หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 155 โรงเรียนจักรคำภิมุข 3 8 6
2 078 โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจี้ 14 38 24
3 048 โรงเรียนตำบลบ้านแป้น 3 4 3
4 020 โรงเรียนตำบลริมปิง 15 38 22
5 042 โรงเรียนบ้างปงเเม่ลอบ สาขาขุนก๋อง 3 9 4
6 075 โรงเรียนบ้านกองงาม 3 5 3
7 106 โรงเรียนบ้านกิ่วมื่น 2 4 3
8 123 โรงเรียนบ้านจำตาเหิน 2 5 2
9 146 โรงเรียนบ้านจำบอน 3 14 8
10 079 โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย 6 23 8
11 113 โรงเรียนบ้านดงสารภี 10 23 10
12 077 โรงเรียนบ้านดอนตอง 7 12 7
13 024 โรงเรียนบ้านดอยคำ 11 21 19
14 124 โรงเรียนบ้านดอยแก้ว 7 26 11
15 117 โรงเรียนบ้านทากู่ 4 4 4
16 039 โรงเรียนบ้านทาขุมเงิน 2 2 2
17 105 โรงเรียนบ้านทาปลาดุก 0 0 0
18 125 โรงเรียนบ้านทาป่าสัก 22 43 34
19 097 โรงเรียนบ้านทาป่าเปา 16 30 22
20 109 โรงเรียนบ้านทาสองท่า 2 8 3
21 120 โรงเรียนบ้านท่าตุ้ม 0 0 0
22 114 โรงเรียนบ้านน้ำย้อย 6 14 10
23 040 โรงเรียนบ้านปงเเม่ลอบ 20 38 24
24 041 โรงเรียนบ้านปงเเม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม 1 3 2
25 045 โรงเรียนบ้านปงเเม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ 0 0 0
26 082 โรงเรียนบ้านป่าซาง 10 26 15
27 047 โรงเรียนบ้านป่าซางน้อย 3 5 4
28 086 โรงเรียนบ้านป่าตาล 1 5 1
29 068 โรงเรียนบ้านป่ารกฟ้า 1 10 3
30 031 โรงเรียนบ้านป่าเลา 19 40 27
31 032 โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาผาด่าน 0 0 0
32 046 โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง 0 0 0
33 033 โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านเเม่สะเเงะ 0 0 0
34 013 โรงเรียนบ้านป่าเส้า 3 9 6
35 111 โรงเรียนบ้านผาตั้ง 7 13 8
36 108 โรงเรียนบ้านมะกอก 0 0 0
37 141 โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ 14 40 25
38 151 โรงเรียนบ้านม้า 20 43 33
39 118 โรงเรียนบ้านร่องช้าง 0 0 0
40 122 โรงเรียนบ้านร้องเรือ 13 44 19
41 088 โรงเรียนบ้านล้องหนองหอย 2 3 2
42 034 โรงเรียนบ้านศรีป้าน 8 14 10
43 153 โรงเรียนบ้านศรีย้อย 7 28 15
44 043 โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ 26 43 30
45 085 โรงเรียนบ้านศาลาแม่ทา 7 7 7
46 036 โรงเรียนบ้านสบเมย 2 4 3
47 044 โรงเรียนบ้านสวนหลวง-บ้านปง 1 5 2
48 099 โรงเรียนบ้านสะปุ๋ง 1 15 3
49 035 โรงเรียนบ้านสัน 0 0 0
50 140 โรงเรียนบ้านสันป่าเหียง 15 47 27
51 156 โรงเรียนบ้านสันมะนะ 4 8 6
52 012 โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน 12 22 19
53 092 โรงเรียนบ้านหนองดู่ 4 5 4
54 100 โรงเรียนบ้านหนองบัว 12 30 19
55 067 โรงเรียนบ้านหนองผ้าขาว 3 5 5
56 027 โรงเรียนบ้านหนองยางไคล 7 19 10
57 062 โรงเรียนบ้านหนองหนาม 3 9 6
58 095 โรงเรียนบ้านหนองเกิด 65 139 98
59 065 โรงเรียนบ้านหนองเงือก 34 57 38
60 028 โรงเรียนบ้านหมื่นข้าว 3 7 5
61 121 โรงเรียนบ้านหล่ายทา 6 11 7
62 080 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 14 27 14
63 004 โรงเรียนบ้านห้วยอ้อ 6 10 9
64 050 โรงเรียนบ้านห้วยไซ 19 40 32
65 104 โรงเรียนบ้านห้วยไฟ 1 2 1
66 138 โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง 21 46 33
67 158 โรงเรียนบ้านเวียงยอง 0 0 0
68 029 โรงเรียนบ้านเหมืองลึก 7 13 11
69 069 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อย 7 26 13
70 030 โรงเรียนบ้านเเพะยันต์ดอยเเช่ 10 17 11
71 037 โรงเรียนบ้านเเม่เมย 1 5 2
72 107 โรงเรียนบ้านแม่อาว 8 19 13
73 119 โรงเรียนบ้านโทกน้ำกัด 5 36 14
74 116 โรงเรียนบ้านโป่งรู 10 24 19
