สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ลำปาง เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ร่องเคาะวิทยา 14 7 6 27 23 7 6 6 36
2 ไผ่งามวิทยา 12 1 5 18 21 9 4 15 34
3 อนุบาลแจ้ห่ม 10 8 0 18 19 6 2 6 27
4 วังแก้ววิทยา 10 6 1 17 14 9 4 6 27
5 แจ้คอนวิทยา 8 7 4 19 14 7 6 10 27
6 ผาช่อวิทยา 8 6 6 20 16 11 5 9 32
7 ทุ่งคาวิทยา 7 5 8 20 16 7 4 10 27
8 อนุบาลวังเหนือ 7 3 1 11 10 6 5 5 21
9 วังทองวิทยา 6 8 1 15 14 2 2 7 18
10 ทุ่งฮั้ววิทยา 6 5 4 15 13 2 8 8 23
11 ศูนย์เรียนรวมแม่ตา 5 3 4 12 13 14 10 15 37
12 วังทรายคำวิทยา 5 3 3 11 9 2 6 9 17
13 บ้านวังโป่ง 4 1 4 9 11 2 0 3 13
14 อนุบาลเมืองปาน 4 0 0 4 5 0 1 1 6
15 บ้านขอวิทยา 3 3 3 9 7 9 5 9 21
16 บ้านสันมะเกลือ 3 0 4 7 6 10 0 7 16
17 บ้านทัพป่าเส้า 3 0 0 3 7 4 1 2 12
18 แจ้ซ้อนวิทยา 2 8 8 18 19 14 3 13 36
19 บ้านแพะ 2 4 3 9 9 6 1 0 16
20 บ้านน้ำจำ 2 4 0 6 9 3 2 4 14
21 บ้านวังใหม่ 2 3 5 10 20 3 3 5 26
22 บ้านก่อ 2 3 1 6 10 6 2 5 18
23 บ้านศรีบุญเรือง 2 2 3 7 10 5 1 2 16
24 บ้านสบลี 2 1 2 5 5 3 1 2 9
25 บ้านม่วง 2 1 1 4 4 3 0 1 7
26 บ้านหนองนาว 2 1 0 3 3 1 2 2 6
27 บ้านใหม่สามัคคี 2 0 4 6 8 4 0 0 12
28 บ้านปงคอบ 2 0 2 4 7 4 1 1 12
29 บ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) 2 0 2 4 5 8 1 6 14
30 บ้านหัวทุ่ง 2 0 1 3 3 9 2 2 14
31 บ้านเปียงใจ 2 0 1 3 3 1 7 0 11
32 บ้านทุ่งข่วง 2 0 0 2 3 0 0 0 3
33 บ้านสบฟ้า 1 3 2 6 9 12 2 2 23
34 บ้านป่าเหว 1 2 4 7 10 6 2 3 18
35 บ้านแม่พริก 1 2 2 5 6 2 3 2 11
36 บ้านทุ่่งโป่ง 1 2 2 5 4 3 1 6 8
37 บ้านเมืองตึง 1 1 2 4 5 1 2 1 8
38 บ้านป่าแขม 1 1 0 2 5 1 1 0 7
39 บ้านกล้วย 1 1 0 2 4 5 4 4 13
40 บ้านขาม 1 0 2 3 5 6 1 1 12
41 บ้านแม่สุขใน 1 0 1 2 7 2 1 3 10
42 ภินิตย์อัฐพิทยา 1 0 1 2 4 2 2 0 8
43 บ้านแม่กองปิน 1 0 1 2 4 0 0 0 4
44 บ้านทุ่งฮี 1 0 0 1 6 3 1 0 10
45 บ้านปงถ้ำ 1 0 0 1 4 1 1 2 6
46 บ้านหัวเมือง 1 0 0 1 3 4 1 3 8
47 บ้านทุ่งปี้ 1 0 0 1 2 2 2 4 6
48 บ้านปางดะ 1 0 0 1 2 2 2 0 6
49 บ้านฮ่องลี่ 1 0 0 1 1 2 1 0 4
50 บ้านแม่สุขวังเหนือ 0 5 2 7 9 5 2 0 16
51 บ้านดอนแก้ว 0 4 2 6 5 4 1 3 10
52 บ้านไร่ 0 2 3 5 5 10 5 2 20
53 บ้านแม่สุก 0 2 1 3 4 2 4 0 10
54 บ้านทุ่งฮ้าง 0 1 3 4 6 7 3 3 16
55 บ้านสวนดอกคำ 0 1 2 3 7 4 1 0 12
56 ชุมชนบ้านใหม่ 0 1 2 3 3 7 1 1 11
57 บ้านทุ่งส้าน 0 1 2 3 3 2 1 1 6
58 บ้านใหม่ผ้าขาว 0 1 1 2 4 3 1 0 8
59 บ้านแป้น 0 1 1 2 3 7 3 4 13
60 บ้านแม่ม่า 0 1 1 2 3 2 2 0 7
61 บ้านแม่แจ๋ม 0 1 1 2 2 3 0 0 5
62 บ้านใหม่พัฒนา 0 1 1 2 1 3 2 3 6
63 ปลายนาวิทยา 0 1 0 1 6 9 3 2 18
64 บ้านทุ่งจี้ 0 1 0 1 4 2 0 5 6
65 บ้านถ้ำ 0 1 0 1 3 1 1 0 5
66 บ้านทุ่งปง 0 1 0 1 2 1 1 2 4
67 บ้านเฮี้ย 0 1 0 1 1 1 1 0 3
68 บ้านหนอง 0 1 0 1 0 3 0 3 3
69 ชุมชนบ้านสา 0 0 2 2 4 9 7 6 20
70 บ้านหัวฝาย 0 0 1 1 5 1 1 0 7
71 บ้านสาแพะ 0 0 1 1 3 4 0 1 7
72 บ้านใหม่เหล่ายาว 0 0 1 1 2 4 0 3 6
73 บ้านทุ่ง 0 0 1 1 2 2 2 0 6
74 บ้านป่าเหมี้ยง 0 0 1 1 2 1 0 0 3
75 บ้านทุ่งสะแกง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
76 บ้านจ๋ง 0 0 1 1 1 4 0 2 5
77 บ้านเลาสู 0 0 1 1 0 0 1 1 1
78 บ้านนาไหม้ 0 0 0 0 3 1 0 1 4
79 บ้านช่อฟ้า 0 0 0 0 2 2 2 1 6
80 บ้านแม่หีด 0 0 0 0 2 2 0 1 4
81 บ้านแม่เบิน 0 0 0 0 1 0 2 3 3
82 บ้านดอนไชย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
83 บ้านวังมน 0 0 0 0 0 7 2 1 9
84 บ้านแม่เย็น 0 0 0 0 0 2 0 0 2
85 บ้านนางาม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
86 บ้านต้นงุ้น 0 0 0 0 0 1 0 0 1
87 บ้านทุ่งผึ้ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
88 บ้านหลวงแจ้ซ้อน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 162 133 136 431 518 349 172 252 1,039