หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3, ร.ร.อนุบาลแจ้ห่ม, ร.ร.บ้านหนองนาว, ร.ร.บ้านใหม่ผ้าขาว
ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน กันยายน 2556

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารป.5,6 ห้อง 501 5 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารป.5,6 ห้อง 502 5 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารป.5,6 ห้อง 502 5 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 เทศบาลตำบลแจ้ห่ม หอประชุม 5 ก.ย. 2556 09.00-12.00 นำเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการทีมละไม่เกิน 10 นาที และตอบข้อซักถามทีมละไม่เกิน 5 นาที
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 เทศบาลตำบลแจ้ห่ม หอประชุม 5 ก.ย. 2556 13.00-16.30 นำเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการทีมละไม่เกิน 10 นาที และตอบข้อซักถามทีมละไม่เกิน 5 นาที
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 เทศบาลตำบลแจ้ห่ม หอประชุม 5 ก.ย. 2556 09.00-12.00 นำเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการทีมละไม่เกิน 10 นาที และตอบข้อซักถามทีมละไม่เกิน 5 นาที
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 เทศบาลตำบลแจ้ห่ม หอประชุม 5 ก.ย. 2556 13.00-16.30 นำเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการทีมละไม่เกิน 10 นาที และตอบข้อซักถามทีมละไม่เกิน 5 นาที
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารกลาง ห้อง ห้องสมุด 5 ก.ย. 2556 09.00-12.00 พูดนำเสนอผลงาน ทีมละไม่เกิน 5 นาที
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารกลาง ห้อง ห้องสมุด 5 ก.ย. 2556 13.00-16.30 พูดนำเสนอผลงาน ทีมละไม่เกิน 5 นาที
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารป.5,6 ห้อง 501 5 ก.ย. 2556 13.00-16.30 แข่งขันสองรอบ พักรอบ 10 นาที
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารป.5,6 ห้อง 502 5 ก.ย. 2556 13.00-16.30 แข่งขันสองรอบ พักรอบ 10 นาที
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารป.5,6 ห้อง 502 5 ก.ย. 2556 13.00-16.30 แข่งขันสองรอบ พักรอบ 10 นาที


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.สรวง ศรีแก้วทุม 081-5685296,ศน.ทานตะวัน มะโนพงศ์พันธ์ 089-9564047,Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]