สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านเมืองปอน 12 7 2 21 17 7 4 8 28
2 ชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 11 7 2 20 16 6 1 2 23
3 อนุบาลแม่ฮ่องสอน 11 2 4 17 12 10 3 2 25
4 อนุบาลปางมะผ้า 10 13 6 29 29 21 9 8 59
5 ชุมชนต่อแพวิทยา 10 6 2 18 14 7 6 6 27
6 บ้านในสอย 9 5 2 16 12 6 5 2 23
7 บ้านหนองแห้ง 9 4 4 17 15 4 4 5 23
8 บ้านห้วยเฮี้ยะ 9 2 3 14 15 2 1 3 18
9 บ้านเมืองแปง 8 5 6 19 15 12 7 3 34
10 อนุบาลขุนยวม 6 7 3 16 13 3 2 3 18
11 ไทยรัฐ 99(บ้านแม่สุยะ) 6 6 3 15 12 9 2 6 23
12 บ้านป่าลาน 5 7 6 18 20 8 7 4 35
13 อนุบาลปาย 5 4 1 10 8 9 6 4 23
14 บ้านทุ่งยาว 5 3 5 13 15 7 1 5 23
15 ชุมชนบ้านผาบ่อง 4 5 5 14 11 8 7 16 26
16 บ้านทุ่งกองมู 4 3 0 7 10 3 2 0 15
17 บ้านห้วยผา 4 2 2 8 10 2 0 0 12
18 บ้านแม่กิ้ 4 1 2 7 5 3 2 5 10
19 บ้านห้วยขาน 3 4 3 10 9 7 2 1 18
20 ขุนยวม 3 4 1 8 10 12 5 3 27
21 ร่มเกล้าปางตอง 3 3 0 6 5 5 0 4 10
22 บ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 3 2 1 6 5 2 1 1 8
23 บ้านคาหาน 3 0 2 5 7 1 1 0 9
24 บ้านทุ่งโป่งมิตภาพที่ 78 2 6 1 9 6 4 6 1 16
25 ชุมชนบ้านแม่ฮี้ 2 4 6 12 13 8 3 1 24
26 บ้านวนาหลวง 2 3 6 11 11 6 1 3 18
27 สังวาลย์วิทย์ 3 2 2 1 5 8 4 4 3 16
28 บ้านแม่ละนา 2 1 7 10 14 13 5 5 32
29 บ้านนาปลาจาด 2 1 2 5 3 0 0 2 3
30 บ้านแม่ปิง 2 1 0 3 7 8 6 6 21
31 บ้านห้วยช่างคำ 2 1 0 3 4 3 1 3 8
32 บ้านท่าหินส้ม 2 1 0 3 1 3 1 3 5
33 บ้านแม่อูคอหลวง 2 0 1 3 3 3 4 2 10
34 บ้านประตูเมือง 2 0 0 2 3 1 1 1 5
35 บ้านแม่ออ 2 0 0 2 3 1 1 1 5
36 ตชด.บำรุงที่ 60 2 0 0 2 3 1 0 0 4
37 บ้านยาป่าแหน 2 0 0 2 2 2 2 3 6
38 บ้านหมอแปง 1 4 1 6 7 4 1 2 12
39 ชุมชนบ้านปางหมู 1 1 2 4 3 0 1 1 4
40 บ้านรักไทย 1 1 2 4 2 3 0 1 5
41 บ้านโป่งสา 1 1 1 3 8 13 5 6 26
42 บ้านท่าโป่งแดง 1 1 1 3 6 2 3 0 11
43 บ้านกึ๊ดสามสิบ 1 1 1 3 3 1 0 3 4
44 บ้านถ้ำลอด 1 1 0 2 4 4 0 5 8
45 บ้านน้ำฮู 1 1 0 2 2 1 1 0 4
46 บ้านปางแปก 1 1 0 2 1 1 0 1 2
47 บ้านแม่นาเติง 1 0 2 3 3 3 3 2 9
48 บ้านแม่อูคอ 1 0 1 2 3 0 1 1 4
49 บ้านซอแบะ 1 0 1 2 3 0 0 0 3
50 บ้านแม่สะงา 1 0 1 2 3 0 0 0 3
51 บ้านพัฒนา 1 0 1 2 2 3 0 1 5
52 บ้านห้วยผึ้ง 1 0 1 2 2 0 0 0 2
53 บ้านจ่าโบ่ 1 0 1 2 1 1 3 1 5
54 ราชประชานุเคราะห์ ๒๒ 1 0 0 1 3 1 1 1 5
55 อนุบาลเมือง(ป่าปุ๊) 1 0 0 1 2 1 3 1 6
56 บ้านผามอน 1 0 0 1 2 1 0 0 3
57 บ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร 1 0 0 1 2 0 1 0 3
58 บ้านน้ำส่อม 1 0 0 1 0 1 1 0 2
59 บ้านห้วยโป่งกาน 1 0 0 1 0 1 0 0 1
60 บ้านห้วยช่างคำ สาขาห้วยช่างเหล็ก 1 0 0 1 0 0 0 2 0
61 บ้านปางตอง 0 3 1 4 4 6 10 7 20
62 บ้านนาปู่ป้อม 0 2 3 5 4 4 2 5 10
63 เสรีวิทยา 0 2 2 4 7 3 5 5 15
64 บ้านป่ายาง 0 2 2 4 4 3 3 0 10
65 บ้านห้วยปูลิง 0 2 1 3 5 1 1 5 7
66 บ้านนาป่าแปก 0 2 1 3 3 3 2 0 8
67 บ้านขุนสาใน 0 2 0 2 4 4 1 3 9
68 บ้านสบสอย 0 2 0 2 3 0 0 1 3
69 บ้านห้วยโป่งอ่อน 0 2 0 2 2 4 0 1 6
