หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ลำพูน เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 66 54 83.08% 5 7.69% 5 7.69% 1 1.54% 65
2 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 37 30 81.08% 3 8.11% 3 8.11% 1 2.7% 37
3 โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน 42 29 70.73% 9 21.95% 3 7.32% 0 0% 41
4 โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร 24 20 83.33% 2 8.33% 0 0% 2 8.33% 24
5 โรงเรียนบ้านแม่เทย 33 19 63.33% 7 23.33% 3 10% 1 3.33% 30
6 โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 25 19 76% 4 16% 0 0% 2 8% 25
7 โรงเรียนบ้านแม่หว่าง 23 17 73.91% 4 17.39% 2 8.7% 0 0% 23
8 โรงเรียนบ้านแม่ป้อก 22 17 77.27% 3 13.64% 2 9.09% 0 0% 22
9 โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย 26 16 61.54% 6 23.08% 4 15.38% 0 0% 26
10 โรงเรียนอนุบาลวังดิน 16 16 100% 0 0% 0 0% 0 0% 16
11 โรงเรียนบ้านม่วงโตน 24 15 62.5% 5 20.83% 3 12.5% 1 4.17% 24
12 โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 25 15 65.22% 5 21.74% 3 13.04% 0 0% 23
13 โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 22 14 63.64% 5 22.73% 1 4.55% 2 9.09% 22
14 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 15 14 93.33% 0 0% 1 6.67% 0 0% 15
15 โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 16 11 68.75% 5 31.25% 0 0% 0 0% 16
16 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน 15 11 73.33% 2 13.33% 2 13.33% 0 0% 15
17 โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 13 11 84.62% 2 15.38% 0 0% 0 0% 13
18 โรงเรียนบ้านปวง 18 11 61.11% 1 5.56% 2 11.11% 4 22.22% 18
19 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 24 10 45.45% 8 36.36% 0 0% 4 18.18% 22
20 โรงเรียนอัยยสิริ 13 10 76.92% 2 15.38% 1 7.69% 0 0% 13
21 โรงเรียนบ้านผาลาด 14 10 71.43% 1 7.14% 2 14.29% 1 7.14% 14
22 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
23 โรงเรียนบ้านแม่ลาน 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
24 โรงเรียนวัดบ้านดง 17 8 47.06% 6 35.29% 2 11.76% 1 5.88% 17
25 โรงเรียนบ้านปาง 20 8 42.11% 5 26.32% 4 21.05% 2 10.53% 19
26 โรงเรียนวัดวังหลวง 16 8 50% 5 31.25% 2 12.5% 1 6.25% 16
27 โรงเรียนบ้านดง 11 8 72.73% 2 18.18% 0 0% 1 9.09% 11
28 โรงเรียนบ้านหัวยปันจ๊อย 12 8 66.67% 1 8.33% 2 16.67% 1 8.33% 12
29 โรงเรียนบ้านห้วยห้า 11 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
30 โรงเรียนบ้านหนองหลัก 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
31 โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง 10 7 70% 1 10% 2 20% 0 0% 10
32 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 10 7 70% 1 10% 1 10% 1 10% 10
33 โรงเรียนบ้านหล่ายท่า 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
34 โรงเรียนบ้านห้วยหละ 16 6 37.5% 8 50% 2 12.5% 0 0% 16
35 โรงเรียนบ้านสันวิไล 12 6 50% 6 50% 0 0% 0 0% 12
36 โรงเรียนวัดร้องธาร 11 6 54.55% 3 27.27% 2 18.18% 0 0% 11
37 โรงเรียนบ้านสันปูเลย 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
38 โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
39 โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 11 6 54.55% 2 18.18% 1 9.09% 2 18.18% 11
40 โรงเรียนบ้านดอยแดน 8 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
41 โรงเรียนบ้านปางส้าน 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
42 โรงเรียนบ้านห้วยกาน 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
43 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
44 โรงเรียนจิรพิทยา 12 5 45.45% 3 27.27% 2 18.18% 1 9.09% 11
45 โรงเรียนบ้านหนองสูน 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
46 โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
47 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
48 โรงเรียนบ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
49 โรงเรียนบ้านหนองเขียด 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
50 โรงเรียนบ้านห้วยบง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
51 โรงเรียนบ้านดอนมูล 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
52 โรงเรียนบ้านเหล่าดู่ 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
53 โรงเรียนบ้านท่าหลุก 7 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
54 โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
55 โรงเรียนบ้านฮั่ว 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
56 โรงเรียนบ้านห้วยห้าง 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
57 โรงเรียนบ้านห้วยแทง 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
58 โรงเรียนบ้านแม่ปันเดง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
59 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
60 โรงเรียนบ้านป่าพลู 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
61 โรงเรียนวัดหนองยวง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
62 โรงเรียนบ้านโฮ่ง(ลี้) 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
63 โรงเรียนบ้านนาเลี่ยง 7 3 50% 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 6
64 โรงเรียนบ้านแม่กองวะ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
65 โรงเรียนบ้านไม้สลี 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
66 โรงเรียนบ้านแม่หาด 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
67 โรงเรียนบ้านแม่แนต 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
68 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
69 โรงเรียนบ้านห้วยแหน 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
70 โรงเรียนบ้านห้วยปิง 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
71 โรงเรียนวัดวังสะแกง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
72 โรงเรียนบ้านนากลาง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
73 โรงเรียนบ้านศรีเตี้ย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
74 โรงเรียนบ้านแม่แสม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
75 โรงเรียนบ้านไร่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
76 โรงเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนา 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
77 โรงเรียนบ้านดงสักงาม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
78 โรงเรียนบ้านป่าจี้ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
79 โรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
80 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
81 โรงเรียนบ้านแม่บอน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
82 โรงเรียนบ้านแม่อีไฮ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
83 โรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
84 โรงเรียนสุทธิวงศ์ศึกษา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
85 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
86 โรงเรียนบ้านนาทราย 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
87 โรงเรียนบ้านผาต้าย 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
88 โรงเรียนบ้านวังมน 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
89 โรงเรียนอนุบาลอรุณรัตน์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]