เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานระดับโรงเรียน
คู่มือการใช้งานระดับกลุ่มโรงเรียน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
5 ก.ย. 2556
6 ก.ย. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  แจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งงานศิลปหัตถกรรมฯ
     ในระดับภาค ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

     
ตรวจสอบข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันจาก
เว็บไซต์http://north63.sillapa.net/sp-center 
โดยใช้ Username, Password ที่ได้รับแจกจาก สพป.ลำปาง เขต 3

**** คำแนะนำในการนำนักเรียนไปร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ดูได้จากเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ http://nites.lpg3.go.th *******
 
  แจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งงานศิลปหัตถกรรมฯในระดับภาค ณ จ.เพชรบูรณ์
   
   
  ขณะนี้ผู้ดูแลระบบระดับภาค(จ.เพชรบูรณ์)ได้ปิดระบบของผู่ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ 20 พ.ย. 56 โรงเรียนใดต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลังจากนี้ให้ดำเนินการแก้ไขได้ที่เว็บไซต์ http://north63.sillapa.net/sp-center/  จากนั้นคลิกเข้าระบบโรงเรียนโดยใช้ Username ,Password ที่ได้รับแจกจากเขต สามารถแก้ไขได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 พ.ย. 56 โดยแนบหนังสือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ผู้บริหารลงนามไปพร้อมด้วย ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันวันที่ 1 ธ.ค. 56 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันตั้งแต่วันที่ 1-15 ธ.ค. 56 


แจัง ณ วันที่ 22 พ.ย. 56
 
 

ด่วน!!!! แจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งงานศิลปหัตถกรรมฯในระดับภาค ณ จ.เพชรบูรณ์

        ด้วย สพม.40 (เพชรบูรณฺ์)ได้แจ้งแนวปฏิบัติและกำหนดการบริหารจัดการเว็บไซต์ลงทะเบียนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 โดยให้โรงเรียนที่ถูกโอนข้อมูลเข้าสู่ระดับภาคแล้ว ปฏิบัติดังนี้

       1. ถ้าต้องการเปลี่ยนตัวนักเรียนหรือครูผู้ฝึกสอนให้ทำหนังสือแจ้งมายังสำนักงานเขตที่สังกัด  หลังจากนั้นสำนักงานเขตจะพิจารณาแก้ไขข้อมูลจนถึงระดับภาคปิดระบบคือ วันที่ 20 พ.ย. 56
        2. หลังจากระดับภาคปิดระบบการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้ยื่นคำร้องในระบบภาคภายในวันที่
21-27 พ.ย. 56 (การเปลี่ยนตัวให้เป็นไปตามระเบียบของ สพฐ.)
        3. ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันวันที่ 1 ธ.ค. 56 และพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันได้ตั้งแต่วันที่ 1-15 ธ.ค. 56

(ประกาศ ณ วันที่ 7 พ.ย. 56)

 
      ขอเชิญครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมท่องโลกการศึกษา  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ปี 2556 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ โรงเรียนไหนสนใจสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ sil63pbn.net หรือสมัครโดยตรงเจ้าหน้าที่ประสานงาน โปรแกรมที่ 1 นางสาวรุ่งกานต์  คำพิทูล  โทรศัพท์ 087-3178456  โปรแกรมที่ 2 นางสาวธนัชพร  มาลา โทรศัพท์ 088-2933341  โปรแกรมที่ 3 นายธวัช  แก้วจีน  โทรศัพท์  081-5965786 เอกสารรายละเอียดตามลิ้งค์ค่ะ
https://drive.google.com/file/d/0BxbPi8sViOIqS2R1N0J2dVhvbnc/edit?usp=sharing
 
 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
  เรียน โรงเรียนทุกโรงที่เป็นตัวแทนรายการแข่งขันของเขตพื้นที่เข้าแข่งขันในระดับภาค
        ขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้งเปลี่ยนตัวนักเรียนโดยเข้าเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมของเขตพื้นที่แล้วเข้าระบบโรงเรียน จากนัั้นคลิกเมนู แก้ไข+เปลี่ยนตัว  โดยให้ดำเนินการให้แล้ว เสร็จ ระหว่างวันที่ 13-19 ก.ย.2556 หลังจากนั้น ผู้ดูแลระบบของระดับภาคจะดึงข้อมูลของตัวแทนเขตแต่ละเขตไปโดยอัตโนมัติ จากนั้นการดำเนินการเปลี่ยนตัวโรงเรียนจะต้องดำเนินการเปลี่ยนตัวตามขั้นตอน การเปลี่ยนตัวของระดับภาค
 
  การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค
  1. การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันในแต่ละกิจกรรมเมื่อได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน
ของเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันระดับภาค และเป็นตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขัน
ในระดับชาติ ต้องมีหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน โดยผู้อํานวยการโรงเรียน
ลงนามอนุญาต พร้อมทั้งสําเนาหนังสือดังกล่าวยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน
การแข่งขัน (วันรายงานตัว) ทั้งนี้เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน
 2. การแข่งขันประเภทเดี่ยวหรือมีผู้แข่งขัน ๑ คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งได้
 3. การแข่งขันประเภททีม เปลี่ยนตัวได้ ดังนี้
      ๑) ทีม ๒ -๓ คน เปลี่ยนตัวได้ ๑ คน
      ๒) ทีม ๔ - ๖ คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน ๒ คน
      ๓) ทีม ๗ - ๑๐ คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน ๓ คน
     ๔) ทีม ๑๑- ๒๐ คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน ๔ คน
     ๕) ทีม ๒๐ขึ้นไป เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน ๕ คน

 4. การเพิ่มผู้เข้าแข่งขัน กรณีการแข่งขันระดับภาค ส่งผู้เข้าแข่งขันไม่ครบตาม
จํานวนสูงสุดที่กําหนดในเกณฑ์การแข่งขัน โรงเรียนสามารถเพิ่มนักเรียนได้
แต่ต้องไม่เกินจํานวนผู้เข้าแข่งขันตามเกณฑ์ ที่กําหนด
 5. กรณีที่ (ทีม/คน) ผู้ได้รับการประกาศให้เป็นตัวแทนระดับใดไปเข้าแข่งขัน
ในระดับ สูงขึ้น แต่ (ทีม/คน) ไม่สามารถเข้าร่วมแข่งขันด้วยเหตุอันใดก็ตาม
ให้ผู้บริหารโรงเรียนส่งเรื่องขอสละสิทธิ์การเป็นตัวแทนไปยังประธานจัดการ
แข่งขันและให้ประธานจัดการแข่งขันแต่ละระดับพิจารณาเลื่อน (ทีม/คน)
ที่อยู่ในลําดับถัดไปเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันต่อไป
 6. การเปลี่ยนตัวครูผู้สอน ในแต่ละกิจกรรมเปลี่ยนตัวได้แต่ต้องมีหนังสือ
ยินยอมจากครูผู้สอน คนเดิม และผู้อํานวยการโรงเรียนลงนามอนุญาต
พร้อมทั้งสําเนาหนังสือดังกล่าวยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขัน
(วันรายงานตัว) ทั้งนี้เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน
 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 
 
 
 
 

 
กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ จ.เพชรบูรณ์ 18-20 ธ.ค. 2556
1. เขตพื้นที่ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 1 ก.ย. -15 พ.ย. 2556
2. เขต/โรงเรียนตรวจสอบแก้ไขรายชื่อ 21-27 พ.ย. 2556
3. คณะกรรมการพิจารณาการแก้ไขรายชื่อและประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน (แนบเอกสารตามเกณฑ์)
4. ประกาศกิจกรรมที่ไม่มีการแข่งขันระดับภาค (นำไปแข่งขันระดับประเทศ) 1 ธ.ค. 2556
5. โรงเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน 1-15 ธ.ค. 2556
วันศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2556 เวลา 11:35 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:44 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 91
จำนวนทีม 1,315
จำนวนนักเรียน 2,862
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,877
จำนวนกรรมการ 632
ครู+นักเรียน 4,739
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,371
ประกาศผลแล้ว 164/325 (50.46%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 19
เมื่อวาน 22
สัปดาห์นี้ 41
สัปดาห์ที่แล้ว 212
เดือนนี้ 447
เดือนที่แล้ว 851
ปีนี้ 6,887
ทั้งหมด 130,809