70 บ้านใหม่ 0 2 0 2 2 1 1 3 4
71 บ้านเวียงเหนือ 0 1 4 5 7 6 3 3 16
72 บ้านห้วยเดื่อ 0 1 3 4 7 5 1 0 13
73 บ้านปางคาม 0 1 3 4 5 5 1 5 11
74 ยอดดอยวิทยา 0 1 2 3 2 6 5 5 13
75 บ้านแม่เหมืองหลวง 0 1 1 2 6 4 5 5 15
76 บ้านห้วยเสือเฒ่า 0 1 1 2 4 3 0 0 7
77 บ้านสบแพม 0 1 0 1 1 1 0 0 2
78 บ้านหัวแม่สุริน 0 1 0 1 1 0 1 0 2
79 บ้านแม่โกปี่ 0 1 0 1 1 0 0 1 1
80 ศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ 0 0 2 2 3 2 0 1 5
81 บ้านน้ำริน 0 0 2 2 2 1 0 1 3
82 บ้านแม่สะเป่ใต้ 0 0 2 2 0 2 1 0 3
83 บ้านแม่จ๋า 0 0 1 1 4 1 1 0 6
84 บ้านแม่ลาก๊ะ 0 0 1 1 3 0 0 1 3
85 บ้านแกงหอม 0 0 1 1 1 1 1 0 3
86 บ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
87 บ้านแม่แจ๊ะ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
88 บ้านใหม่สหสัมพันธ์ 0 0 1 1 1 0 1 1 2
89 บ้านห้วยส้าน 0 0 1 1 0 2 0 1 2
90 บ้านปางตองประชาสรรค์ 0 0 0 0 3 0 1 0 4
91 บ้านห้วยแห้ง 0 0 0 0 2 1 0 1 3
92 บ้านห้วยโป่ง 0 0 0 0 1 3 0 0 4
93 บ้านแม่หาด 0 0 0 0 1 2 1 1 4
94 บ้านนางิ้ว 0 0 0 0 1 2 0 0 3
95 บ้านสบป่อง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
96 บ้านคำสุข 0 0 0 0 1 1 0 1 2
97 บ้านผาสำราญ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
98 บ้านหัวปอน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
99 บ้านดอยผีลูสาบ้านในของ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
100 บ้านแพมบก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
101 บ้านแม่สุริน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
102 บ้านมะหินหลวง 0 0 0 0 0 1 2 0 3
103 บ้านนาจลอง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
104 บ้านแม่โข่จู 0 0 0 0 0 1 1 0 2
105 บ้านลุ๊กป่าก้อ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
106 บ้านห้วยตอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
107 บ้านห้วยต้นนุ่นวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
108 บ้านไม้ซางหนาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
109 เขตพื้นที่การศึกษา หย่อมบ้านปางคามน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
110 บ้านหว่าโน 0 0 0 0 0 0 2 0 2
111 บ้านน้ำปลามุง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
112 บ้านเมืองแพม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
113 บ้านฮูผาเสื่อ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
114 บ้านไทรงาม 0 0 0 0 0 0 0 2 0
115 ราชประชานุเคราะห์ 34 0 0 0 0 0 0 0 2 0
116 บ้านน้ำเพียงดิน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
117 บ้านปางปึงราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
118 บ้านแก่นฟ้า 0 0 0 0 0 0 0 1 0
119 เขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ หย่อมบ้านห้วยเดื่อ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
120 บ้านหนองเขียว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 198 164 142 504 530 342 193 221 1,065