หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3, ร.ร.อนุบาลแจ้ห่ม, ร.ร.บ้านหนองนาว, ร.ร.บ้านใหม่ผ้าขาว
ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน กันยายน 2556

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว สนามลูกเสือ 5 ก.ย. 2556 09.00-16.30
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว สนามลูกเสือ 5 ก.ย. 2556 09.00-16.30
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
-
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
-
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
-
-
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
-
-
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว ห้องเรียน ป.6 5 ก.ย. 2556 09.00-16.30
-
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว ห้องเรียน ป.5 5 ก.ย. 2556 09.00-16.30
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว อาคารห้องสมุด 5 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
-
-
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว ห้องเรียน ป.6 6 ก.ย. 2556 09.00-16.30
-
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว ห้องเรียน ป.5 6 ก.ย. 2556 09.00-16.30
-
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว ห้องเรียน ป.4 5 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว ห้องเรียน ป.4 5 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว ห้องเรียน ป.4 6 ก.ย. 2556 09.00-16.30
-
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว ห้องเรียน ป.4 6 ก.ย. 2556 09.00-16.30
-
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว ห้องเรียน ป.4 5 ก.ย. 2556 13.00-16.30
-
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว ห้องเรียน ป.4 5 ก.ย. 2556 13.00-16.30
-
19 718 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
-
-
20 719 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.สรวง ศรีแก้วทุม 081-5685296,ศน.ทานตะวัน มะโนพงศ์พันธ์ 089-9564047,Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]