สรุปเหรียญรางวัล สพป. ลำปาง เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเสริมงาม 44 4 2 2 50
2 อนุบาลเกาะคา 31 14 6 2 51
3 ชุมชนบ้านจัววิทยา 22 5 3 5 30
4 ผาปังวิทยา 22 2 1 6 25
5 ทองทิพย์วิทยา 18 3 2 1 23
6 สันโป่งวิทยา 14 6 1 0 21
7 ต้นธงวิทยา 14 5 0 0 19
8 บ้านอ้อวิทยา 13 8 1 1 22
9 นายางวิทยา 13 6 1 1 20
10 อนุบาลแม่พริก 13 3 1 0 17
11 แม่ถอดวิทยา 12 0 0 0 12
12 ป่าตันวิทยา 11 1 1 1 13
13 ศาลาวิทยา 11 1 0 2 12
14 แม่พุหอรบวิทยา 11 0 1 0 12
15 แสลมวิทยา 11 0 0 2 11
16 ห้วยขี้นกวิทยา 10 4 0 1 14
17 ล้อมแรดวิทยา 9 2 0 0 11
18 อนุบาลเถิน 9 1 0 1 10
19 ห้วยแก้ววิทยา 8 3 0 0 11
20 บ้านหลุก 8 0 2 0 10
21 อนุบาลแม่ทะ 7 2 2 0 11
22 เสริมขวาวิทยา 7 2 1 1 10
23 วังพร้าววิทยา 7 2 0 1 9
24 ชุมชนบ้านทุ่ง 7 1 3 0 11
25 แม่เชียงรายวิทยา 7 1 0 0 8
26 อนุบาลสบปราบ 6 1 0 2 7
27 บ้านสะเลียมหวาน 6 0 2 2 8
28 นาครัวประชาสามัคคี 6 0 0 0 6
29 ศรีลังกาวิทยา 5 4 2 0 11
30 อ้อมอารีพิทยา 5 2 1 0 8
31 นาบ้านไร่วิทยา 5 1 0 1 6
32 สบต๋ำวิทยา 5 1 0 1 6
33 เสริมซ้ายวิทยา 5 1 0 1 6
34 บ้านแม่พริกบน 5 1 0 0 6
35 บ้านเวียง 5 0 1 0 6
36 บ้านท่าเกวียน 5 0 0 1 5
37 บ้านเหล่า 5 0 0 0 5
38 บ้านท่า 5 0 0 0 5
39 บ้านสมัย 5 0 0 0 5
40 บ้านน้ำหลง 4 3 0 0 7
41 บ้านเด่น 4 1 2 1 7
42 กิ่วประชาวิทยา 4 1 1 0 6
43 แม่วะวิทยา 4 1 0 0 5
44 แม่มอกวิทยา 4 1 0 0 5
45 บ้านแม่ทะ 4 0 3 0 7
46 ชุมชนบ้านท่าแหน 4 0 1 0 5
47 อักษรศิลป์ 4 0 0 1 4
48 บ้านป่าตาล 4 0 0 0 4
49 วังหินวิทยา 4 0 0 0 4
50 บ้านกุ่มเนิ้งใต้ 4 0 0 0 4
51 ห้วยมะเกลือวิทยา 3 1 1 0 5
52 ศักดิ์สุนันท์วิทยา 3 1 0 0 4
53 บ้านนาดู่ 3 1 0 0 4
54 บ้านแม่ผึ้ง 3 1 0 0 4
55 บ้านสองแควใต้ 3 0 1 1 4
56 บ้านอุมลอง 3 0 1 0 4
57 บ้านทุ่งขาม 3 0 1 0 4
58 บ้านท่าช้าง 3 0 0 0 3
59 บ้านวังยาว 3 0 0 0 3
60 บ้านท่าผา 3 0 0 0 3
61 บ้านทุ่งต๋ำ 3 0 0 0 3
62 วัดสบแม่ทำ 3 0 0 0 3
63 บ้านแม่กัวะ 3 0 0 0 3
64 บ้านอุมลอง สบปราบ 3 0 0 0 3
65 บ้านไหล่หิน 3 0 0 0 3
66 ชุมชนบ้านแม่ปุ 2 2 0 0 4
67 บ้านนาแก้วประชารัฐ 2 0 3 1 5
68 บ้านสามขา 2 0 2 0 4
69 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 2 0 0 1 2
70 บ้านสะพานหิน 2 0 0 0 2
71 บ้านกิ่วห้วยเบิก 2 0 0 0 2
72 บ้านแม่หลง-สบจาง 2 0 0 0 2
73 บ้านบอม 2 0 0 0 2
74 บ้านเข้าซ้อน 2 0 0 0 2
75 ปางกุ่มวิทยา 1 2 0 1 3
76 บ้านศาลาสามัคคี 1 2 0 0 3
77 ผดุงรัตน์ วัดสัณฐาน 1 1 0 1 2
78 ไทยรัฐวิทยา 47 1 0 2 2 3
79 บ้านน้ำโทก-หัวดง 1 0 1 0 2
80 ไตรมิตรสามัคคี 1 0 1 0 2
81 บ้านน้ำดิบ 1 0 0 0 1
82 บ้านน้ำโจ้ 1 0 0 0 1
83 บ้านป่าจ้ำ 1 0 0 0 1
84 บ้านแม่เลียงพัฒนา 1 0 0 0 1
85 ชุมชนบ้านมั่ว 1 0 0 0 1
86 บ้านนากวาง 1 0 0 0 1
87 บ้านปางอ้า 1 0 0 0 1
88 วัดนาแก้ว 1 0 0 0 1
89 บ้านหนองเตา 1 0 0 0 1
90 บ้านนาคต 1 0 0 0 1
91 บ้านนาต๋ม 1 0 0 0 1
92 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1 0 0 0 1
93 บ้านแม่กึ๊ด 1 0 0 0 1
94 บ้านแม่วะเด่นชัย 1 0 0 0 1
95 บ้านจอมปิง 0 2 0 0 2
96 บ้านหนอง 0 2 0 0 2
97 บ้านแม่ตั๋ง 0 1 2 3 3
98 บ้านดอนธรรม 0 1 0 0 1
99 ณัฐบรรจงวิทยา 0 1 0 0 1
100 บ้านแม่ทาน 0 1 0 0 1
101 บ้านวังพร้าว-สบเรียง 0 0 1 1 1
102 บ้านหนองถ้อย 0 0 1 0 1
รวม 539 113 58 48 758