เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
23 ก.ย. 2556
24 ก.ย. 2556
8 ต.ค. 2556
9 ต.ค. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ติดตามเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  สพป.น่าน เขต 1 ได้ที่ http://north64.sillapa.net/sp-nan1/

 
 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ชนะเลิศ และได้เป็นตัวแทนไป

           แข่งขันในระดับชาติ

สพฐ.ได้กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ  ครั้งที่ 63 ในวันที่ 18 - 20   กุมภาพันธ์  2557   ณ  ชาเลนเจอร์ 1 - 3  เมืองทองธานี้  ส่วนตารางกำหนดการแข่งขัน ให้โรงเรียนได้ติดตามได้ที่    http://www.sillapa.net/  ทุกระยะ และอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการเดินทางและสำรองห้องพัก 

 
 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาค

สพป. เพชรบูรณ์  ได้เปิดระบบให้โรงเรียนดาวโหลดและพิมพ์เกียรติบัตรได้ที่ http://north63.sillapa.net/sp-center/  ตั้งแต่วันที่ 6  มกราคม  2557 เป็นต้นไป.. 

 
 

สพป.น่าน เขต 1 ได้เปิดระบบให้โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรครู + นักเรียน + กรรมการตัดสินกิจกรรมได้  โดยคลิกเมนูด้านซ้ายให้ดาวโหลด Save ไว้ในเครื่องแล้วพิมพ์ หากใช้กระดาษโฟโตจะดูดีและคงทน หรือใช้กระดาษถ่ายเอกสารอย่างดีก็ได้

หากเกิดปัญหาในการพิมพ์ หรือ ชื่อ-สกุล ไม่ถูกต้องให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ

http://www.sillapa.net/

 
  ลำดับการแข่งขันในระดับภาค สพป.น่าน 1 อยู่ในลำดับที่ 39 ขณะนี้ ตารางการแข่งขันบางกิจกรรมได้กำหนดแล้วให้โรงเรียนเข้าตรวจสอบได้ในเมนูตารางการแข่งขัน ของเว็บไซต์การแข่งขันระดับภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มสพป.  
 

สพป.น่าน เขต 1จ ะโอนข้อมูลรายชื่อทีมแข่งขันชนะเลิศ ให้ระดับภาค ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 และจะเปิดระบบให้โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตร  ครู นักเรียน ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน  2556 เป็นต้นไปดังนั้นขอความร่วมมือทีมโรงเรียนที่เข้าแข่งขันเสร็จแล้วทุกกิจกรรมให้ตรวจสอบความถูกต้องชื่อ - สกุล  นักเรียน - ครู คำนำหน้านาม ตัวสะกด ที่ถูกต้อง หากจะแก้ไขทำหนังสือแนบแบบ Doc 5  ผ่านประธานกลุ่มโรงเรียน ถึง สพป.น่าน เขต 1 เพื่อขอแก้ไขข้อมูลครั้งสุดท้าย ให้ถูกต้อง ภายในวันที่  20 ตุลาคม  2556  หากพ้นกำหนดนี้จะถือว่าข้อมูลถูกต้องและจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้

ทีมที่เป็นตัวแทนแข่งขันในระดับภาคต้องชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทองเท่านั้น..

 
 

ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมอย่างเป็นทางการได้ที่ ... คลิ๊ก

 
 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
  เรียน คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมทุกกิจกรร
      
  ขอความร่วมมือคณะกรรมการฯได้ตรวจสอบความถูกต้องของ คำนำหน้านามชื่อ- สกุล ของท่านด้วยในเมนู รายชื่อคณะกรรมการตัดสินกิจกรรม  หากมีผิดพลาดได้แจ้งผู้ดูแลระบบแก้ไขด่วน
ซึ่งมีผลต่อการออกเกียรติบัตรของท่านด้วย
 
  การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพป.น่าน เขต 1 ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2556 พิธีเปิด ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ส่วนที่ 2  
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:44 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 183
จำนวนทีม 2,050
จำนวนนักเรียน 4,409
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,883
จำนวนกรรมการ 883
ครู+นักเรียน 7,292
ครู+นักเรียน+กรรมการ 8,175
ประกาศผลแล้ว 228/228 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 17
เมื่อวาน 28
สัปดาห์นี้ 45
สัปดาห์ที่แล้ว 209
เดือนนี้ 434
เดือนที่แล้ว 810
ปีนี้ 9,891
ทั้งหมด 233,745