กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ จ.เพชรบูรณ์ 18-20 ธ.ค. 2556
1. เขตพื้นที่ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 1 ก.ย. -15 พ.ย. 2556
2. เขต/โรงเรียนตรวจสอบแก้ไขรายชื่อ 21-27 พ.ย. 2556
3. คณะกรรมการพิจารณาการแก้ไขรายชื่อและประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน (แนบเอกสารตามเกณฑ์)
4. ประกาศกิจกรรมที่ไม่มีการแข่งขันระดับภาค (นำไปแข่งขันระดับประเทศ) 1 ธ.ค. 2556
5. โรงเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน 1-15 ธ.ค. 2556
วันศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2556 เวลา 11:35 น.