หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ลำปาง เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 54 44 84.62% 4 7.69% 2 3.85% 2 3.85% 52
2 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 60 35 60.34% 15 25.86% 6 10.34% 2 3.45% 58
3 โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา 36 22 62.86% 5 14.29% 3 8.57% 5 14.29% 35
4 โรงเรียนผาปังวิทยา 34 22 70.97% 2 6.45% 1 3.23% 6 19.35% 31
5 โรงเรียนทองทิพย์วิทยา 25 19 76% 3 12% 2 8% 1 4% 25
6 โรงเรียนสันโป่งวิทยา 21 14 66.67% 6 28.57% 1 4.76% 0 0% 21
7 โรงเรียนต้นธงวิทยา 19 14 73.68% 5 26.32% 0 0% 0 0% 19
8 โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา 24 13 56.52% 8 34.78% 1 4.35% 1 4.35% 23
9 โรงเรียนนายางวิทยา 21 13 61.9% 6 28.57% 1 4.76% 1 4.76% 21
10 โรงเรียนอนุบาลแม่พริก 17 13 76.47% 3 17.65% 1 5.88% 0 0% 17
11 โรงเรียนศาลาวิทยา 15 12 80% 1 6.67% 0 0% 2 13.33% 15
12 โรงเรียนแม่ถอดวิทยา 13 12 100% 0 0% 0 0% 0 0% 12
13 โรงเรียนป่าตันวิทยา 14 11 78.57% 1 7.14% 1 7.14% 1 7.14% 14
14 โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา 12 11 91.67% 0 0% 1 8.33% 0 0% 12
15 โรงเรียนแสลมวิทยา 13 11 84.62% 0 0% 0 0% 2 15.38% 13
16 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา 15 10 66.67% 4 26.67% 0 0% 1 6.67% 15
17 โรงเรียนล้อมแรดวิทยา 11 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
18 โรงเรียนอนุบาลเถิน 11 9 81.82% 1 9.09% 0 0% 1 9.09% 11
19 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา 11 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
20 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง 12 8 66.67% 1 8.33% 3 25% 0 0% 12
21 โรงเรียนบ้านหลุก 10 8 80% 0 0% 2 20% 0 0% 10
22 โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ 13 7 63.64% 2 18.18% 2 18.18% 0 0% 11
23 โรงเรียนเสริมขวาวิทยา 12 7 63.64% 2 18.18% 1 9.09% 1 9.09% 11
24 โรงเรียนวังพร้าววิทยา 10 7 70% 2 20% 0 0% 1 10% 10
25 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
26 โรงเรียนอนุบาลสบปราบ 9 6 66.67% 1 11.11% 0 0% 2 22.22% 9
27 โรงเรียนแม่มอกวิทยา 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
28 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน 11 6 60% 0 0% 2 20% 2 20% 10
29 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
30 โรงเรียนศรีลังกาวิทยา 11 5 45.45% 4 36.36% 2 18.18% 0 0% 11
31 โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
32 โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
33 โรงเรียนสบต๋ำวิทยา 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
34 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
35 โรงเรียนบ้านแม่พริกบน 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
36 โรงเรียนบ้านเวียง 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
37 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
38 โรงเรียนบ้านท่า 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
39 โรงเรียนบ้านสมัย 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
40 โรงเรียนบ้านเหล่า 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
41 โรงเรียนบ้านน้ำหลง 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
42 โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
43 โรงเรียนบ้านเด่น 8 4 50% 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 8
44 โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
45 โรงเรียนแม่วะวิทยา 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
46 โรงเรียนบ้านแม่ทะ 7 4 57.14% 0 0% 3 42.86% 0 0% 7
47 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
48 โรงเรียนอักษรศิลป์ 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
49 โรงเรียนบ้านกุ่มเนิ้งใต้ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
50 โรงเรียนบ้านป่าตาล 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
51 โรงเรียนวังหินวิทยา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
52 โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
53 โรงเรียนบ้านนาดู่ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
54 โรงเรียนบ้านแม่ผึ้ง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
55 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
56 โรงเรียนบ้านสองแควใต้ 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
57 โรงเรียนบ้านทุ่งขาม 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
58 โรงเรียนบ้านอุมลอง 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
59 โรงเรียนบ้านแม่กัวะ 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
60 โรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
61 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
62 โรงเรียนบ้านท่าผา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
63 โรงเรียนบ้านวังยาว 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
64 โรงเรียนบ้านอุมลอง สบปราบ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
65 โรงเรียนบ้านไหล่หิน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
66 โรงเรียนวัดสบแม่ทำ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
67 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปุ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
68 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ 6 2 33.33% 0 0% 3 50% 1 16.67% 6
69 โรงเรียนบ้านสามขา 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
70 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
71 โรงเรียนบ้านกิ่วห้วยเบิก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
72 โรงเรียนบ้านบอม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
73 โรงเรียนบ้านสะพานหิน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
74 โรงเรียนบ้านเข้าซ้อน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
75 โรงเรียนบ้านแม่หลง-สบจาง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
76 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
77 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา 5 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
78 โรงเรียนผดุงรัตน์ วัดสัณฐาน 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
79 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 47 5 1 20% 0 0% 2 40% 2 40% 5
80 โรงเรียนบ้านน้ำโทก-หัวดง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
81 โรงเรียนไตรมิตรสามัคคี 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
82 โรงเรียนบ้านหนองเตา 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
83 โรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
84 โรงเรียนบ้านนากวาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
85 โรงเรียนบ้านนาคต 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
86 โรงเรียนบ้านนาต๋ม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
87 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
88 โรงเรียนบ้านน้ำโจ้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
89 โรงเรียนบ้านปางอ้า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
90 โรงเรียนบ้านป่าจ้ำ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
91 โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
92 โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
93 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
94 โรงเรียนบ้านแม่เลียงพัฒนา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
95 โรงเรียนวัดนาแก้ว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
96 โรงเรียนบ้านจอมปิง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
97 โรงเรียนบ้านหนอง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
98 โรงเรียนบ้านแม่ตั๋ง 6 0 0% 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 6
99 โรงเรียนณัฐบรรจงวิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
100 โรงเรียนบ้านดอนธรรม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
101 โรงเรียนบ้านแม่ทาน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
102 โรงเรียนบ้านวังพร้าว-สบเรียง 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
103 โรงเรียนบ้านหนองถ้อย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบระดับเขตฯ ได้ที่ ศน.กฤษฎา มณีเชษฐา 090-8939162 ระดับอำเภอฯ เกาะคา อ.สันติพงษ์ ชุ่มเชย 082-3886119, เสริมงาม อ.ธวัชชัย ฝั้นเต็ม 081-9516427
สบปราบ อ.นพปฎล จิรากูล 081-5308230 , เถิน อ.ณรงค์ ชาวเขียววงศ์ 081-3871484 ,แม่พริก นางสาววาสนา อิ่มจันทร์ 087-1860527, แม่ทะ อ.สวัสด์ ไชยวุฒิ 081-1795362

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]