หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 012 โรงเรียนชุมชนบ้านสา 27 68 32
2 075 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 12 38 18
3 025 โรงเรียนทุ่งคาวิทยา 38 81 42
4 084 โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา 32 64 45
5 066 โรงเรียนบ้านกล้วย 17 50 26
6 087 โรงเรียนบ้านก่อ 26 45 34
7 044 โรงเรียนบ้านขอวิทยา 34 73 46
8 067 โรงเรียนบ้านขาม 13 41 25
9 042 โรงเรียนบ้านจ๋ง 7 11 7
10 030 โรงเรียนบ้านช่อฟ้า 7 15 12
11 055 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 13 20 13
12 092 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) 20 45 30
13 056 โรงเรียนบ้านดอนไชย 1 3 2
14 065 โรงเรียนบ้านต้นงุ้น 1 1 1
15 036 โรงเรียนบ้านถ้ำ 5 8 7
16 076 โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า 15 28 22
17 060 โรงเรียนบ้านทุ่ง 6 9 8
18 037 โรงเรียนบ้านทุ่งข่วง 3 21 8
19 038 โรงเรียนบ้านทุ่งจี้ 11 18 15
20 039 โรงเรียนบ้านทุ่งปง 6 11 8
21 081 โรงเรียนบ้านทุ่งปี้ 10 33 10
22 026 โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง 1 3 2
23 045 โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง 2 5 2
24 051 โรงเรียนบ้านทุ่งส้าน 7 16 7
25 088 โรงเรียนบ้านทุ่งฮี 10 17 15
26 029 โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง 19 34 29
27 054 โรงเรียนบ้านทุ่่งโป่ง 14 21 18
28 033 โรงเรียนบ้านนางาม 2 5 2
29 032 โรงเรียนบ้านนาไหม้ 5 11 8
30 052 โรงเรียนบ้านน้ำจำ 19 46 21
31 009 โรงเรียนบ้านปงคอบ 13 29 21
32 071 โรงเรียนบ้านปงถ้ำ 8 34 15
33 047 โรงเรียนบ้านปางดะ 6 11 6
34 062 โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง 3 9 6
35 046 โรงเรียนบ้านป่าเหว 21 52 32
36 104 โรงเรียนบ้านป่าแขม 7 24 13
37 048 โรงเรียนบ้านม่วง 8 26 13
38 082 โรงเรียนบ้านวังมน 10 18 15
39 085 โรงเรียนบ้านวังโป่ง 17 36 21
40 091 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 31 67 50
41 022 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 18 39 28
42 005 โรงเรียนบ้านสบฟ้า 26 51 34
43 059 โรงเรียนบ้านสบลี 11 15 11
44 010 โรงเรียนบ้านสวนดอกคำ 12 24 12
45 008 โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ 23 38 32
46 013 โรงเรียนบ้านสาแพะ 8 18 8
47 049 โรงเรียนบ้านหนอง 6 8 7
48 023 โรงเรียนบ้านหนองกอก 0 0 0
49 002 โรงเรียนบ้านหนองนาว 8 16 10
50 058 โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อน 1 1 1
51 078 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 16 33 24
52 027 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 7 12 10
53 068 โรงเรียนบ้านหัวเมือง 11 27 17
54 004 โรงเรียนบ้านฮ่องลี่ 5 18 13
55 019 โรงเรียนบ้านเปียงใจ 12 31 19
56 074 โรงเรียนบ้านเมืองตึง 10 24 10
57 018 โรงเรียนบ้านเลาสู 2 3 3
58 040 โรงเรียนบ้านเฮี้ย 3 15 7
59 011 โรงเรียนบ้านแป้น 17 24 17
60 053 โรงเรียนบ้านแพะ 16 26 16
61 050 โรงเรียนบ้านแม่กองปิน 4 8 7
62 086 โรงเรียนบ้านแม่พริก 13 31 21
63 083 โรงเรียนบ้านแม่ม่า 7 13 7
64 020 โรงเรียนบ้านแม่สุก 10 16 14
65 070 โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 16 30 26
66 077 โรงเรียนบ้านแม่สุขใน 13 22 21
67 080 โรงเรียนบ้านแม่หีด 5 7 7
68 034 โรงเรียนบ้านแม่เบิน 6 7 7
69 072 โรงเรียนบ้านแม่เย็น 2 5 2
70 063 โรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม 5 8 7
71 007 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว 8 26 15
72 061 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 9 25 17
73 021 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 12 33 21
74 006 โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว 9 15 14
75 064 โรงเรียนบ้านไร่ 22 50 31
76 043 โรงเรียนปลายนาวิทยา 21 42 33
77 024 โรงเรียนผาช่อวิทยา 41 76 65
78 090 โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 42 134 69
79 089 โรงเรียนวังทรายคำวิทยา 27 57 31
80 073 โรงเรียนวังทองวิทยา 25 42 37
81 079 โรงเรียนวังแก้ววิทยา 35 58 44
82 097 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแม่ตา 52 80 63
83 069 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 26 71 43
84 041 โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน 7 17 11
85 001 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 33 82 55
86 028 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 38 93 57
87 057 โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา 49 98 75
88 035 โรงเรียนไผ่งามวิทยา 51 124 79
89 095 โรงเรียนภินิตย์อัฐพิทยา 8 22 12
90 093 โรงเรียนบ้านห้วยก้อด 0 0 0
91 094 โรงเรียนบ้านแม่สง 0 0 0
รวม 1315 2862 1877
4739

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.สรวง ศรีแก้วทุม 081-5685296,ศน.ทานตะวัน มะโนพงศ์พันธ์ 089-9564047,Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]