การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำหน้าที่ตัดสินผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
วันนี้ตั้งแต่เวลา 9.00น. มีการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำหน้าที่ตัดสินผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
 
ระดับเขตพื้นที่ รายชื่อดูได้จากหน้าเว็บหลักซ้ายมือ
วันจันทร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2556 เวลา 18:21 น.