ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3, ร.ร.อนุบาลแจ้ห่ม, ร.ร.บ้านหนองนาว, ร.ร.บ้านใหม่ผ้าขาว
ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน กันยายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ สพป. ลำปาง เขต 3 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม สพป. ลำปาง เขต 3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนร่องเคาะวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่าเหว สพป. ลำปาง เขต 3 76.67 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านวังโป่ง สพป. ลำปาง เขต 3 76.67 เงิน 4  
6 โรงเรียนผาช่อวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 76.33 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ สพป. ลำปาง เขต 3 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. ลำปาง เขต 3 60 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า สพป. ลำปาง เขต 3 19 เข้าร่วม 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน