หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ลำพูน เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านหนองเกิด 65 31 54.39% 10 17.54% 12 21.05% 4 7.02% 57
2 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 52 25 54.35% 13 28.26% 6 13.04% 2 4.35% 46
3 โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน 31 18 62.07% 9 31.03% 1 3.45% 1 3.45% 29
4 โรงเรียนอรพินพิทยา 18 14 77.78% 1 5.56% 3 16.67% 0 0% 18
5 โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ 37 13 41.94% 10 32.26% 6 19.35% 2 6.45% 31
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 26 13 54.17% 9 37.5% 1 4.17% 1 4.17% 24
7 โรงเรียนวัดขี้เหล็ก 24 13 65% 5 25% 1 5% 1 5% 20
8 โรงเรียนบ้านไร่ดง 46 12 29.27% 16 39.02% 5 12.2% 8 19.51% 41
9 โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ 26 11 44% 8 32% 2 8% 4 16% 25
10 โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง 21 10 47.62% 8 38.1% 3 14.29% 0 0% 21
11 โรงเรียนวัดน้ำดิบ 17 10 58.82% 2 11.76% 3 17.65% 2 11.76% 17
12 โรงเรียนบ้านม้า 20 9 47.37% 7 36.84% 2 10.53% 1 5.26% 19
13 โรงเรียนดรุณพัฒนา 15 8 53.33% 5 33.33% 1 6.67% 1 6.67% 15
14 โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน 12 8 72.73% 0 0% 2 18.18% 1 9.09% 11
15 โรงเรียนบ้านปงเเม่ลอบ 20 7 36.84% 5 26.32% 5 26.32% 2 10.53% 19
16 โรงเรียนวัดสันทราย 16 7 43.75% 5 31.25% 2 12.5% 2 12.5% 16
17 โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ 14 7 58.33% 5 41.67% 0 0% 0 0% 12
18 โรงเรียนวัดสันคะยอม 18 7 38.89% 3 16.67% 4 22.22% 4 22.22% 18
19 โรงเรียนวัดสันป่าสัก 13 7 53.85% 2 15.38% 3 23.08% 1 7.69% 13
20 โรงเรียนละอองทิพย์ 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
21 โรงเรียนบ้านป่าเลา 19 6 35.29% 8 47.06% 1 5.88% 2 11.76% 17
22 โรงเรียนบ้านร้องเรือ 13 6 46.15% 3 23.08% 3 23.08% 1 7.69% 13
23 โรงเรียนบ้านห้วยไซ 19 6 40% 3 20% 2 13.33% 4 26.67% 15
24 โรงเรียนวัดบ้านก้อง 17 6 42.86% 3 21.43% 2 14.29% 3 21.43% 14
25 โรงเรียนบ้านสันป่าเหียง 15 6 42.86% 3 21.43% 2 14.29% 3 21.43% 14
26 โรงเรียนวัดบ่อโจง 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
27 โรงเรียนบ้านแม่อาว 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
28 โรงเรียนบ้านหนองเงือก 34 5 20% 9 36% 9 36% 2 8% 25
29 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 14 5 35.71% 6 42.86% 2 14.29% 1 7.14% 14
30 โรงเรียนบ้านหนองบัว 12 5 41.67% 5 41.67% 0 0% 2 16.67% 12
31 โรงเรียนตำบลริมปิง 15 5 35.71% 4 28.57% 4 28.57% 1 7.14% 14
32 โรงเรียนบ้านเเพะยันต์ดอยเเช่ 10 5 50% 4 40% 1 10% 0 0% 10
33 โรงเรียนบ้านทาป่าเปา 16 5 31.25% 3 18.75% 5 31.25% 3 18.75% 16
34 โรงเรียนบ้านดอยคำ 11 5 45.45% 3 27.27% 1 9.09% 2 18.18% 11
35 โรงเรียนวัดป่าบุก 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
36 โรงเรียนวัดป่าสัก 10 5 50% 1 10% 2 20% 2 20% 10
37 โรงเรียนวัดศรีบังวัน 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
38 โรงเรียนวัดน้ำพุ 16 4 26.67% 4 26.67% 6 40% 1 6.67% 15
39 โรงเรียนวัดนครเจดีย์ 9 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
40 โรงเรียนบ้านโป่งรู 10 4 44.44% 3 33.33% 0 0% 2 22.22% 9
41 โรงเรียนบ้านศรีป้าน 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
42 โรงเรียนบ้านเหมืองลึก 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
43 โรงเรียนศรีบุญยืน-วังทอง 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
44 โรงเรียนวัดสันต้นธง 9 4 50% 0 0% 3 37.5% 1 12.5% 8
45 โรงเรียนบ้านหนองยางไคล 7 4 57.14% 0 0% 3 42.86% 0 0% 7
46 โรงเรียนบ้านน้ำย้อย 6 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 0 0% 6
47 โรงเรียนบ้านโทกน้ำกัด 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
48 โรงเรียนบ้านทาป่าสัก 22 3 15.79% 7 36.84% 3 15.79% 6 31.58% 19
49 โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจี้ 14 3 21.43% 4 28.57% 4 28.57% 3 21.43% 14
50 โรงเรียนวัดอรัญญาราม 14 3 23.08% 4 30.77% 3 23.08% 3 23.08% 13
51 โรงเรียนบ้านป่าซาง 10 3 33.33% 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 9
52 โรงเรียนวัดหนองซิว 7 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
53 โรงเรียนใบบุญป่าซาง 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
54 โรงเรียนใบบุญลำพูน 10 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 2 22.22% 9
55 โรงเรียนรพีเลิศวิทยา 9 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
56 โรงเรียนวัดเหมืองง่า 8 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
57 โรงเรียนบ้านศรีย้อย 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
58 โรงเรียนวัดบ้านเรือน 8 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
59 โรงเรียนวัดทากาศ 10 3 30% 1 10% 1 10% 5 50% 10
60 โรงเรียนวัดบ้านธิ 7 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
61 โรงเรียนมงคลวิทยา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
62 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อย 7 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 2 28.57% 7
63 โรงเรียนวัดฮ่องกอก 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
64 โรงเรียนวัดห้วยยาบ 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
65 โรงเรียนวัดบ้านดอน 7 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
