สรุปเหรียญรางวัล สพป. ลำปาง เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1) 44 21 3 6 68
2 อนุบาลห้างฉัตร 36 11 3 10 50
3 อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 36 9 1 1 46
4 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 33 27 11 13 71
5 บ้านสบพลึง 23 8 5 7 36
6 บ้านปงสนุก 23 2 4 5 29
7 บ้านอ้อน 18 16 6 13 40
8 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 18 8 2 5 28
9 แม่ฮ่างวิทยา 17 4 3 1 24
10 วัดหลวงวิทยา 16 13 5 11 34
11 ทุ่งฝางวิทยา 15 4 4 6 23
12 บ้านแม่ตีบ 14 11 7 5 32
13 กอรวกพิทยาสรรค์ 14 10 6 1 30
14 ธงชัยวิทยา 13 7 7 4 27
15 บ้านปงยางคก 13 5 6 3 24
16 อัสสัมชัญลำปาง 13 5 0 0 18
17 ผาแดงวิทยา 13 2 5 4 20
18 แม่ก๋งวิทยา 12 19 12 12 43
19 วัดพระเจ้านั่งแท่น 12 7 1 0 20
20 เมืองยาววิทยา 11 7 9 12 27
21 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ 11 5 5 5 21
22 สบป้าดวิทยา 10 7 1 7 18
23 สบเมาะวิทยา 10 2 2 5 14
24 บ้านทุ่งหก 10 2 1 0 13
25 ทุ่งหนองขามวิทยา 9 7 8 5 24
26 บ้านบ่อห้อ 9 7 3 0 19
27 วัดน้ำโท้ง 8 4 6 3 18
28 ดอนไชยวิทยา 8 2 2 0 12
29 บ้านเหล่า 7 8 3 2 18
30 บ้านสัน 7 7 0 1 14
31 บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา 7 4 3 2 14
32 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) 7 4 2 5 13
33 ชุมชนบ้านสันกำแพง 6 8 5 8 19
34 บ้านทุ่งกล้วย 6 5 2 1 13
35 พิชัยวิทยา 6 3 7 1 16
36 อนุบาลงาว(ภาณุนิยม) 5 8 2 4 15
37 บ้านปันง้าว 5 6 2 2 13
38 วัดสบจาง 5 5 2 3 12
39 วอแก้ววิทยา 5 3 5 4 13
40 ผดุงวิทย์ 5 3 0 0 8
41 บ้านโทกหัวช้าง 5 2 1 5 8
42 บ้านหมากหัววัง 5 2 1 0 8
43 พินิจวิทยา 5 1 0 2 6
44 บ้านหวด 4 4 2 2 10
45 บ้านสันทราย 4 3 0 5 7
46 บ้านโป่งขวาก 4 2 0 2 6
47 วัดบ้านแลง 4 1 0 0 5
48 บ้านกาศเมฆ 4 0 0 1 4
49 บ้านทาน 3 5 3 1 11
50 บ้านแม่เฟือง 3 4 0 1 7
51 วัดเสด็จ 3 3 2 1 8
52 ไตรภพวิทยา 3 3 2 0 8
53 บ้านนาสัก 3 2 0 1 5
54 บ้านแม่อาง 3 1 1 2 5
55 บ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล 3 1 1 1 5
56 วิชชานารี 3 1 1 0 5
57 อรุโณทัย 3 1 0 0 4
58 บ้านแม่ส้าน 3 0 1 0 4
59 บ้านบุญนาค 3 0 0 1 3
60 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 0 0 0 3
61 ลำปางวิทยา 3 0 0 0 3
62 บ้านแม่ตาลน้อย-ปางปงปางทราย 2 3 1 0 6
63 บ้านศรีหมวดเกล้า 2 2 1 2 5
64 บ้านหลวงใต้ 2 2 0 0 4
65 ประชาวิทย์ 2 2 0 0 4
66 บ้านแม่งาวใต้ 2 2 0 0 4
67 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 2 1 0 1 3
68 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 2 1 0 0 3
69 บ้านท่าโทก 2 0 0 0 2
70 อนุบาลเมืองลำปาง 2 0 0 0 2
71 บ้านหัวทุ่ง 2 0 0 0 2
72 ชุมชนบ้านทราย 2 0 0 0 2
73 บ้านยางอ้อย 1 6 3 1 10
74 แม่แป้นวิทยา 1 4 1 3 6
75 บ้านจำค่า 1 4 0 3 5
76 วัดศรีปรีดานุเคราะห์ 1 3 0 1 4
77 วัดบ้านสัก 1 2 1 0 4
78 สบมายสามัคคีวิทยา 1 1 1 1 3
79 ชุมชนบ้านแหง 1 1 0 1 2
80 บ้านโป่ง 1 1 0 0 2
81 บ้านกล้วยแพะ 1 1 0 0 2
82 บ้านแม่จาง 1 0 2 1 3
83 บ้านปงวัง 1 0 2 0 3
84 บ้านนาแช่ 1 0 1 1 2
85 บ้านใหม่ 1 0 1 0 2
86 บ้านวังตม 1 0 0 2 1
87 บ้านสำเภา 1 0 0 1 1
88 บ้านสบค่อม 1 0 0 1 1
89 วัดทุ่งโจ้ 1 0 0 1 1
90 วัดค่ากลาง 1 0 0 1 1
91 ชุมชนบ้านแม่ฮาว 1 0 0 0 1
92 บ้านทุ่งฝาย 1 0 0 0 1
93 บ้านปงแท่น 1 0 0 0 1
94 อนุบาลพินิจวิทยา ลำปาง 1 0 0 0 1
95 วัดบ้านฮ่อง 0 3 2 0 5
96 บ้านทรายมูล 0 3 0 0 3
97 บ้านทุ่ง 0 2 0 0 2
98 บ้านปันเต้า 0 2 0 0 2
99 บ้านห้วยอูน 0 2 0 0 2
100 วัดหัวฝาย 0 2 0 0 2
101 บ้านพระบาท 0 1 0 1 1
102 บ้านหัวทุ่ง(ห้างฉัตร) 0 1 0 0 1
103 บ้านสบเติ๋น 0 1 0 0 1
104 บ้านเวียงหงส์ล้านนา 0 0 3 1 3
105 บ้านกาด 0 0 2 0 2
106 วัดนาน้อย 0 0 1 1 1
107 บ้านป่าตันกุมเมือง 0 0 1 0 1
108 วัดท่าสี 0 0 0 1 0
109 บ้านห้วยยาง 0 0 0 0 0
รวม 658 385 199 227 1,469