หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ระหว่าง วันที่ 25-27 เดือน กันยายน พ.ศ.2556

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
-
-
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
-
-
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
-
-
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน อาคารกุหลาบ ห้อง ป.3/1 26 ก.ย. 2556 08,30 – 12.00 ให้นำเครื่องเขียน(ดินสอ ปากกา ยางลบ ฯลฯ) มาเอง
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน อาคารกุหลาบ ห้อง ป.3/1 26 ก.ย. 2556 13.00 – 16.30 ให้นำเครื่องเขียน(ดินสอ ปากกา ยางลบ ฯลฯ) มาเอง
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน อาคารกุหลาบ ห้อง ป.3/2 26 ก.ย. 2556 13.00 – 16.30 ให้นำเครื่องเขียน(ดินสอ ปากกา ยางลบ ฯลฯ) มาเอง
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน อาคารกุหลาบ ห้อง ป.3/2 26 ก.ย. 2556 08,30 – 10.00
-
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน อาคารกุหลาบ ห้อง ป.3/2 26 ก.ย. 2556 10.00 – 12.00
-
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
-
ไม่มีการแข่งขันเนื่องจากมีสมัครมาเพียง ๑ ทีมเท่านั้น
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน อาคารกุหลาบ ห้อง ป.3/3 26 ก.ย. 2556 08.30 – 12.00 *** เปลี่ยนเวลาใหม่ ให้นำสีไม้หรือสีเทียนมาคนละ 1 ชุด
11 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน อาคารกุหลาบ ห้อง สุขศึกษา 26 ก.ย. 2556 08.30 – 12.00
-
12 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
-
-
13 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
-
-
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
15 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
-
-
16 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน กหลาบ ห้อง ป.3/3 26 ก.ย. 2556 13.00 – 16.30 เป็นรายการที่ไม่มีในประกาศขงเขตฯ


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]