หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 057 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 37 81 56
2 060 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน 15 32 15
3 006 โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร 24 61 39
4 007 โรงเรียนบ้านดง 11 41 21
5 009 โรงเรียนบ้านดงสักงาม 2 18 5
6 022 โรงเรียนบ้านดอนมูล 8 11 9
7 037 โรงเรียนบ้านดอยแดน 8 30 16
8 081 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 24 40 37
9 046 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง 10 28 21
10 004 โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง 10 24 15
11 082 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 2 6 3
12 088 โรงเรียนบ้านท่าหลุก 7 9 9
13 044 โรงเรียนบ้านนากลาง 2 6 2
14 008 โรงเรียนบ้านนาทราย 2 3 2
15 048 โรงเรียนบ้านนาเลี่ยง 7 32 15
16 053 โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 25 49 37
17 051 โรงเรียนบ้านปวง 18 36 21
18 039 โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 13 44 26
19 038 โรงเรียนบ้านปาง 20 33 21
20 032 โรงเรียนบ้านปางส้าน 6 13 10
21 054 โรงเรียนบ้านป่าคา 0 0 0
22 025 โรงเรียนบ้านป่าจี้ 2 10 5
23 002 โรงเรียนบ้านป่าพลู 6 11 10
24 011 โรงเรียนบ้านผาต้าย 2 5 4
25 013 โรงเรียนบ้านผาลาด 14 34 22
26 047 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 15 37 15
27 045 โรงเรียนบ้านม่วงโตน 24 39 27
28 069 โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว 7 17 11
29 096 โรงเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนา 4 10 8
30 065 โรงเรียนบ้านวังมน 2 21 6
31 056 โรงเรียนบ้านศรีเตี้ย 2 9 5
32 086 โรงเรียนบ้านสันปูเลย 9 29 15
33 071 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 5 15 9
34 075 โรงเรียนบ้านสันวิไล 12 24 19
35 077 โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย 26 62 37
36 023 โรงเรียนบ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว 6 15 11
37 068 โรงเรียนบ้านหนองสูน 8 13 13
38 074 โรงเรียนบ้านหนองหลัก 10 48 18
39 084 โรงเรียนบ้านหนองเขียด 5 11 5
40 015 โรงเรียนบ้านหล่ายท่า 7 15 12
41 059 โรงเรียนบ้านหัวยปันจ๊อย 12 18 17
42 017 โรงเรียนบ้านห้วยกาน 6 20 12
43 080 โรงเรียนบ้านห้วยงูสิงห์ 0 0 0
44 026 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 66 213 126
45 019 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ 6 10 9
46 043 โรงเรียนบ้านห้วยบง 5 19 9
47 087 โรงเรียนบ้านห้วยปิง 5 12 6
48 036 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 6 17 11
49 029 โรงเรียนบ้านห้วยหละ 16 28 25
50 028 โรงเรียนบ้านห้วยห้า 11 13 13
51 092 โรงเรียนบ้านห้วยห้าง 5 9 5
52 014 โรงเรียนบ้านห้วยแทง 5 7 7
53 020 โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง 6 8 8
54 024 โรงเรียนบ้านห้วยแหน 4 18 8
55 090 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 0 0 0
56 091 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 6 8 8
57 030 โรงเรียนบ้านฮั่ว 5 9 7
58 033 โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 11 24 19
59 064 โรงเรียนบ้านเหล่าดู่ 7 13 11
60 050 โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 16 33 19
61 016 โรงเรียนบ้านแม่กองวะ 4 7 6
62 055 โรงเรียนบ้านแม่บอน 2 4 2
63 058 โรงเรียนบ้านแม่ปันเดง 4 13 7
64 052 โรงเรียนบ้านแม่ป้อก 22 45 29
65 049 โรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน 1 5 1
66 018 โรงเรียนบ้านแม่ลาน 9 29 17
67 021 โรงเรียนบ้านแม่หว่าง 23 42 33
68 012 โรงเรียนบ้านแม่หาด 3 13 7
69 031 โรงเรียนบ้านแม่อีไฮ 2 6 2
70 083 โรงเรียนบ้านแม่เทย 33 65 54
71 079 โรงเรียนบ้านแม่แนต 3 7 5
72 062 โรงเรียนบ้านแม่แสม 2 4 3
73 005 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 10 25 12
74 042 โรงเรียนบ้านโฮ่ง(ลี้) 4 6 4
75 035 โรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์ 2 2 2
76 067 โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน 42 75 57
77 072 โรงเรียนบ้านไม้สลี 4 4 4
78 089 โรงเรียนบ้านไร่ 2 4 3
79 073 โรงเรียนวัดบ้านดง 17 34 27
80 076 โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง 9 20 14
81 078 โรงเรียนวัดร้องธาร 11 20 18
82 085 โรงเรียนวัดวังสะแกง 4 12 8
83 034 โรงเรียนวัดวังหลวง 16 32 25
84 040 โรงเรียนวัดหนองยวง 5 11 8
85 093 โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 25 107 59
86 094 โรงเรียนสุทธิวงศ์ศึกษา 1 1 1
87 061 โรงเรียนอนุบาลวังดิน 16 76 30
88 027 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 1 2 1
89 095 โรงเรียนจิรพิทยา 12 16 12
90 041 โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 22 66 40
91 070 โรงเรียนอนุบาลลี้ 0 0 0
92 066 โรงเรียนอนุบาลอรุณรัตน์ 1 1 1
93 063 โรงเรียนอัยยสิริ 13 27 21
รวม 940 2282 1465
3747

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]