำ 0 0 0
25 046 โรงเรียนบ้านจำค่า 8 15 13
26 119 โรงเรียนบ้านจำปุย 0 0 0
27 115 โรงเรียนบ้านดอนหัววัง 0 0 0
28 044 โรงเรียนบ้านทรายมูล 3 3 3
29 130 โรงเรียนบ้านทาน 12 32 19
30 085 โรงเรียนบ้านทุ่ง 2 6 4
31 028 โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย 14 24 14
32 010 โรงเรียนบ้านทุ่งกู่ด้าย 0 0 0
33 100 โรงเรียนบ้านทุ่งผา 0 0 0
34 055 โรงเรียนบ้านทุ่งฝาย 1 3 2
35 099 โรงเรียนบ้านทุ่งหก 13 29 23
36 093 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 0 0 0
37 114 โรงเรียนบ้านทุ่งเกวียน 0 0 0
38 023 โรงเรียนบ้านท่าล้อ 0 0 0
39 054 โรงเรียนบ้านท่าโทก 2 9 2
40 134 โรงเรียนบ้านนาสัก 7 17 10
41 132 โรงเรียนบ้านนาแช่ 3 5 4
42 048 โรงเรียนบ้านบุญนาค 4 11 8
43 024 โรงเรียนบ้านบ่อหิน 0 0 0
44 082 โรงเรียนบ้านบ่อห้อ 19 42 26
45 107 โรงเรียนบ้านปงยางคก 29 66 46
46 018 โรงเรียนบ้านปงวัง 3 6 3
47 056 โรงเรียนบ้านปงสนุก 34 110 43
48 133 โรงเรียนบ้านปงแท่น 1 5 2
49 110 โรงเรียนบ้านปงใต้ 0 0 0
50 104 โรงเรียนบ้านปันง้าว 16 30 23
51 098 โรงเรียนบ้านปันเต้า 2 8 4
52 072 โรงเรียนบ้านปันเหนือ 0 0 0
53 079 โรงเรียนบ้านปางหละ 0 0 0
54 011 โรงเรียนบ้านป่าตันกุมเมือง 1 1 1
55 095 โรงเรียนบ้านป่าเหียง 0 0 0
56 103 โรงเรียนบ้านป่าไคร้ 0 0 0
57 016 โรงเรียนบ้านพระบาท 2 2 2
58 113 โรงเรียนบ้านยางอ้อย 11 15 14
59 102 โรงเรียนบ้านล้อง 0 0 0
60 131 โรงเรียนบ้านวังตม 3 9 4
61 003 โรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า 7 10 8
62 037 โรงเรียนบ้านสบค่อม 2 11 4
63 139 โรงเรียนบ้านสบป้าด 0 0 0
64 075 โรงเรียนบ้านสบพลึง 44 83 60
65 126 โรงเรียนบ้านสบเติ๋น 1 3 1
66 111 โรงเรียนบ้านสัน 15 43 26
67 116 โรงเรียนบ้านสันทราย 13 29 21
68 007 โรงเรียนบ้านสำเภา 2 4 2
69 004 โรงเรียนบ้านหนองยาง 0 0 0
70 006 โรงเรียนบ้านหมอสม 0 0 0
71 047 โรงเรียนบ้านหมากหัววัง 8 24 14
72 108 โรงเรียนบ้านหม้อ 0 0 0
73 087 โรงเรียนบ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล 6 17 12
74 086 โรงเรียนบ้านหลวงใต้ 4 10 6
75 077 โรงเรียนบ้านหวด 14 38 22
76 041 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 2 4 2
77 097 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง(ห้างฉัตร) 2 3 3
78 014 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 0 0 0
79 045 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1 1 1
80 128 โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ 0 0 0
81 067 โรงเรียนบ้านห้วยหก 0 0 0
82 070 โรงเรียนบ้านห้วยอูน 2 4 2
83 033 โรงเรียนบ้านห้วยเป้ง 0 0 0
84 068 โรงเรียนบ้านอ้อน 53 102 62
85 122 โรงเรียนบ้านเวียงหงส์ล้านนา 4 4 4
86 091 โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ 0 0 0
87 089 โรงเรียนบ้านเหล่า 20 51 34
88 027 โรงเรียนบ้านเอื้อม 0 0 0
89 069 โรงเรียนบ้านแม่กวัก 0 0 0
90 065 โรงเรียนบ้านแม่งาวใต้ 4 7 4
91 066 โรงเรียนบ้านแม่งาวใต้ สาขาบ้านอีก้อแม่คำหล้า 0 0 0
92 137 โรงเรียนบ้านแม่จาง 4 6 5
93 112 โรงเรียนบ้านแม่ตาลน้อย-ปางปงปางทราย 10 34 17
94 083 โรงเรียนบ้านแม่ตีบ 38 76 54
95 094 โรงเรียนบ้านแม่ยามเหนือ 0 0 0
96 120 โรงเรียนบ้านแม่ส้าน 4 11 4
97 118 โรงเรียนบ้านแม่ส้าน สาขาบ้านกลาง 0 0 0
98 135 โรงเรียนบ้านแม่หล่วง 0 0 0
99 038 โรงเรียนบ้านแม่อาง 7 10 10
100 060 โรงเรียนบ้านแม่ฮ่าง สาขาแม่ฮ่างเหนือ 0 0 0
101 032 โรงเรียนบ้านแม่เฟือง 8 33 14
102 081 โรงเรียนบ้านแหงเหนือ 0 0 0
