กำหนดการปิดการลงทะเบียน
ตามที่กลุ่มเครือข่ายได้ลงทะเบียนรายชื่อกิจกรรมที่กลุ่มคัดเลือกผ่านทางเว็บนั้น ทางสพป.ลพ.1
ขอแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้มีการลงทะเบียนจำนวน 141 โรงเรียน รวมเอกชน และจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ถึง
วันที่ 3 สิงหาคม 2556 เวลา 12.00 น.
วันศุกร์ ที่ 02 สิงหาคม 2556 เวลา 20:21 น.