หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 68 29 43.28% 21 31.34% 9 13.43% 8 11.94% 67
2 โรงเรียนบ้านป่าลาน 39 20 51.28% 8 20.51% 7 17.95% 4 10.26% 39
3 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 41 17 47.22% 7 19.44% 4 11.11% 8 22.22% 36
4 โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 25 16 64% 6 24% 1 4% 2 8% 25
5 โรงเรียนบ้านเมืองแปง 37 15 40.54% 12 32.43% 7 18.92% 3 8.11% 37
6 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 29 15 53.57% 7 25% 1 3.57% 5 17.86% 28
7 โรงเรียนบ้านหนองแห้ง 30 15 53.57% 4 14.29% 4 14.29% 5 17.86% 28
8 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยะ 23 15 71.43% 2 9.52% 1 4.76% 3 14.29% 21
9 โรงเรียนบ้านแม่ละนา 50 14 37.84% 13 35.14% 5 13.51% 5 13.51% 37
10 โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 34 14 42.42% 7 21.21% 6 18.18% 6 18.18% 33
11 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ 25 13 52% 8 32% 3 12% 1 4% 25
12 โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 21 13 61.9% 3 14.29% 2 9.52% 3 14.29% 21
13 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 27 12 44.44% 10 37.04% 3 11.11% 2 7.41% 27
14 โรงเรียนไทยรัฐ 99(บ้านแม่สุยะ) 29 12 41.38% 9 31.03% 2 6.9% 6 20.69% 29
15 โรงเรียนบ้านในสอย 26 12 48% 6 24% 5 20% 2 8% 25
16 โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง 43 11 26.19% 8 19.05% 7 16.67% 16 38.1% 42
17 โรงเรียนบ้านวนาหลวง 22 11 52.38% 6 28.57% 1 4.76% 3 14.29% 21
18 โรงเรียนขุนยวม 32 10 33.33% 12 40% 5 16.67% 3 10% 30
19 โรงเรียนบ้านทุ่งกองมู 15 10 66.67% 3 20% 2 13.33% 0 0% 15
20 โรงเรียนบ้านห้วยผา 12 10 83.33% 2 16.67% 0 0% 0 0% 12
21 โรงเรียนบ้านห้วยขาน 20 9 47.37% 7 36.84% 2 10.53% 1 5.26% 19
22 โรงเรียนบ้านโป่งสา 35 8 25% 13 40.63% 5 15.63% 6 18.75% 32
23 โรงเรียนอนุบาลปาย 28 8 29.63% 9 33.33% 6 22.22% 4 14.81% 27
24 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 3 19 8 42.11% 4 21.05% 4 21.05% 3 15.79% 19
25 โรงเรียนบ้านแม่ปิง 28 7 25.93% 8 29.63% 6 22.22% 6 22.22% 27
26 โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ 21 7 36.84% 6 31.58% 3 15.79% 3 15.79% 19
27 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 13 7 53.85% 5 38.46% 1 7.69% 0 0% 13
28 โรงเรียนบ้านหมอแปง 15 7 50% 4 28.57% 1 7.14% 2 14.29% 14
29 โรงเรียนเสรีวิทยา 20 7 35% 3 15% 5 25% 5 25% 20
30 โรงเรียนบ้านคาหาน 10 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
31 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตภาพที่ 78 17 6 35.29% 4 23.53% 6 35.29% 1 5.88% 17
32 โรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง 24 6 30% 4 20% 5 25% 5 25% 20
33 โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง 11 6 54.55% 2 18.18% 3 27.27% 0 0% 11
34 โรงเรียนบ้านปางคาม 17 5 31.25% 5 31.25% 1 6.25% 5 31.25% 16
35 โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง 14 5 35.71% 5 35.71% 0 0% 4 28.57% 14
36 โรงเรียนบ้านแม่กิ้ 21 5 33.33% 3 20% 2 13.33% 5 33.33% 15
37 โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 9 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
38 โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 12 5 41.67% 1 8.33% 1 8.33% 5 41.67% 12
39 โรงเรียนบ้านปางตอง 27 4 14.81% 6 22.22% 10 37.04% 7 25.93% 27
40 โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม 16 4 26.67% 4 26.67% 2 13.33% 5 33.33% 15
41 โรงเรียนบ้านขุนสาใน 13 4 33.33% 4 33.33% 1 8.33% 3 25% 12
42 โรงเรียนบ้านถ้ำลอด 15 4 30.77% 4 30.77% 0 0% 5 38.46% 13
43 โรงเรียนบ้านป่ายาง 10 4 40% 3 30% 3 30% 0 0% 10
44 โรงเรียนบ้านห้วยช่างคำ 11 4 36.36% 3 27.27% 1 9.09% 3 27.27% 11
45 โรงเรียนบ้านห้วยเสือเฒ่า 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
46 โรงเรียนบ้านแม่จ๋า 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
47 โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง 13 3 25% 3 25% 4 33.33% 2 16.67% 12
48 โรงเรียนบ้านแม่นาเติง 11 3 27.27% 3 27.27% 3 27.27% 2 18.18% 11
49 โรงเรียนบ้านนาป่าแปก 8 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
50 โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
51 โรงเรียนบ้านประตูเมือง 7 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
52 โรงเรียนบ้านแม่ออ 7 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
53 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒ 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
54 โรงเรียนบ้านกึ๊ดสามสิบ 8 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 3 42.86% 7
55 โรงเรียน ตชด.บำรุงที่ 60 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
56 โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู 6 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
57 โรงเรียนบ้านแม่อูคอ 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
58 โรงเรียนบ้านปางตองประชาสรรค์ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
59 โรงเรียนบ้านนาปลาจาด 5 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
