หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2-4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา สนามฟุตบอล 4 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา สนามฟุตบอล 4 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา สนามฟุตบอล 4 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนศาลาวิทยา อาคาร สปช.101/26 3 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนศาลาวิทยา อาคาร สปช.101/26 3 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา ห้อง อาเซียน 4 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนศาลาวิทยา ห้อง ป.1 2 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนศาลาวิทยา ห้อง ป.2 2 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนศาลาวิทยา ห้อง ป.3 2 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนศาลาวิทยา ห้อง ป.4 2 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนศาลาวิทยา ห้อง ป.5 3 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนศาลาวิทยา ห้อง ป.6 3 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา อาคารอุดมปัญญา ห้อง ภาษาอังกฤษ 3 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา อาคารอุดมปัญญา ห้อง ภาษาอังกฤษ 3 ก.ย. 2556 13.00-16.00
-
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนศาลาวิทยา ห้อง ป.4 3 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนศาลาวิทยา ห้อง ป.4 3 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา อาคารอุดมปัญญา ห้อง ดนตรีสากล 3 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา อาคารอุดมปัญญา ห้อง ดนตรีสากล 3 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
19 718 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
-
-
20 719 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบระดับเขตฯ ได้ที่ ศน.กฤษฎา มณีเชษฐา 090-8939162 ระดับอำเภอฯ เกาะคา อ.สันติพงษ์ ชุ่มเชย 082-3886119, เสริมงาม อ.ธวัชชัย ฝั้นเต็ม 081-9516427
สบปราบ อ.นพปฎล จิรากูล 081-5308230 , เถิน อ.ณรงค์ ชาวเขียววงศ์ 081-3871484 ,แม่พริก นางสาววาสนา อิ่มจันทร์ 087-1860527, แม่ทะ อ.สวัสด์ ไชยวุฒิ 081-1795362

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]