สรุปเหรียญรางวัล สพป. ลำปาง เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1) 44 21 3 6 68
2 อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 34 9 1 1 44
3 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 30 26 11 13 67
4 อนุบาลห้างฉัตร 30 10 2 9 42
5 บ้านปงสนุก 20 1 4 4 25
6 บ้านอ้อน 18 16 6 13 40
7 แม่ฮ่างวิทยา 17 4 3 1 24
8 บ้านสบพลึง 15 4 5 5 24
9 ทุ่งฝางวิทยา 15 4 4 6 23
10 วัดหลวงวิทยา 14 13 4 11 31
11 กอรวกพิทยาสรรค์ 14 10 6 1 30
12 บ้านแม่ตีบ 13 10 7 5 30
13 บ้านปงยางคก 13 5 6 3 24
14 อัสสัมชัญลำปาง 13 5 0 0 18
15 ผาแดงวิทยา 13 2 5 4 20
16 แม่ก๋งวิทยา 12 18 12 12 42
17 เมืองยาววิทยา 11 7 9 12 27
18 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ 11 5 5 5 21
19 ธงชัยวิทยา 10 7 7 4 24
20 สบป้าดวิทยา 10 7 1 7 18
21 สบเมาะวิทยา 10 2 2 5 14
22 บ้านบ่อห้อ 9 7 3 0 19
23 วัดน้ำโท้ง 8 4 6 3 18
24 ดอนไชยวิทยา 8 2 2 0 12
25 บ้านเหล่า 7 8 3 2 18
26 ทุ่งหนองขามวิทยา 7 6 8 5 21
27 บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา 7 4 3 2 14
28 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) 7 4 2 5 13
29 ชุมชนบ้านสันกำแพง 6 8 5 8 19
30 บ้านทุ่งกล้วย 6 5 2 1 13
31 อนุบาลงาว(ภาณุนิยม) 5 8 2 4 15
32 บ้านสัน 5 7 0 1 12
33 วัดสบจาง 5 5 2 3 12
34 พิชัยวิทยา 5 3 7 1 15
35 วอแก้ววิทยา 5 3 5 4 13
36 ผดุงวิทย์ 5 3 0 0 8
37 บ้านโทกหัวช้าง 5 2 1 5 8
38 บ้านหมากหัววัง 5 2 1 0 8
39 พินิจวิทยา 5 1 0 2 6
40 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 4 4 2 4 10
41 บ้านสันทราย 4 3 0 5 7
42 บ้านโป่งขวาก 4 2 0 2 6
43 บ้านทุ่งหก 4 1 1 0 6
44 บ้านกาศเมฆ 4 0 0 1 4
45 บ้านปันง้าว 3 6 2 1 11
46 บ้านทาน 3 5 3 1 11
47 บ้านแม่เฟือง 3 4 0 1 7
48 วัดเสด็จ 3 3 2 1 8
49 ไตรภพวิทยา 3 3 2 0 8
50 บ้านนาสัก 3 2 0 1 5
51 บ้านแม่อาง 3 1 1 2 5
52 บ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล 3 1 1 1 5
53 วิชชานารี 3 1 1 0 5
54 อรุโณทัย 3 1 0 0 4
55 วัดบ้านแลง 3 1 0 0 4
56 บ้านแม่ส้าน 3 0 1 0 4
57 บ้านบุญนาค 3 0 0 1 3
58 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 0 0 0 3
59 ลำปางวิทยา 3 0 0 0 3
60 วัดพระเจ้านั่งแท่น 2 4 0 0 6
61 บ้านแม่ตาลน้อย-ปางปงปางทราย 2 3 1 0 6
62 บ้านศรีหมวดเกล้า 2 2 1 2 5
63 บ้านหลวงใต้ 2 2 0 0 4
64 ประชาวิทย์ 2 2 0 0 4
65 บ้านแม่งาวใต้ 2 2 0 0 4
66 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 2 1 0 1 3
67 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 2 1 0 0 3
68 อนุบาลเมืองลำปาง 2 0 0 0 2
69 บ้านหัวทุ่ง 2 0 0 0 2
70 ชุมชนบ้านทราย 2 0 0 0 2
71 บ้านยางอ้อย 1 6 3 1 10
72 แม่แป้นวิทยา 1 4 1 3 6
73 บ้านจำค่า 1 4 0 3 5
74 บ้านหวด 1 3 1 1 5
75 วัดศรีปรีดานุเคราะห์ 1 3 0 1 4
76 วัดบ้านสัก 1 2 1 0 4
77 สบมายสามัคคีวิทยา 1 1 1 1 3
78 ชุมชนบ้านแหง 1 1 0 1 2
79 บ้านโป่ง 1 1 0 0 2
80 บ้านแม่จาง 1 0 2 1 3
81 บ้านปงวัง 1 0 2 0 3
82 บ้านนาแช่ 1 0 1 1 2
83 บ้านใหม่ 1 0 1 0 2
84 บ้านวังตม 1 0 0 2 1
85 บ้านสำเภา 1 0 0 1 1
86 บ้านสบค่อม 1 0 0 1 1
87 วัดทุ่งโจ้ 1 0 0 1 1
88 วัดค่ากลาง 1 0 0 1 1
89 บ้านท่าโทก 1 0 0 0 1
90 ชุมชนบ้านแม่ฮาว 1 0 0 0 1
91 บ้านทุ่งฝาย 1 0 0 0 1
92 บ้านปงแท่น 1 0 0 0 1
93 อนุบาลพินิจวิทยา ลำปาง 1 0 0 0 1
94 วัดบ้านฮ่อง 0 3 2 0 5
95 บ้านทรายมูล 0 3 0 0 3
96 บ้านทุ่ง 0 2 0 0 2
97 บ้านปันเต้า 0 2 0 0 2
98 บ้านห้วยอูน 0 2 0 0 2
99 วัดหัวฝาย 0 2 0 0 2
100 บ้านพระบาท 0 1 0 1 1
101 บ้านหัวทุ่ง(ห้างฉัตร) 0 1 0 0 1
102 บ้านสบเติ๋น 0 1 0 0 1
103 บ้านเวียงหงส์ล้านนา 0 0 3 1 3
104 บ้านกาด 0 0 2 0 2
105 วัดนาน้อย 0 0 1 1 1
106 บ้านป่าตันกุมเมือง 0 0 1 0 1
107 วัดท่าสี 0 0 0 1 0
108 บ้านห้วยยาง 0 0 0 0 0
รวม 587 365 195 220 1,367