หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ เบอร์โทรศัพท์
1 ค่ายลูกเสือจังหวัดน่าน( บ้านธงน้อย)  
2 วิทยาลัยเทคนิคน่าน ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน  
3 ห้องประชุมสืบสานปัญญา สพป.น่าน เขต 1 ส่วนที่ 2  
4 เวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1 ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน  
5 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน  
6 โรงเรียนซินจง อ.เมือง จ.น่าน  
7 โรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล) ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน  
8 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน  
9 โรงเรียนบ้านท่าล้อ(ราษฎร์ประดิษฐ์) อ.ภูเพียง นายพัฒนา ไชยเลิศ  
10 โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ต.ท่าน้าว นางศิริรัตน์ แย้มศิลป์  
11 โรงเรียนปัว  
12 โรงเรียนราชานุบาล อำเภอเมือง จ.น่าน  
13 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร  
14 โรงเรียนันทบุรีวิทยา อำเภอเมือง จ.น่าน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร 0 5477 1638 , 0827655162ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]