เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
2 ก.ย. 2556
3 ก.ย. 2556
4 ก.ย. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
  สถานที่แข่งขันแต่ละกลุ่มสาระฯ
         เนื่องจากเจ้าภาพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เพิ่มรายละเอียด รายวิชา สถานที่แข่งขัน วันเวลา ตลอดเวลา ขอให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วม ได้เข้าไปตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ตามเว็บไซต์ดังต่อไปนี้
        1.http://main.sil63pbn.net/
         2.http://gp63.sil63pbn.net/index.php
         3.http://www.sillapa.net/home/
 
  ประชาสัมพันธ์ สพป. ลำปาง เขต 2 ได้เปิดให้มีการแก้ไขข้อมูลนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน เพื่อความถูกต้องของใบเกียรติบัตร และการส่งข้อมูลเข้าไปในระดับภาค ในวันที่ 16 กันยายน 2556 ถึง 4 ตุลาคม 2556 นี้ ขอให้โรงเรียนได้ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อย อนึ่ง ข้อมูลได้ถูกสำรองข้อมูล รายงานไว้แล้ว เห็นว่าไม่สมควรเพิ่มจำนวนนักเรียน หรือครูผู้ฝึกสอน  
  กำหนดการลงทะเบียนระดับภาค
1.เขตพื้นที่สามารถส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันระดับภาค  1 ก.ย. – 15 พ.ย. 2556

2.เขต/โรงเรียนตรวจสอบแก้ไขรายชื่อ (แนบเอกสารตามเกณฑ์)  21 – 27  พ.ย. 2556
3.คณะกรรมการพิจารณาการแก้ไขรายชื่อและประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน    1 ธันวาคม 2556
4.โรงเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน  1 - 15  ธันวาคม 2556
 
  เรียน โรงเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งระดับภาคฯ สพป.ลำปาง เขต 2 จะเปิดระบบให้มีการแก้ไขข้อมูล เพื่อให้แก้ไขข้อมูลนักเรียน และครูผู้ควบคุม ก่อนจะมีการโอนข้อมูลส่งไประดับภาค (จังหวัดเพชรบูรณ์) ตอนนี้เขตฯ ได้สำรองข้อมูลระบบนักเรียนและครูควบคุมไว้หมดแล้ว เพื่อรายงานในระดับเขตฯ และขออนุมัติค่าใช้จ่ายรายหัว โรงเรียนที่เป็นตัวแทน สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุลได้ ในข้อแม้จำนวนเท่าเดิมตอนแรก ถ้าเพิ่มขึ้นจากตอนแข่งขันฯ อาจจะไม่ได้รับค่าใช้จ่ายรายหัว (เพราะสรุปจำนวนนักเรียนไว้เรียบร้อย) ในช่วงที่ให้แก้ไข ให้รีบแก้ไขและตรวจสอบอักษรให้ครบถ้วน ถูกต้อง เพราะระดับภาคจะยุ่งยากมากขึ้น ต้องใช้หนังสือราชการจาก ผอ.เขตฯ ถึงจะแก้ไขชื่อ เปลี่ยนตัว ฯลฯ เป็นต้น  
   
   
   
 
แค่ป้ายงานก็รู้แล้วว่า ปีนี้ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.ลำปาง เขต 2 ยิ่งใหญ่จริงๆ

 
  วิธีพิมพ์บัตรประจำตัว
         พิมพ์บัตรโดยใช้กระดาษขนาด A4 พิมพ์ตามแนวตั้งจะได้บัตร 2 ใบ นำมาตัดแล้วพับครึ่ง จะได้บัตรขนาด 9.5x14 ซ.ม. (ใส่ซองพลาสติกขนาด 10x14 ซม. (XL) เพื่อเก็บไว้ใช้ในปีต่อไป)

ตั้งค่าเครื่องพิมพ์แบบที่ 1ตั้งค่าเครื่องพิมพ์แบบที่ 2

 
  แจ้งให้ทราบ เนื่องจาก การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ทั้ง 3 ระดับ ได้แข่งขันไปเรียบร้อย และได้ตัวแทนแล้ว จึงไม่มีการแข่งขันในกิจกรรมนี้ (สอบถาม ศน.สุวารีย์)  
  เรียน กรรมการผู้ตัดสิน และครูผู้ควบคุมนักเรียน กลุ่มศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
เดิม
         1.การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
         2.การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
         3.การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
         4.การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
         *****รายการทั้ง 4 นี้ แข่งขัน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ห้องประชุม 2 ****
ขอปรับเปลี่ยน
         เป็น ****** อาคารปฐมวัย ห้อง อ.1/1, อ.1/2 , อ.2/1 และ อ.2/2 ใช้วันเวลาเดิม เปลี่ยนแต่สถานที่
 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
  เรียน กรรมการผู้ตัดสิน และครูผู้ควบคุมนักเรียน สาระฯ สังคมศึกษาฯ กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับ ป.1-3, ป.4-6 และ ม.1-3
         ได้ย้ายสถานที่จากห้องประชุม 1 สพป.ลำปาง 2 ไปเป็นห้องประชุมจามเทวี 2 โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา วันเวลาเหมือนเดิม
        
