หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ลำปาง เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 42 23 54.76% 7 16.67% 6 14.29% 6 14.29% 42
2 โรงเรียนไผ่งามวิทยา 51 21 42.86% 9 18.37% 4 8.16% 15 30.61% 49
3 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 31 20 64.52% 3 9.68% 3 9.68% 5 16.13% 31
4 โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา 49 19 38.78% 14 28.57% 3 6.12% 13 26.53% 49
5 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 33 19 57.58% 6 18.18% 2 6.06% 6 18.18% 33
6 โรงเรียนผาช่อวิทยา 41 16 39.02% 11 26.83% 5 12.2% 9 21.95% 41
7 โรงเรียนทุ่งคาวิทยา 38 16 43.24% 7 18.92% 4 10.81% 10 27.03% 37
8 โรงเรียนวังแก้ววิทยา 35 14 42.42% 9 27.27% 4 12.12% 6 18.18% 33
9 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 38 14 37.84% 7 18.92% 6 16.22% 10 27.03% 37
10 โรงเรียนวังทองวิทยา 25 14 56% 2 8% 2 8% 7 28% 25
11 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแม่ตา 52 13 25% 14 26.92% 10 19.23% 15 28.85% 52
12 โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา 32 13 41.94% 2 6.45% 8 25.81% 8 25.81% 31
13 โรงเรียนบ้านวังโป่ง 17 12 70.59% 2 11.76% 0 0% 3 17.65% 17
14 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 26 10 38.46% 6 23.08% 5 19.23% 5 19.23% 26
15 โรงเรียนบ้านก่อ 26 10 43.48% 6 26.09% 2 8.7% 5 21.74% 23
16 โรงเรียนบ้านป่าเหว 21 10 47.62% 6 28.57% 2 9.52% 3 14.29% 21
17 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 18 10 55.56% 5 27.78% 1 5.56% 2 11.11% 18
18 โรงเรียนบ้านสบฟ้า 26 9 36% 12 48% 2 8% 2 8% 25
19 โรงเรียนบ้านแพะ 16 9 56.25% 6 37.5% 1 6.25% 0 0% 16
20 โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 16 9 56.25% 5 31.25% 2 12.5% 0 0% 16
21 โรงเรียนบ้านน้ำจำ 19 9 50% 3 16.67% 2 11.11% 4 22.22% 18
22 โรงเรียนวังทรายคำวิทยา 27 9 34.62% 2 7.69% 6 23.08% 9 34.62% 26
23 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 12 8 66.67% 4 33.33% 0 0% 0 0% 12
24 โรงเรียนบ้านขอวิทยา 34 7 23.33% 9 30% 5 16.67% 9 30% 30
25 โรงเรียนปลายนาวิทยา 21 7 33.33% 9 42.86% 3 14.29% 2 9.52% 21
26 โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า 15 7 50% 4 28.57% 1 7.14% 2 14.29% 14
27 โรงเรียนบ้านปงคอบ 13 7 53.85% 4 30.77% 1 7.69% 1 7.69% 13
28 โรงเรียนบ้านสวนดอกคำ 12 7 58.33% 4 33.33% 1 8.33% 0 0% 12
29 โรงเรียนบ้านแม่สุขใน 13 7 53.85% 2 15.38% 1 7.69% 3 23.08% 13
30 โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ 23 6 26.09% 10 43.48% 0 0% 7 30.43% 23
31 โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง 19 6 31.58% 7 36.84% 3 15.79% 3 15.79% 19
32 โรงเรียนบ้านทุ่งฮี 10 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
33 โรงเรียนบ้านแม่พริก 13 6 46.15% 2 15.38% 3 23.08% 2 15.38% 13
34 โรงเรียนบ้านไร่ 22 5 22.73% 10 45.45% 5 22.73% 2 9.09% 22
35 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) 20 5 25% 8 40% 1 5% 6 30% 20
36 โรงเรียนบ้านขาม 13 5 38.46% 6 46.15% 1 7.69% 1 7.69% 13
37 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 13 5 38.46% 4 30.77% 1 7.69% 3 23.08% 13
38 โรงเรียนบ้านสบลี 11 5 45.45% 3 27.27% 1 9.09% 2 18.18% 11
39 โรงเรียนบ้านเมืองตึง 10 5 55.56% 1 11.11% 2 22.22% 1 11.11% 9
40 โรงเรียนบ้านป่าแขม 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
41 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
42 โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน 7 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 7
43 โรงเรียนชุมชนบ้านสา 27 4 15.38% 9 34.62% 7 26.92% 6 23.08% 26
