หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 389 1.100 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 ทีม 15 คน/ครู 4 คน 8
2 390 1.200 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 ทีม 15 คน/ครู 4 คน 4
3 391 2.100 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 7
4 392 2.200 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 4
5 393 3.100 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 19
6 394 3.200 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 14

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายสมคิด ศรีธร
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
Tel : 080-1225455 Email : somkid171@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]