หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3, ร.ร.อนุบาลแจ้ห่ม, ร.ร.บ้านหนองนาว, ร.ร.บ้านใหม่ผ้าขาว
ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน กันยายน 2556

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว อาคารเอนกประสงค์ 5 ก.ย. 2556 09.00 -12.00
-
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว โรงอาหาร 5 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองนาว เวทีใต้ถุน 6 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
-
-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองนาว เวทีใต้ถุน 6 ก.ย. 2556 13.00-16.30
-
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองนาว เวทีใต้ถุน 6 ก.ย. 2556 13.00-16.30
-
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองนาว โรงอาหาร 5 ก.ย. 2556 13.00-16.30
-
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองนาว โรงอาหาร 6 ก.ย. 2556 13.00-16.30
-
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองนาว โรงอาหาร 5 ก.ย. 2556 13.00-16.30
-
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองนาว โรงอาหาร 6 ก.ย. 2556 13.00-16.30
-
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองนาว โรงอาหาร 5 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
12 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารกลาง ห้อง ห้องสมุด 6 ก.ย. 2556 13.00-16.00
-
13 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองนาว โรงอาหาร 5 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
14 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองนาว โรงอาหาร 6 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
15 034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
-
-
16 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองนาว โรงอาหาร 6 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
17 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองนาว โรงอาหาร 6 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
18 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองนาว ระเบียงอาคารคำมี 6 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
19 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองนาว ระเบียงอาคารคำมี 6 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
20 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารกลาง ห้องคอม1 6 ก.ย. 2556 09.00-14.00
-
21 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองนาว อาคารด้านทิศเหนือ ห้อง คอมพิวเตอร์ 5 ก.ย. 2556 13.00-16.00
-
22 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารกลาง ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์2 6 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
23 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารกลาง ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์2 5 ก.ย. 2556 09.00-11.00
-
24 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองนาว อาคารด้านทิศเหนือ ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 5 ก.ย. 2556 13.00 น.เป็นต้นไป
-
25 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
-
-
-
26 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารกลาง ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์1 5 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
27 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารกลาง ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์1 6 ก.ย. 2556 09.00-14.00
-
28 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารกลาง ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์2 6 ก.ย. 2556 13.00-16.00
-
29 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองนาว อาคารด้านทิศเหนือ ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 5 ก.ย. 2556 13.00-16.00
-
30 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองนาว อาคารด้านทิศเหนือ ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 5 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
31 235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 หอประชุมที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม ห้อง หอประชุม 6 ก.ย. 2556 13.00-16.30
-
32 238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
-
-
33 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 หอประชุมที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม หอประชุม 6 ก.ย. 2556 13.00-16.30
-
34 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 หอประชุมที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม หอประชุม 6 ก.ย. 2556 13.00-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.สรวง ศรีแก้วทุม 081-5685296,ศน.ทานตะวัน มะโนพงศ์พันธ์ 089-9564047,Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]