หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2-4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
-
ไม่มีการแข่งขัน
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
-
ไม่มีการแข่งขัน
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
-
ไม่มีการแข่งขัน
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านท่าผา อาคาร 2 ห้อง ป.3 2 ก.ย. 2556 09.00-10.00
-
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าผา อาคาร 2 ห้อง ป.3 2 ก.ย. 2556 10.00-11.00
-
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าผา อาคาร 2 ห้อง ป.3 2 ก.ย. 2556 11.00-12.00
-
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าผา อาคารอาเซียน 2 ก.ย. 2556 09.00-10.30
-
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าผา อาคารอาเซียน 2 ก.ย. 2556 10.30-12.00
-
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าผา อาคาร 2 ห้อง ป.6 2 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าผา อาคาร 2 ห้อง ป.6 2 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
11 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าผา อาคาร 2 ห้อง คุณธรรมและจริยธรรม 2 ก.ย. 2556 09.00-11.00
-
12 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าผา อาคาร 2 ห้อง คุณธรรมและจริยธรรม 2 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
13 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
-
-
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
15 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าผา อาคาร 1 ห้อง ป.1-ป.2 2 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
16 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าผา อาคาร 1 ห้อง ป.4 2 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบระดับเขตฯ ได้ที่ ศน.กฤษฎา มณีเชษฐา 090-8939162 ระดับอำเภอฯ เกาะคา อ.สันติพงษ์ ชุ่มเชย 082-3886119, เสริมงาม อ.ธวัชชัย ฝั้นเต็ม 081-9516427
สบปราบ อ.นพปฎล จิรากูล 081-5308230 , เถิน อ.ณรงค์ ชาวเขียววงศ์ 081-3871484 ,แม่พริก นางสาววาสนา อิ่มจันทร์ 087-1860527, แม่ทะ อ.สวัสด์ ไชยวุฒิ 081-1795362

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]