หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 030 1.000 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 ทีม 20 คน/ครู 20 คน 20
2 031 1.000 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 ทีม 18 คน/ครู 20 คน 20
3 032 2.000 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 ทีม 10 คน/ครู 10 คน 11
4 007 3.000 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 ทีม 17 คน/ครู 18 คน 18
5 008 3.000 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 ทีม 18 คน/ครู 18 คน 20
6 009 3.000 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 ทีม 12 คน/ครู 13 คน 13
7 036 4.000 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ทีม 16 คน/ครู 16 คน 17
8 037 4.000 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 ทีม 15 คน/ครู 15 คน 15
9 038 4.000 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 ทีม 10 คน/ครู 10 คน 10
10 041 5.000 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 ทีม 5 คน/ครู 5 คน 5
11 046 6.000 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 ทีม 24 คน/ครู 13 คน 12
12 047 6.000 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 ทีม 24 คน/ครู 13 คน 12

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายสมคิด ศรีธร
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
Tel : 080-1225455 Email : somkid171@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]