75 060 โรงเรียนบ้านไร่ดง 46 73 63
76 073 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 26 97 52
77 081 โรงเรียนวัดกู่เส้า 6 11 9
78 148 โรงเรียนวัดขัวแคร่ 0 0 0
79 152 โรงเรียนวัดขี้เหล็ก 24 77 36
80 015 โรงเรียนวัดชัยสถาน 5 8 7
81 103 โรงเรียนวัดช้างค้ำ 0 0 0
82 083 โรงเรียนวัดต้นโชค 0 0 0
83 026 โรงเรียนวัดทากาศ 10 36 16
84 150 โรงเรียนวัดทุ่งยาว 4 10 7
85 090 โรงเรียนวัดท่าต้นงิ้ว 2 4 4
86 110 โรงเรียนวัดนครเจดีย์ 9 18 14
87 072 โรงเรียนวัดน้ำดิบ 17 25 23
88 076 โรงเรียนวัดน้ำพุ 16 23 22
89 057 โรงเรียนวัดบ่อโจง 9 20 14
90 089 โรงเรียนวัดบ้านก้อง 17 30 15
91 071 โรงเรียนวัดบ้านดอน 7 12 10
92 052 โรงเรียนวัดบ้านธิ 7 28 15
93 010 โรงเรียนวัดบ้านหลุก 1 10 3
94 102 โรงเรียนวัดบ้านหวาย 0 0 0
95 091 โรงเรียนวัดบ้านเรือน 8 18 9
96 096 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า 1 1 1
97 144 โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม 4 8 6
98 098 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 3 7 3
99 011 โรงเรียนวัดประตูป่า 3 7 5
100 063 โรงเรียนวัดปากล้อง 4 12 9
101 054 โรงเรียนวัดป่าตาล 9 18 16
102 058 โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ 37 68 54
103 084 โรงเรียนวัดป่าตึงเชตวัน 4 13 7
104 070 โรงเรียนวัดป่าบุก 7 12 11
105 023 โรงเรียนวัดป่ายาง 1 3 2
106 055 โรงเรียนวัดป่าสัก 10 23 16
107 159 โรงเรียนวัดป่าแดด 5 5 5
108 157 โรงเรียนวัดพันตาเกิน 3 12 4
109 025 โรงเรียนวัดล่ามช้าง 1 2 1
110 064 โรงเรียนวัดวังกู่ 4 8 6
111 094 โรงเรียนวัดศรีชุม 1 10 1
112 061 โรงเรียนวัดศรีดอนชัย 1 1 1
113 139 โรงเรียนวัดศรีดอนตัน 0 0 0
114 021 โรงเรียนวัดศรีบังวัน 5 19 9
115 147 โรงเรียนวัดศรีบัวบาน 0 0 0
116 161 โรงเรียนวัดศรีบุญชู-วังไฮ 1 1 1
117 145 โรงเรียนวัดสะแล่ง 1 3 2
118 142 โรงเรียนวัดสันคะยอม 18 38 32
119 160 โรงเรียนวัดสันต้นธง 9 10 9
120 053 โรงเรียนวัดสันทราย 16 41 28
121 014 โรงเรียนวัดสันป่าสัก 13 21 15
122 049 โรงเรียนวัดสันมะกรูด 2 6 4
123 074 โรงเรียนวัดหนองซิว 7 16 12
124 112 โรงเรียนวัดหนองสมณะ 6 12 9
125 149 โรงเรียนวัดหนองหล่ม 3 9 6
126 066 โรงเรียนวัดหนองเหียง 1 10 3
127 087 โรงเรียนวัดห้วยม้าโก้ง 0 0 0
128 056 โรงเรียนวัดห้วยยาบ 6 12 9
129 115 โรงเรียนวัดอรัญญาราม 14 27 17
130 018 โรงเรียนวัดฮ่องกอก 3 9 6
131 093 โรงเรียนวัดเจดีย์สามยอด 0 0 0
132 143 โรงเรียนวัดเหมืองกวัก 1 1 1
133 017 โรงเรียนวัดเหมืองง่า 8 14 12
134 019 โรงเรียนศรีบุญยืน-วังทอง 6 12 9
135 154 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 52 144 74
136 008 โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน 31 78 53
137 016 โรงเรียนเชตวันหนองหมู 1 1 1
138 038 โรงเรียนเเม่เมย สาขาเเม่เหล็ก 0 0 0
139 127 โรงเรียนดรุณพัฒนา 15 29 25
140 130 โรงเรียนธนรัตน์วิทยา 3 7 6
141 133 โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา 1 6 2
142 101 โรงเรียนมงคลวิทยา 4 13 8
143 126 โรงเรียนรพีเลิศวิทยา 9 15 13
144 132 โรงเรียนละอองทิพย์ 10 17 14
145 134 โรงเรียนอนุบาลกุลภัทร 0 0 0
146 136 โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนลำพูน 0 0 0
147 137 โรงเรียนอนุบาลดรุณพัฒนา 0 0 0
148 135 โรงเรียนอนุบาลบ้านทา 0 0 0
149 131 โรงเรียนอรพินพิทยา 18 54 31
150 051 โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา 4 4 4
151 129 โรงเรียนใบบุญป่าซาง 7 12 10
152 128 โรงเรียนใบบุญลำพูน 10 29 19
รวม 1181 2730 1771
4501

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]