60 โรงเรียนบ้านสบสอย 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
61 โรงเรียนบ้านแม่ลาก๊ะ 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
62 โรงเรียนบ้านซอแบะ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
63 โรงเรียนบ้านแม่สะงา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
64 โรงเรียนยอดดอยวิทยา 18 2 11.11% 6 33.33% 5 27.78% 5 27.78% 18
65 โรงเรียนบ้านห้วยโป่งอ่อน 7 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 7
66 โรงเรียนบ้านพัฒนา 9 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
67 โรงเรียนบ้านรักไทย 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
68 โรงเรียนบ้านยาป่าแหน 9 2 22.22% 2 22.22% 2 22.22% 3 33.33% 9
69 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ป่าปุ๊) 7 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 7
70 โรงเรียนบ้านใหม่ 7 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 3 42.86% 7
71 โรงเรียนบ้านน้ำฮู 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
72 โรงเรียนบ้านน้ำริน 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
73 โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
74 โรงเรียนบ้านผามอน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
75 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
76 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
77 โรงเรียนบ้านท่าหินส้ม 9 1 12.5% 3 37.5% 1 12.5% 3 37.5% 8
78 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
79 โรงเรียนบ้านแม่หาด 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
80 โรงเรียนบ้านนางิ้ว 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
81 โรงเรียนบ้านจ่าโบ่ 6 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 6
82 โรงเรียนบ้านสบป่อง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
83 โรงเรียนบ้านแกงหอม 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
84 โรงเรียนบ้านคำสุข 4 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
85 โรงเรียนบ้านปางแปก 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
86 โรงเรียนบ้านสบแพม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
87 โรงเรียนบ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
88 โรงเรียนบ้านแม่แจ๊ะ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
89 โรงเรียนบ้านใหม่สหสัมพันธ์ 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
90 โรงเรียนบ้านหัวแม่สุริน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
91 โรงเรียนบ้านผาสำราญ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
92 โรงเรียนบ้านแม่โกปี่ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
93 โรงเรียนบ้านหัวปอน 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
94 โรงเรียนบ้านดอยผีลูสาบ้านในของ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
95 โรงเรียนบ้านแพมบก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
96 โรงเรียนบ้านแม่สะเป่ใต้ 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
97 โรงเรียนบ้านห้วยส้าน 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
98 โรงเรียนบ้านแม่สุริน 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
99 โรงเรียนบ้านมะหินหลวง 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
100 โรงเรียนบ้านนาจลอง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
101 โรงเรียนบ้านน้ำส่อม 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
102 โรงเรียนบ้านแม่โข่จู 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
103 โรงเรียนบ้านลุ๊กป่าก้อ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
104 โรงเรียนบ้านห้วยตอง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
105 โรงเรียนบ้านห้วยต้นนุ่นวิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
106 โรงเรียนบ้านห้วยโป่งกาน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
107 โรงเรียนบ้านไม้ซางหนาม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
108 โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา หย่อมบ้านปางคามน้อย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
109 โรงเรียนบ้านหว่าโน 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
110 โรงเรียนบ้านน้ำปลามุง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
111 โรงเรียนบ้านเมืองแพม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
112 โรงเรียนบ้านห้วยช่างคำ สาขาห้วยช่างเหล็ก 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
113 โรงเรียนบ้านฮูผาเสื่อ 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
114 โรงเรียนบ้านไทรงาม 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
115 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
116 โรงเรียนบ้านน้ำเพียงดิน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
117 โรงเรียนบ้านปางปึงราษฎร์บำรุง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
118 โรงเรียนบ้านแก่นฟ้า 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
119 โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ หย่อมบ้านห้วยเดื่อ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
120 โรงเรียนบ้านหนองเขียว 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]