103 017 โรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง 13 22 20
104 074 โรงเรียนบ้านโป่ง 3 13 6
105 096 โรงเรียนบ้านโป่งขวาก 8 17 10
106 076 โรงเรียนบ้านใหม่ 2 17 6
107 136 โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ 28 64 44
108 020 โรงเรียนบ้านไร่ 0 0 0
109 142 โรงเรียนประชาวิทย์ 4 8 4
110 152 โรงเรียนผดุงวิทย์ 8 29 7
111 064 โรงเรียนผาแดงวิทยา 24 60 29
112 161 โรงเรียนพาณิชยการและเทคโนโลยี 0 0 0
113 021 โรงเรียนพิชัยวิทยา 23 56 26
114 156 โรงเรียนพินิจวิทยา 9 24 9
115 143 โรงเรียนมัธยมวิทยา 0 0 0
116 148 โรงเรียนมัธยมศาสตร์ 0 0 0
117 157 โรงเรียนลำปางวิทยา 3 3 3
118 165 โรงเรียนวอแก้ววิทยา 18 51 22
119 035 โรงเรียนวัดค่ากลาง 3 6 3
120 019 โรงเรียนวัดต้นต้อง 0 0 0
121 036 โรงเรียนวัดทุ่งโจ้ 2 4 3
122 117 โรงเรียนวัดท่าสี 1 2 1
123 008 โรงเรียนวัดนาน้อย 2 2 2
124 164 โรงเรียนวัดน้ำโท้ง 23 54 36
125 031 โรงเรียนวัดบ้านสัก 4 7 5
126 029 โรงเรียนวัดบ้านฮ่อง 5 8 6
127 025 โรงเรียนวัดบ้านเป้า 0 0 0
128 123 โรงเรียนวัดบ้านแขม 0 0 0
129 030 โรงเรียนวัดบ้านแม่ต๋ำ 0 0 0
130 049 โรงเรียนวัดบ้านแลง 5 12 9
131 013 โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น 20 35 28
132 039 โรงเรียนวัดศรีปรีดานุเคราะห์ 5 11 8
133 138 โรงเรียนวัดสบจาง 15 21 18
134 012 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 48 83 59
135 121 โรงเรียนวัดหัวฝาย 2 7 3
136 042 โรงเรียนวัดเสด็จ 9 31 17
137 145 โรงเรียนวิชชานารี 5 14 5
138 162 โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีลำปาง 0 0 0
139 147 โรงเรียนวิสิฐวิทยา(วัดนางแล) 0 0 0
140 149 โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร 0 0 0
141 163 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 35 166 64
142 125 โรงเรียนสบป้าดวิทยา 28 52 34
143 040 โรงเรียนสบมายสามัคคีวิทยา 4 7 6
144 127 โรงเรียนสบเมาะวิทยา 20 43 25
145 153 โรงเรียนสมฤทัยวิทยา 0 0 0
146 088 โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม) 20 30 27
147 160 โรงเรียนอนุบาลทิวฟ้า 0 0 0
148 158 โรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ลำปาง 1 1 0
149 057 โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 50 103 70
150 105 โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 62 146 94
151 159 โรงเรียนอนุบาลเบญจมาศ 0 0 0
152 050 โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง 2 10 4
153 124 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1) 78 188 121
154 141 โรงเรียนอรุโณทัย 6 11 6
155 140 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 19 38 22
156 144 โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี 0 0 0
157 090 โรงเรียนเมืองยาววิทยา 39 65 56
158 026 โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา 57 124 83
159 059 โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา 25 72 38
160 058 โรงเรียนแม่แป้นวิทยา 11 21 11
161 146 โรงเรียนไชยชุมพลศึกษา 0 0 0
162 151 โรงเรียนไตรภพวิทยา 8 14 8
163 078 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) 20 29 23
รวม 1536 3463 2165
5628

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายอนันต์ สิงห์โตทอง กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต1 Tel.054-335068-9 Fax. 054-335065

Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]