 
  เรียน ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านทราบ
         1. ขอให้ตรวจสอบ วัน เวลา สถานที่ การแข่งขัน จากเว็บไซต์นี้เพื่อประกอบการเข้าร่วมการแข่งขัน (เพราะบางกิจกรรมถูกปรับเปลี่ยน เพราะมีสถานที่ เวลาที่ใช้แข่งขันซ้ำกัน)
         2. ถ้าพบว่าชื่อ-สกุล ผิด ให้แจ้งและแก้ไข โดยติดต่อ ศน.กฤษฎา มณีเชษฐา 090-8939162 หรือ แก้ภายหลังการจัดงานฯ (เพราะเกี่ยวเนื่องกับการพิมพ์ใบเกียรติบัตร ซึ่งสามารถพิมพ์ได้เองอยู่แล้ว)
 
  ประกาศ กลุ่มนิเทศฯ ดำเนินการจัดตารางการแข่งขัน และรวบรวมกรรมการแต่ละกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว สามารถนำไปใช้ได้ คำสั่งกรรมการ ดาวน์โหลดได้ที่ E-Office ของเขตฯ  
  ตรวจสอบการแก้ไขจาก สพฐ.


ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง
www.sillapa.net
 
 

ประกาศ
1.admin ระดับอำเภอ (6 ท่าน) ทราบ
ห้ามลบรายการแข่งขันหลักของ สพฐ. ถึงแม้จะไม่มีการแข่งขัน ให้ว่างไว้ (ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถส่งแข่งขันในระดับภาคได้)
2.admin ระดับอำเภอ แจ้งระดับโรงเรียนด้วย ให้กรอกเฉพาะรายการที่ได้เป็นตัวแทนที่กำหนดให้เท่านั้น
3.โรงเรียนแต่ละอำเภอ ถ้าแข่งขันเสร็จ admin ระดับอำเภอ จะเป็นคนกำหนดให้ว่าท่านได้เป็นตัวแทนระดับอำเภอ ให้ทำการลงทะเบียนโดยใช้ User และ Password ที่แจกให้ (เน้นย้ำ ไม่มีการส่งเอกสาร) มีข้อสงสัย โทร.090-8939162 (ศน.ดอย)

 
  ผู้ประสานงาน ศน.กฤษฎา มณีเชษฐา 090-893-9162 (ทั่วไป)
1.ประสานงานคณิตศาสตร์ ศน.ปานิศา คมนัย และ ศน.สุพล ปรารถนา
2.ประสานงานสังคม ศน.สุเมธ วรรณรัตน์
3.ประสานงานวิทย์ ศน.โรจนินทร์ บุญญะสิริพัฒน์ และ ศน.ผ่องศรี นิภาเกษม
4.ประสานงานภาษาอังกฤษ ศน.นวลจันทร์ สันวรรณ
5.ประสานงานการงาน ศน.จินดา ฝั้นคำอ้าย
6.ประสานงานคอมพิวเตอร์ ศน.สนั่น โนชัยวงศ์
7.ประสานงานสุขพลศึกษา ศน.บุญโยง วงค์ลังกา
8.ประสานงานพัฒนาผู้เรียนนักเรียน ศน.จำเนียร แก้วคำน้อย
9.ประสานงานปฐมวัย ศน.อรรถยา ภัทรทวีพร
10.ประสานงานศิลปะ ศน.ปิยรัตน์ มังคลัษเฐียร
11.ประสานงานการศึกษาพิเศษ ศน.สิทธิพงศ์ สิริวราพงศ์
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 
 
 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา คัดเลือกตัวแทน ในระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาทุกสังกัด (รวมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์) และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ทั้งนักเรียนปกติและนักเรียนเรียนร่วม โดยแบ่งตามเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ๑๘๓ เขต  
  เนื่องจาก ได้รับแจ้งจากโรงเรียนหลายๆโรง บอกว่า การแข่งขันบางกิจกรรมข้อมูลมีความผิดพลาด ขอแก้ไขข้อมูล จึงขอเปิดการแก้ไขได้จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2556 เวลา 08.00 น. วันรุ่งขึ้นจะพิมพ์ข้อมูลทั้งหมดใส่ซองเอกสาร จะไม่สามารถแก้ได้อีก จึงเรียนมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน  

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:44 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 152
จำนวนทีม 790
จำนวนนักเรียน 1,927
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,200
จำนวนกรรมการ 1,104
ครู+นักเรียน 3,127
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,231
ประกาศผลแล้ว 193/193 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 57
เมื่อวาน 78
สัปดาห์นี้ 135
สัปดาห์ที่แล้ว 568
เดือนนี้ 1,237
เดือนที่แล้ว 2,572
ปีนี้ 25,202
ทั้งหมด 195,713