สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลแม่ฮ่องสอน 11 2 4 17 12 10 3 2 25
2 ชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 9 7 2 18 15 6 1 1 22
3 บ้านในสอย 9 5 2 16 12 6 5 2 23
4 อนุบาลปางมะผ้า 8 12 4 24 26 17 9 8 52
5 บ้านเมืองแปง 8 5 6 19 15 12 7 3 34
6 ชุมชนต่อแพวิทยา 8 3 2 13 11 6 5 6 22
7 บ้านห้วยเฮี้ยะ 8 0 1 9 11 1 1 3 13
8 ชุมชนบ้านเมืองปอน 7 6 2 15 13 7 4 6 24
9 ไทยรัฐ 99(บ้านแม่สุยะ) 6 4 3 13 12 8 1 6 21
10 บ้านหนองแห้ง 6 3 3 12 13 2 3 3 18
11 บ้านป่าลาน 5 7 6 18 20 8 7 4 35
12 ชุมชนบ้านผาบ่อง 4 5 5 14 11 8 7 16 26
13 อนุบาลปาย 4 4 1 9 7 9 6 4 22
14 บ้านห้วยผา 4 1 1 6 8 2 0 0 10
15 อนุบาลขุนยวม 3 4 3 10 8 2 2 3 12
16 ขุนยวม 3 4 1 8 10 12 5 3 27
17 บ้านทุ่งยาว 3 3 4 10 14 5 1 4 20
18 บ้านทุ่งกองมู 3 3 0 6 9 3 2 0 14
19 บ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 3 2 0 5 4 1 1 1 6
20 บ้านทุ่งโป่งมิตภาพที่ 78 2 6 1 9 6 4 6 1 16
21 ชุมชนบ้านแม่ฮี้ 2 4 6 12 13 7 3 1 23
22 ร่มเกล้าปางตอง 2 3 0 5 4 5 0 4 9
23 บ้านนาปลาจาด 2 1 2 5 3 0 0 2 3
24 บ้านแม่ปิง 2 1 0 3 5 8 6 6 19
25 บ้านแม่ละนา 2 0 7 9 13 13 5 4 31
26 บ้านคาหาน 2 0 1 3 4 1 1 0 6
27 บ้านแม่อูคอหลวง 2 0 1 3 3 3 4 2 10
28 บ้านประตูเมือง 2 0 0 2 3 1 1 1 5
29 บ้านแม่ออ 2 0 0 2 3 1 1 1 5
30 บ้านยาป่าแหน 2 0 0 2 2 2 2 3 6
31 ตชด.บำรุงที่ 60 2 0 0 2 2 1 0 0 3
32 บ้านวนาหลวง 1 3 6 10 10 6 1 3 17
33 สังวาลย์วิทย์ 3 1 2 1 4 7 4 4 3 15
34 บ้านรักไทย 1 1 2 4 2 3 0 1 5
35 บ้านโป่งสา 1 1 1 3 8 13 5 6 26
36 บ้านท่าโป่งแดง 1 1 1 3 5 2 2 0 9
37 บ้านกึ๊ดสามสิบ 1 1 1 3 3 1 0 3 4
38 บ้านห้วยช่างคำ 1 1 0 2 3 3 1 3 7
39 บ้านน้ำฮู 1 1 0 2 2 1 1 0 4
40 บ้านซอแบะ 1 0 1 2 3 0 0 0 3
41 บ้านพัฒนา 1 0 1 2 2 3 0 1 5
42 บ้านห้วยผึ้ง 1 0 1 2 2 0 0 0 2
43 บ้านแม่สะงา 1 0 1 2 2 0 0 0 2
44 บ้านจ่าโบ่ 1 0 1 2 1 1 3 1 5
45 ราชประชานุเคราะห์ ๒๒ 1 0 0 1 3 1 1 1 5
46 อนุบาลเมือง(ป่าปุ๊) 1 0 0 1 2 1 3 1 6
47 บ้านผามอน 1 0 0 1 2 1 0 0 3
48 บ้านน้ำส่อม 1 0 0 1 0 1 1 0 2
49 บ้านห้วยช่างคำ สาขาห้วยช่างเหล็ก 1 0 0 1 0 0 0 2 0
50 บ้านห้วยขาน 0 4 3 7 6 7 2 1 15
51 บ้านหมอแปง 0 3 1 4 5 4 1 2 10
52 บ้านปางตอง 0 3 1 4 4 6 10 7 20
53 บ้านนาปู่ป้อม 0 2 3 5 4 4 2 5 10
54 เสรีวิทยา 0 2 2 4 7 2 5 5 14
55 บ้านป่ายาง 0 2 2 4 4 3 3 0 10
56 บ้านห้วยปูลิง 0 2 1 3 5 1 1 5 7
57 บ้านขุนสาใน 0 2 0 2 4 4 1 3 9
58 บ้านสบสอย 0 2 0 2 3 0 0 1 3
59 บ้านห้วยโป่งอ่อน 0 2 0 2 2 1 0 1 3
60 บ้านห้วยเดื่อ 0 1 3 4 7 5 1 0 13
61 บ้านปางคาม 0 1 3 4 5 5 1 5 11
62 บ้านเวียงเหนือ 0 1 2 3 6 5 3 2 14
63 ยอดดอยวิทยา 0 1 2 3 2 6 5 5 13
64 บ้านแม่เหมืองหลวง 0 1 1 2 6 4 5 5 15
65 บ้านห้วยเสือเฒ่า 0 1 1 2 4 3 0 0 7
66 บ้านแม่กิ้ 0 1 1 2 3 2 2 3 7
67 บ้านนาป่าแปก 0 1 1 2 3 2 1 0 6
68 บ้านท่าหินส้ม 0 1 0 1 1 1 1 2 3
69 บ้านใหม่ 0 1 0 1 1 1 0 2 2
70 บ้านสบแพม 0 1 0 1 1 1 0 0 2
71 บ้านหัวแม่สุริน 0 1 0 1 1 0 1 0 2