44 โรงเรียนบ้านกล้วย 17 4 23.53% 5 29.41% 4 23.53% 4 23.53% 17
45 โรงเรียนบ้านทุ่่งโป่ง 14 4 28.57% 3 21.43% 1 7.14% 6 42.86% 14
46 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
47 โรงเรียนบ้านม่วง 8 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
48 โรงเรียนบ้านแม่สุก 10 4 40% 2 20% 4 40% 0 0% 10
49 โรงเรียนภินิตย์อัฐพิทยา 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
50 โรงเรียนบ้านทุ่งจี้ 11 4 36.36% 2 18.18% 0 0% 5 45.45% 11
51 โรงเรียนบ้านปงถ้ำ 8 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 2 25% 8
52 โรงเรียนบ้านแม่กองปิน 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
53 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 16 3 18.75% 9 56.25% 2 12.5% 2 12.5% 16
54 โรงเรียนบ้านแป้น 17 3 17.65% 7 41.18% 3 17.65% 4 23.53% 17
55 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 12 3 25% 7 58.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
56 โรงเรียนบ้านหัวเมือง 11 3 27.27% 4 36.36% 1 9.09% 3 27.27% 11
57 โรงเรียนบ้านสาแพะ 8 3 37.5% 4 50% 0 0% 1 12.5% 8
58 โรงเรียนบ้านแม่ม่า 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
59 โรงเรียนบ้านทุ่งส้าน 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
60 โรงเรียนบ้านเปียงใจ 12 3 27.27% 1 9.09% 7 63.64% 0 0% 11
61 โรงเรียนบ้านหนองนาว 8 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 2 25% 8
62 โรงเรียนบ้านถ้ำ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
63 โรงเรียนบ้านนาไหม้ 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
64 โรงเรียนบ้านทุ่งข่วง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
65 โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว 9 2 22.22% 4 44.44% 0 0% 3 33.33% 9
66 โรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
67 โรงเรียนบ้านทุ่งปี้ 10 2 20% 2 20% 2 20% 4 40% 10
68 โรงเรียนบ้านช่อฟ้า 7 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
69 โรงเรียนบ้านทุ่ง 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
70 โรงเรียนบ้านปางดะ 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
71 โรงเรียนบ้านแม่หีด 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
72 โรงเรียนบ้านทุ่งปง 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
73 โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
74 โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
75 โรงเรียนบ้านจ๋ง 7 1 14.29% 4 57.14% 0 0% 2 28.57% 7
76 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 9 1 11.11% 3 33.33% 2 22.22% 3 33.33% 9
77 โรงเรียนบ้านฮ่องลี่ 5 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
78 โรงเรียนบ้านเฮี้ย 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
79 โรงเรียนบ้านแม่เบิน 6 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 3 50% 6
80 โรงเรียนบ้านดอนไชย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
81 โรงเรียนบ้านวังมน 10 0 0% 7 70% 2 20% 1 10% 10
82 โรงเรียนบ้านหนอง 6 0 0% 3 50% 0 0% 3 50% 6
83 โรงเรียนบ้านแม่เย็น 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
84 โรงเรียนบ้านนางาม 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
85 โรงเรียนบ้านต้นงุ้น 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
86 โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
87 โรงเรียนบ้านเลาสู 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
88 โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.สรวง ศรีแก้วทุม 081-5685296,ศน.ทานตะวัน มะโนพงศ์พันธ์ 089-9564047,Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]