สรุปผลการแข่งขัน
การแข่งขันได้สรุปคะแนนทุกรายการเรียบร้อยแล้ว ขอให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและครูให้ถูกต้องก่อนส่งระดับภาคต่อไป
วันเสาร์ ที่ 10 สิงหาคม 2556 เวลา 06:14 น.