72 บ้านแม่โกปี่ 0 1 0 1 1 0 0 1 1
73 บ้านปางแปก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
74 ศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ 0 0 2 2 3 2 0 1 5
75 บ้านน้ำริน 0 0 2 2 2 1 0 1 3
76 บ้านแม่สะเป่ใต้ 0 0 2 2 0 2 1 0 3
77 บ้านแม่จ๋า 0 0 1 1 4 1 1 0 6
78 บ้านแม่ลาก๊ะ 0 0 1 1 3 0 0 1 3
79 บ้านแม่นาเติง 0 0 1 1 2 1 2 2 5
80 บ้านแม่อูคอ 0 0 1 1 2 0 1 1 3
81 บ้านแกงหอม 0 0 1 1 1 1 1 0 3
82 บ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
83 บ้านแม่แจ๊ะ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
84 บ้านใหม่สหสัมพันธ์ 0 0 1 1 1 0 1 1 2
85 ชุมชนบ้านปางหมู 0 0 1 1 1 0 1 0 2
86 บ้านห้วยส้าน 0 0 1 1 0 2 0 1 2
87 บ้านปางตองประชาสรรค์ 0 0 0 0 3 0 1 0 4
88 บ้านถ้ำลอด 0 0 0 0 2 4 0 4 6
89 บ้านห้วยโป่ง 0 0 0 0 1 3 0 0 4
90 บ้านแม่หาด 0 0 0 0 1 2 0 1 3
91 บ้านสบป่อง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
92 บ้านคำสุข 0 0 0 0 1 1 0 1 2
93 บ้านห้วยแห้ง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
94 บ้านผาสำราญ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
95 บ้านหัวปอน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
96 บ้านดอยผีลูสาบ้านในของ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
97 บ้านแพมบก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
98 บ้านนางิ้ว 0 0 0 0 0 2 0 0 2
99 บ้านแม่สุริน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
100 บ้านมะหินหลวง 0 0 0 0 0 1 2 0 3
101 บ้านนาจลอง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
102 บ้านแม่โข่จู 0 0 0 0 0 1 1 0 2
103 บ้านลุ๊กป่าก้อ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
104 บ้านห้วยตอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
105 บ้านห้วยต้นนุ่นวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
106 บ้านไม้ซางหนาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
107 เขตพื้นที่การศึกษา หย่อมบ้านปางคามน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
108 บ้านหว่าโน 0 0 0 0 0 0 2 0 2
109 บ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร 0 0 0 0 0 0 1 0 1
110 บ้านน้ำปลามุง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
111 บ้านเมืองแพม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
112 บ้านฮูผาเสื่อ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
113 บ้านไทรงาม 0 0 0 0 0 0 0 2 0
114 ราชประชานุเคราะห์ 34 0 0 0 0 0 0 0 2 0
115 บ้านน้ำเพียงดิน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
116 บ้านปางปึงราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
117 บ้านแก่นฟ้า 0 0 0 0 0 0 0 1 0
118 เขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ หย่อมบ้านห้วยเดื่อ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
119 บ้านหนองเขียว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 154 144 128 426 470 315 185 206 970