66 โรงเรียนวัดกู่เส้า 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
67 โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
68 โรงเรียนวัดปากล้อง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
69 โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
70 โรงเรียนบ้านสันมะนะ 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
71 โรงเรียนวัดทุ่งยาว 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
72 โรงเรียนธนรัตน์วิทยา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
73 โรงเรียนบ้างปงเเม่ลอบ สาขาขุนก๋อง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
74 โรงเรียนวัดประตูป่า 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
75 โรงเรียนวัดชัยสถาน 5 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
76 โรงเรียนวัดพันตาเกิน 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
77 โรงเรียนบ้านจำบอน 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
78 โรงเรียนวัดหนองหล่ม 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
79 โรงเรียนบ้านดอนตอง 7 1 14.29% 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 7
80 โรงเรียนวัดป่าตาล 9 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 7
81 โรงเรียนบ้านผาตั้ง 7 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 7
82 โรงเรียนวัดวังกู่ 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
83 โรงเรียนวัดป่าตึงเชตวัน 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
84 โรงเรียนบ้านป่าเส้า 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
85 โรงเรียนตำบลบ้านแป้น 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
86 โรงเรียนบ้านหนองหนาม 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
87 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
88 โรงเรียนบ้านหนองผ้าขาว 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
89 โรงเรียนบ้านสบเมย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
90 โรงเรียนวัดสันมะกรูด 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
91 โรงเรียนจักรคำภิมุข 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
92 โรงเรียนบ้านล้องหนองหอย 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
93 โรงเรียนบ้านปงเเม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
94 โรงเรียนบ้านป่ารกฟ้า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
95 โรงเรียนบ้านสวนหลวง-บ้านปง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
96 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
97 โรงเรียนวัดศรีบุญชู-วังไฮ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
98 โรงเรียนวัดหนองเหียง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
99 โรงเรียนบ้านดงสารภี 10 0 0% 8 88.89% 0 0% 1 11.11% 9
100 โรงเรียนบ้านดอยแก้ว 7 0 0% 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 7
101 โรงเรียนบ้านศาลาแม่ทา 7 0 0% 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 7
102 โรงเรียนบ้านหนองดู่ 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
103 โรงเรียนบ้านกองงาม 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
104 โรงเรียนบ้านป่าซางน้อย 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
105 โรงเรียนบ้านห้วยอ้อ 6 0 0% 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 6
106 โรงเรียนบ้านหล่ายทา 6 0 0% 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 6
107 โรงเรียนวัดหนองสมณะ 6 0 0% 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 6
108 โรงเรียนวัดป่าแดด 5 0 0% 2 40% 2 40% 1 20% 5
109 โรงเรียนบ้านทาขุมเงิน 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
110 โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
111 โรงเรียนบ้านกิ่วมื่น 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
112 โรงเรียนบ้านทากู่ 4 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
113 โรงเรียนบ้านทาสองท่า 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
114 โรงเรียนบ้านป่าตาล 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
115 โรงเรียนบ้านสะปุ๋ง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
116 โรงเรียนบ้านเเม่เมย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
117 โรงเรียนวัดบ้านหลุก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
118 โรงเรียนวัดศรีดอนชัย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
119 โรงเรียนวัดสะแล่ง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
120 โรงเรียนเชตวันหนองหมู 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
121 โรงเรียนบ้านหมื่นข้าว 3 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
122 โรงเรียนบ้านจำตาเหิน 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
123 โรงเรียนวัดท่าต้นงิ้ว 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
124 โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
125 โรงเรียนบ้านห้วยไฟ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
126 โรงเรียนวัดป่ายาง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
127 โรงเรียนวัดศรีชุม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
128 โรงเรียนวัดล่ามช้าง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
129 โรงเรียนวัดเหมืองกวัก 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]